Arama

Arama Sonuçları


23/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı 23/09/2010 Kanun No : 5237 MaddeNo : 51, 53 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı 16/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Asil olarak atanılamayacak yere vekil de atanılamaz 14/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin muhtarlık yapamayacağı 14/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Gweçici personelin muhtarlık yapamayacağı 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92, 94, 97 İstifa eden memurun süresinin başlanğıç tarihi 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92, 94, 97 İstifa eden memurun süresinin başlanğıç tarihi 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97 İstifada bekleme süresinin başlangıç tarihi 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS sınavına en üst eğitim seviyesinde katılmanın gerektiği 13/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS tarihinin belirlenmesi 07/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sınavı yedek olarak kazananların atanmalarının 2 yıllık süre ile sınırlı olduğu 06/09/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Merkez kadrolarına atanacakları bölgelerde boş kadro yoksa atama yapılabileceği 06/09/2010 Kanun No : 2527 MaddeNo : 3 Türk soyluların memur olarak istihdamları, çifte vatandaşların istihdamları 31/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 ?hırsızlık konusu malı bilerek kabul etmek? suçundan dolayı ağır para cezası ile mahkum olnın memur olarak atanması 31/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 ?hırsızlık konusu malı bilerek kabul etmek? suçundan dolayı ağır para cezası ile mahkum olnın memur olarak atanması 31/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği 31/08/2010 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği 20/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 50, 62, 63 Askerde iken yarleştirmesi yapılanın atanması 20/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Yerleşilen bir kadroya aranılan niteliklerin taşınmaması sebebiyle ataması yapılmayan kişinin yeniden KPSS gireceği 19/08/2010 Kanun No : 1632 MaddeNo : 63 Askerde iken KPSS ile yerleştirilenlerin askerlik dönüşü başlatılabileceği 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 62, 63 Askerlikten bakaya kalanın atanması 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 50, 62, 63 Askerlikten bakaya kalanın atanması 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 çeşitli suçlarda ceza alanın memur olarak atanması 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 çeşitli suçlarda ceza alanın memur olarak atanması 19/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 106, 209 Memurlara verilecek hastalık izinlerde uyacakları usul 16/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 237 4/B sözleşmeli hizmetlerin memuriyette değerlendirileceği 16/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Belediyeden istifa eden doktorun atanması 16/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 71 Belediyenin doktor kadrosuna atama şekli 09/08/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 TRT'de görevli yapım ve yayın görevlisine 1 derece verilmesi 29/07/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin siyasi partilere üye olamayacağı 19/07/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 6, 7, 58 İşçilerin kitlerde I-II sayılı cetvellere sınavsız atanamıyacağı 19/07/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 23 İşyeri sendika temsilcisi 19/07/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 6, 7, 58 Kapsamdışı işçilerin kitlerde I-II sayılı cetvellere sınavsız atanamıyacağı 15/07/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS ye müracaat tarihinin son günü mezun olmadıklarıı öğrenim düzeyinden sınava girebilecekleri ve tercih yapabilecekleri 08/07/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Promosyon komisyonuna katılacak sendika temsilcisi 17/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 Aday memura aylıksız izin verilmesi 17/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 Aday memura aylıksız izin verilmesi 15/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 71 GİH sınıfındaki memurların unvanlarının mevzuata uyularak değiştirilebileceği 14/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Torba kadroya atanmada özel sektörde çalışılan sürenin en fazla 6 yıl ilave edileceği 11/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği 11/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği 11/06/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 23 TÜİK bölge müdürlüğünün iş yeri sayılması 01/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 53, 56, 57, 71, 92 Adaylık süresi içinde görevine son verilen özürlü memurun genel hükümlere uyularak yeniden özürlü memur olabileceği 01/06/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Uzman erbaşların memur kadrolarına atanması 31/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54, 57 Aday Devlet Memurun sicil dolduramayacağı 26/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede bazı unvanlara atanma 26/05/2010 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Vakıf üniversite personelinin kamu kurumlarında görevlendirilmesi 25/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir 25/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir 21/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 İki taraflı rıza ile sözleşme fesh edilse dahi bekleme süresine tabi olunacağı