Arama

Arama Sonuçları


14/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Psikolog ve sosyal çalışmacı ların serbest meslek icra edemeyecekleri 11/01/2011 Kanun No : 5648 MaddeNo : 14 Aylıksız izin onayında unvan belirtilmemesi onayın yenilenmesini gerektirmediği 07/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun dizilerde belirli şartlarda figuranlık yapabileceği 07/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 175 Vekalet aylığı ödenmesi 05/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Aday devlet memurunun yeni KPSS ile kurumların muvafakati ile naklen geçebileceği 05/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97, 108 Askerlik için aylıksız izinli olan memurun bu süre içinde istifa edebileceği ve idarece kabul edilebileceği 05/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 94 Aylıksız izinde olan memurun istifa talenbinde bulunabileceği 05/01/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 KPSS sınavı ile yerleşen adayın memurun nakli yapılabilir. 03/01/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 15 Sözleşmeli personelin at yarışı spikerliği yapamayacağı 31/12/2010 Kanun No : 2547 MaddeNo : 31, 32, 33 Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak atanabileceği 31/12/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak istihdam edilebileceği 31/12/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli personelin sözleşmeli akademik personel olarak atanması 31/12/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli uzman jandarmanın memur olarak atanması 31/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Emekli uzman jandarmanın memur olarak atanması 28/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik? suçlardan mahkûm olan bir daha memur olamaz 27/12/2010 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Disiplin cezasına bağlı sözleşmesi fesh edilen personele iş sonu tazminatı ödenemez 20/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Kısıtlanan yasal haklarının iadesine karar verilen kişinin memurluğu 09/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Assubaylık ve uzman çavuşluk hizmeti torba kardrolara atanmada değerlendirleceği 09/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 68 Disiplinsizlik sebebiyle emekli edilen sonra memur olan kişinin intibakı 06/12/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 102,103 Hastahaneye gidiş geliş süreleri yıllık izinden düşülemez. 25/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 105 Bakmakla yükümlü olunan engelli yakın için izin verilmesi 22/11/2010 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri 22/11/2010 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri 22/11/2010 Kanun No : 2547 MaddeNo : 31, 32, 33 Emekli personelin yeniden atanması 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 92 Askeri personel memur olarak atandığında uygulanacak ek gösterge 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Belediyelere tabip atanması usulü 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Emekli veya istifa edenAstsubayın memur olması halinde ek göstergesi 12/11/2010 Kanun No : 5510 MaddeNo : 106 İstifa eden askeri personeli memur atanınca ödenecek ek gösterge 12/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 92 İstifa eden askeri personeli memur atanması 12/11/2010 Kanun No : 2822 MaddeNo : 9 Kaldırılan belediyelerden nakledilen işçilerin toplu sözleşmelerden faydalanması 12/11/2010 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16 Sivil savunma uzmanlarının denkliği 10/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 7 Aday devlet memurnun geçici süreli görevlendirilemeyeceği 10/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Askerlik dönüşü yıllık izinde düşme yapılmayacağı 05/11/2010 Kanun No : 5902 MaddeNo : 14 5902 sayılı kanunun14. maddesi uyarınca başbakan veya yetki verdiği bakan tarafından görevlendirileceği 04/11/2010 Kanun No : 5682 MaddeNo : 14 5 inci derece zabıta kadrosu bulunmaması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağı 04/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz 04/11/2010 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz 02/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah 02/11/2010 Kanun No : 6245 MaddeNo : 9 İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah 02/11/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 102, 103 Memur olmadan önceki Koruma ve güvenlik hizmeti memuriyette değerlendirilmez 27/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibakta emsalin belirlenmesi 27/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Vekil öğeretmenlerin 92 madeden faydalanamayacağı 20/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık Hizmetleri Sınıfında görevli sosyal çalışmacılara 1 derece verileceği 18/10/2010 Kanun No : 4359 MaddeNo : 7 4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uygulaması 07/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS puanını memurluk için kullandıktan sonra aynı puanın 4/B sözleşmeli içinde kullanuılabileceği 05/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 3üncü derece okutman kadrosundan daire başkanı kadrosuna atanan memurun ek göstergesi 01/10/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara tanmalarında bekleme sürelerine tabi olmadıkları 27/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 84, 102, 103 Askerlik süresinin yıllık izinde değerlendirleceği 27/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 İki lisans mezununun iki öğrenimdende müracaat edebileceği 27/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı hakkında 657 sayılı Kanunun 132 maddesi hükmünün uygulanacağı