Arama

Arama Sonuçları


22/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Önlisan üzerine lisan diploması alan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği 22/05/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli posizyonunda memur olark görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olark görev yapmassı esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı 22/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sözleşmeli pozisyonunda memur olarak görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olarak görev yapması esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı 21/05/2009 Kanun No : 5747 MaddeNo : 2 5747 sayılı Kanun uygulaması 21/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli; personelin doğum izni, eş durumundan yer değişikliğ, istifa sonrası dönüş, kurum içi yer değişikliği 20/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64, 125 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve 64 üncü madde uyarınca 1 kademe verilmesi hükmünün uygulanması 20/05/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Memurken naklen öğretmen olarak atanın sendika üyesi olabileceği 20/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunlarının 657 sayılı Kanununun 36/A-2 maddesi hükümü uyarınca 1 derece alabileceği 14/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memurunun sınavsız avukat kadrosuna atanamıyacağı 13/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Seçim için istifa sonrası göreve başlayan memur sicilden kademe alabileceği 12/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 68 Açıkta geçen sürelerin mahkeme kararı uyarınca intibak ve 68/B değerlendirileceği 12/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Belediye şirketlerindeki sigortalı hizmetler torba kadrolara atanmada değerlendirilir. 12/05/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman kadrosunda görevli olan ve daha önce sınavsız kontrolör olan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanamıyacağı 29/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108 657 sayılı Kanunun 77 maddesi uyarınca yurtdışında çalışmalarına izin verilen memurların eşlerine aylıksız izin verilemeyeceği 27/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği 27/04/2009 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği 22/04/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Sözleşmeli personele ödenecek ölüm yardımı 16/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Hafızlıktan derece alan personel ayrıca biyoloğ olması sebebiylede derece alması 16/04/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 23 İşyeri sendika temsilcisine verrilen izin 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 141,143 Görevden uzakta geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin şartları 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 141, 143 Görevden uzklaştırılan fakatgöreve iade edilmş personelin kesilen1/3 iade edilmesi ve terfiğinin yapılacağı 15/04/2009 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Koruma ve güvenlik personelinin seendika üyesi olamıyacağı 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik Eğitim Fakültesine denk okul mezunlarına bir derece verilebileceği 15/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 78 Yabancı memleket ve kuruluşlarda çalışacaklara aylıksız izin verilmesi 14/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 25 inci maddesinin uygulanması 14/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 25 inci maddesinin uygulanması 13/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 92 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği 13/04/2009 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği 13/04/2009 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği 13/04/2009 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında 13/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92 50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında 10/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Memura verilecek hastalık izin süreleri 10/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 100, 178 Veterinere fazla çalışma ücreti verilmesi 09/04/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği 09/04/2009 Kanun No : 4924 MaddeNo : 1 Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği 03/04/2009 Kanun No : 3046 MaddeNo : 22 Özelleştirmeden Araştırmacı olarak nakledilen personele nöbet hizmeti verilmesi 31/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Kooperatif yönetim ve denetininde olmak kazanç tetirici faaliyet olmadığı 30/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74, 76 Fon uzmanlarına bir derece verilmesi deneçi olarak atanması 27/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin uygulaması 23/03/2009 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3, 4 Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi 23/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi 17/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Muvazzaf askerlik hizmetinin hizmet süresinden değerlendirilmesi 16/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Belediyede kısmi zamanlı sözleşmeli personelin seçimler için istifa etmesi gerektiği 12/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 57, 92 Aday memur iken görevine son verilenlerin 3 yıl geçsede 92 inci madde hükmünden faydalanamıyacağı 06/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Adaylıkta farklı unvanda geçen sürenin değerlendirilmesi 06/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54 Farklı unvan ve kurumda geçen adaylık süresinin adayıkta değerlendirilmesi 02/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirme suretiyle yaplacak atamalarda asaleten atanılmayacak görevlere vekaleten de atanılamaz 02/03/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 102,103 Yıllık izin süresinde değerlendirilecek hizmetler 20/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Boş kadro olmadan görevlendirme yapılamayacağı 19/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin ?Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak? şartı aranılan pozisyonuna yerleştirilen adayın ön lisan diploması olmaması sebebiyle atamasının yapılamayacağı