Arama

Arama Sonuçları


14/03/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 22, 31 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadıkları 14/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadıkları 11/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Demir yolları müfettişlerinin ek göstergeleri 11/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren işlerden olmadığı 11/03/1994 Kanun No : 1580 MaddeNo : 15, 38 Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren işlerden olmadığı 11/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Sicil nedeni ile kademe ilerlemesi 11/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Sürekli işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 37 Bir üst derceye atanma 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Daire başkanının ek göstergesi 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibak işleminin hukukiliği ve zam ve tazminatlar 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 İntibak işleminin hukukiliği ve zam ve tazminatlar 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Özel hizmet tazminatı 09/03/1994 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özeleştirmeden nakledilen personele 09/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli olmayacağı 09/03/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli olmayacağı 08/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Aday memurun naklinin yapılamayacağı 08/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Adaylıkta görevine son verme işlemini iptal eden mahkeme kararını uygulanması 08/03/1994 Kanun No : 6183 MaddeNo : 7 Silah ruhsatı verilmesine ilişkin 08/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Tekniker unvanlı kadrolara atanma 07/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 159 Adaylıkta geçen sürelerin değerlendirlmesi 07/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Atama sınav yönetmeliği 07/03/1994 Kanun No : 2495 MaddeNo : 15 Koruma ve güvenlik görevlilerin kurumlar arası nakli 07/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Koruma ve güvenlik görevlilerinin kurumlar arası nakli 04/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendis kadrosuna atanma 04/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 83, 108, 164 Yıllık izinde askerlik yapılması halinde ödenen ücreti geri almaya gerek olmadığı hakkında 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 Diş tabipler odasında görev almanın ikinci görev yasağı kapsamında olmadığı 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Geçici görevlendirilen personelin 72 madde hükmünden faydalanarak kademe alamayacağı 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 120 İki yıl olumsuz sicilalan memurun başka bir kuruma nakli 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Mesleği ile ilgili üst öğrenimi bitiren teknisyenin ek göstergesi 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 19, 187 Öğrenim denkliği değişen emeklinin intibakı 01/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 71 Sınıf değişikliğinde beklemeye ilişkin 28/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 84 Askerlik süresinin değerlendirlmesi 28/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Askerlik süresinin değerlendirlmesi 28/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Üst derecelere atanmada 933 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli çalışılan süreler 68 /B değerlendirlir 28/02/1994 Kanun No : 933 MaddeNo : 4, 8 Üst derecelere atanmada, 933 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli çalışılan sürelerin 68/B'de değerileceği 15/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'ye tabi sözleşmeli personelin ortak olabileceği şirketler 14/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92 Aday iken istifa edenin ayrıldığı kuruma dönebileceği 14/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendisin laborant kadrosuna atanamıyacağı 09/02/1994 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 217 sayılı KHK kapsamı hakkında 09/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli istihdamı 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 37 v3 64 üncü maddelerin birlikte uygulanması 08/02/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 6 Akademik personelin intibakı 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64, 108 Aylıksız izin dönüşü bu süreler atlanılarak 37 ve 64 uygulaması 08/02/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 08/02/1994 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Kamu personeli olmadan girdiği sınavın geçerli olduğu 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Kariyer olmayan kontrolörün ek göstergesi 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü mezunlarına uygulanacak ek göstergeler 08/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Sicillerin nota çevrilmesi 04/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 209, 210, 125 İkamet mahalinin terk edilmesi 03/02/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Ön lisan üzerine lisan eğitimi üst öğrenim sayılmaz