Arama

Arama Sonuçları


19/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 50 KPSS sınavından sonra öğrenim seviyesi değişen, geçerli sınav esas alınarak ataması yapılan adayın başvuru sırasında yeni öğretim seviyesinin bildirmemesi neticesinde intibakının yapılması 17/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 125, 175 Açıktan vekil olark atanan memurun disiplin cezası gerektiren fiil ve hareketi idareni işlemi 16/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 50 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubu kadro ya da sözleşmeli pozis. müracaat edebile. 15/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Akademik personele verilen görevden çekilme cezasının cezasının memuriyette nasıl uygulanacağı 13/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS sınavlarının geçerlilik tarihleri 12/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların yapabilecekleri tercihler 12/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların yapabilecekleri tercihler 09/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir. 09/02/2009 Kanun No : 3201 MaddeNo : 24 Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir. 04/02/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 45 Araştırmacının görevlendirilmesi 04/02/2009 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Araştırmacının görevlendirilmesi 04/02/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 25 maddesinin uygulanacağı 02/02/2009 Kanun No : 2839 MaddeNo : 18 Aday veya aday adayı olunmadığına ilşkin belge talebi kurum takdirindedir. 02/02/2009 Kanun No : 2839 MaddeNo : 18 Aday veya aday adayı olunmadığına ilşkin belge talebi kurum takdirindedir. 30/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Doğum öncesi aktarılacak iznin uygulaması 30/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı 30/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı 30/01/2009 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı 28/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilemeyeceği 28/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 102, 36, 154 Yıllık izin dedeğerlendirilecek sorular 28/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 102 Yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilecek süreler 22/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İç mimarlık bölümünü bitiren memuraiç mimarlığın mali haklarının ödenemiyeceği 22/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yerdeğiştirme yönetmeliğinin uygulanması 16/01/2009 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 4/B sözleşmeli personelin seçim ile istifa etmesi halinde geri dönüşü 13/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 135 Disiplin amirinin verdiği disiplin cezasının üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi 13/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Yaşlılık aylığı alan memurun atanması 13/01/2009 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Yaşlılık aylığı alan memurun atanması 09/01/2009 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Dil seviyesinin tespiti 08/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 İller Bankasında Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210?u oranında özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine 06/01/2009 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezununun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aldığı lisans denklik belgesi çerçevesinde tercih yapabileceği 05/01/2009 Kanun No : 5648 MaddeNo : 14 Sözleşmeli ve, geçici personel ile işçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışmaları için aylıksız izin verilemeyeceği 31/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 123 Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceği 31/12/2008 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceği 31/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Vergi Denetmeni unvanını ihraz etmiş Şube Müdürü unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabileceği 26/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) bendi uyarınca geçici personel statüsünde çalışanın mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevlerinden istifa etmesi gerektiği 26/12/2008 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) bendi uyarınca geçici personel statüsünde çalışanın mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevlerinden istifa etmesi gerektiği 26/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Asaleten Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğu 26/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olduğu 25/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Savunma uzmanı unvanı ile şube müdürü unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmediği, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı 23/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 135 Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci 22/12/2008 Kanun No : 4636 MaddeNo : 6 Kamu görevlisi yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücretler 05/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 62, 63, 92 657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağı 04/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 125, 126 İl ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları 01/12/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 178 Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele fazla çalışma sebebiyle 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca izin verilemeyeceğine 26/11/2008 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Yenileme Kurulu Üyesi ve Üst Kurul üyesi olan Ankara Barosuna bağlı serbest avukatın mahalli idareler seçimi üyeliklerden istifa etmesi g 25/11/2008 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğu 25/11/2008 Kanun No : 2972 MaddeNo : 36 Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü emrinde iş mevzuatına tabi çalışanların 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevinden istifa etmesi gerekmediğine 21/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışan bilahare veri hazırlama kontrol işletmeni olan kişinin işçilik statüsündeki unvanının görevde yükselme açısından kazanılmış hak teşkil etmesi 20/11/2008 Kanun No : 5784 MaddeNo : 2 5784 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca hizmet değerlendirilmesi 16/11/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memuriyetten istifa eden ve avukatlık stajını tamamlayan kişinin, herhangi bir kamu kurumunda boş bulunan avukat kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanmasının mümkün bulunduğu