Arama

Arama Sonuçları


18/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 İl Afet ve Acil Durum Müdürü kadro unvanı için ödenecek zam ve tazminatlar hk. 14/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 42 Açıktan vekil ve geçici personelin sendika üyeliği 13/05/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 27 Askerlik sebebiyle doldurulmayan sicil nedeniyle başarı ücreti ödenmeyeceği 13/05/2010 Kanun No : 2560 MaddeNo : 5 Kanalizayon idaresi yönetim kurulu üyeliklerine vekaleten atanalara ücret ödenemeyeceği 12/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 16 4668 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinki "Aynı tarihli" ibaresi ne anlaşılacağı 12/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Sendikal eylem sebebiyle işbırakana disiplin cezası verileceği 12/05/2010 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Şahsa bağlı haklarda makam tazminatı ödenmesi 12/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 16, 25 Üyelikten ayrılma ve aidat kesintisi 12/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Yetkili sendika belirlenmesinde üyeliğin esas alınacağı 11/05/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi 11/05/2010 Kanun No : 3046 MaddeNo : 44 Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi 07/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15, 18 Belirli unvanların sendikalara üye olmalarına ilişkin 06/05/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Yönetim Kurulu üyesinin nakil olması halinde iznin devam edeceği 04/05/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 Düzenlenmeyen sicil için başarı ücreti ödenemiyeceği 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İlave kademe ve derecelere ilişin hükümlerin adaylara uygulanması 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 202 Memurun BAĞ-KUR ile ilişkilendirilen eşi için aile yardımı ödeneği verilmez 30/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 202 Ziraai faaliyet yapan eş için aile yardımı ödenemeyeceği 29/04/2010 Kanun No : 233 MaddeNo : 7 Devlet memuruna ancak 1 yönetim kurulu ücretinin ödenebileceği 29/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Kararnamede yer almayan unvanın zam tazminatının belirlenmesi 28/04/2010 Kanun No : 5944 MaddeNo : 22 Meslekten men cezası alan polis memurnun memur olarak atanması 28/04/2010 Kanun No : 3201 MaddeNo : 82 Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması 28/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması 22/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge 22/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Teknisyen unvanıyla görev yapan Teknik Öğretmen unvanına haiz kişinin ek göstergesi 22/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Yıpranma sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirlmeyeceği 20/04/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi 20/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 37 Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi 16/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 146 Avukata vekalet ücreti ödenmesi 16/04/2010 Kanun No : 1389 MaddeNo : 1 Müşavir avukata vekalet ücreti ödenmesi 14/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Koruma ve güvenlik görevlilerinin atanabileceği unvanlar 13/04/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 1, 2, 3 Açıktan vekil atananların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerri 09/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 28, 205, 206 Doğrudan satış organizasyonuna katılan eş için aile yardımı ödenemeyeceği 09/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 28, 205, 206 Gelir getirici faaliyetlerde bulunan çocuklar için aile yardımı ödenmez 09/04/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 24 Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları 09/04/2010 Kanun No : 399 MaddeNo : 24 Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları 05/04/2010 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sendika üyesi olacak sözleşmeli persoenl 05/04/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 SHÇEK tarafından bakılan ve korunan çocukların kamuda işçi statüsünde istihdamı 24/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Emekli edilen kişinin yeniden atanması 24/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Emekli edilen kişinin yeniden atanması 24/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kıdemli üsteğmen rütbesinden görevden ayrılan kişinin atanabileceği memur kadroları 19/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanma 19/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 105 Sağlık raporu nedeniyle eğitime katılamayanın sınava girebileceği 19/03/2010 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 217 sayılı KHK kapsamında olduğu 19/03/2010 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Türkiye Kalkınma Vakfı'nın 217 sayılı KHK'nın kapsamında olmadığı 16/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İlçe Belediyesindeki 'başkan yardımcılığı'nın 'daire başkanlığı'na eşdeğer olmadığı 04/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/6sözleşmeli personelin cumhur başkanlığında görevlendirilemeyeceği 04/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin cumhurbaşkanlığında görevlendirilebileceği 03/03/2010 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Göreve başladığında yüksek örenim mezunun intibakının yapılamayacağı