Arama

Arama Sonuçları


29/08/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 A/12a hükmünden faydalanma 23/08/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Vakıfın şirketlerinde görev alamayacağı 30/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Askerlik hizmeti 68 / B değerlendirileceği 15/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız iznin bölümler halinde kullanılabileceği 15/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 210 Refakat edenin geçici görevli addedildiği 10/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Eşi burslu olarak yurt dışına gidene aylıksız izin verilmesi 10/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Olumsuz sicilin mahkeme kararı ile iptali yeni sicil düzenlenmesi 05/07/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Gıda mühendisinin mühendis kadrosunda çalıştırılacağı 20/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 83, 108 Askerlik dönüşü göreve geç başlatılan memurun mali haklarının ödenmesi 20/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 83 Askerlik dönüşü usulüne uygun müracaat edenlerin başlatılmalarının zorunluluğu 20/06/1991 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Odaların 217 sayılı KHK nin kapsamında olmadığı 20/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Üst derecelere atanmada odalarda geçen hizmetlerin değerlendirlmeyeceği 17/06/1991 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3, 20 Akademik personele verilen ceza uygulmasının memur kadrosunda devam edeceği 17/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Akademik personele verilen ceza uygulmasının memur kadrosunda devam edeceği 12/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 A/5 faydalanmaya ilişkin 04/06/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Tabibleri iş yeri hekimi olması 31/05/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknisyen olarak atanma 31/05/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Usulsüz memuriyet sınavının İptal edilmesi gerektiği 13/05/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İstatistikci olarak atanma 26/04/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Hastalık izinde azami süreleri hesaplanması 26/04/1991 Kanun No : 5434 MaddeNo : 47 Malülen emeklik süreleri 26/04/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 Memurun serbest avukatlık yapan eşinin tedavi yardımının karşılanamayacağı 11/04/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 43/ B uygulaması ve öğretmenin ek göstergesi 12/03/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kurs belgesinin öğrenim durumunu değiştirmeyeceği 04/03/1991 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Ekonometricinin unvanının kulanılması ve kadro ihdası halinde bu unvanda istihdam 25/02/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurların özel şirketlerdeki durumu 04/02/1991 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 217 sayılı KHK kapsamı hakkında 15/01/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Açıktan vekil atanan mühendisin serbest çalışmasını yürütmesi 25/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendis kadrosunda istihdam 19/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Oda personelinin 657 tabi kadrolara nakledilemeyeceği 19/12/1990 Kanun No : 5550 MaddeNo : 86 Oda personelinin 657 tabi kadrolara nakledilemeyeceği 17/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 418 KHK lisans tamamlayanların intibakı 07/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Yılda kaç sınav yapılacağı 06/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında istihdam edilme 03/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 3 sınıfa geçenlerin intibakı 03/12/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Sözleşmeli personel için adaylığın söz konusu olmadığı 03/12/1990 Kanun No : 418 MaddeNo : 15 Sözleşmeli personelin adaylık süresinin olmadığı hakkında 30/11/1990 Kanun No : 2333 MaddeNo : 2 2333 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret ve ek ödeme almayacağı 30/11/1990 Kanun No : 233 MaddeNo : 1 KİT'lerde 2333 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele ek ödeme 04/10/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin verilmesi için eşin memur olması gerektiği 04/10/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendislik fakültelerinden ön lisans diploması alanları tekniker olması 03/10/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 A/5 faydalanmaya ilişkin 28/09/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Arklı üst öğrenimi bitirenin intibakı 17/09/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Stajyer eczacılıktan ayrılanın sınav ile yeniden atanacağı 11/09/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 45 45 inci maddenin 5-15 arasındaki drecelere uygulanacağı 05/09/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 12 Emeklilik derecesinde 36 A/4 uygulanması 04/09/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Öğretmenlerin serbest avukatlık yapabilecekleri 04/09/1990 Kanun No : 1136 MaddeNo : 12 Öğretmenlerin serbest avukatlık yapabilecekleri 04/09/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odiyometri programından mezun olanların, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil Sağlık Memuru kadrosunda istihdam edilmesi 20/08/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 89 Ek ders ücreti ödenmesi