Arama
ARAMA SONUÇLARI
19/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 50
KPSS sınavından sonra öğrenim seviyesi değişen, geçerli sınav esas alınarak ataması yapılan adayın başvuru sırasında yeni öğretim seviyesinin bildirmemesi neticesinde intibakının yapılması
17/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 125, 175
Açıktan vekil olark atanan memurun disiplin cezası gerektiren fiil ve hareketi idareni işlemi
16/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 50
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubu kadro ya da sözleşmeli pozis. müracaat edebile.
15/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Akademik personele verilen görevden çekilme cezasının cezasının memuriyette nasıl uygulanacağı
13/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS sınavlarının geçerlilik tarihleri
12/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların yapabilecekleri tercihler
12/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların yapabilecekleri tercihler
09/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir.
09/02/2009Kanun No : 3201 MaddeNo : 24
Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir.
04/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 45
Araştırmacının görevlendirilmesi
04/02/2009Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Araştırmacının görevlendirilmesi
04/02/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 25 maddesinin uygulanacağı
02/02/2009Kanun No : 2839 MaddeNo : 18
Aday veya aday adayı olunmadığına ilşkin belge talebi kurum takdirindedir.
02/02/2009Kanun No : 2839 MaddeNo : 18
Aday veya aday adayı olunmadığına ilşkin belge talebi kurum takdirindedir.
30/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Doğum öncesi aktarılacak iznin uygulaması
30/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 74
KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı
30/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 74
KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı
30/01/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİTlerde çalışan Sözleşmeli personelin memur kadrolarına naklen atanamıyacağı
28/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilemeyeceği
28/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 102, 36, 154
Yıllık izin dedeğerlendirilecek sorular
28/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 102
Yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilecek süreler
22/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İç mimarlık bölümünü bitiren memuraiç mimarlığın mali haklarının ödenemiyeceği
22/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yerdeğiştirme yönetmeliğinin uygulanması
16/01/2009Kanun No : 2972 MaddeNo : 36
4/B sözleşmeli personelin seçim ile istifa etmesi halinde geri dönüşü
13/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 135
Disiplin amirinin verdiği disiplin cezasının üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi
13/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 93
Yaşlılık aylığı alan memurun atanması
13/01/2009Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
Yaşlılık aylığı alan memurun atanması
09/01/2009Kanun No : 375 MaddeNo : 2
Dil seviyesinin tespiti
08/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 43
İller Bankasında Daire Başkanı unvanlı kadroda görev yapan personele +3600 ek gösterge rakamının ve en yüksek Devlet memuru aylığının %210?u oranında özel hizmet tazminatı ödenemeyeceğine
06/01/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezununun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aldığı lisans denklik belgesi çerçevesinde tercih yapabileceği
05/01/2009Kanun No : 5648 MaddeNo : 14
Sözleşmeli ve, geçici personel ile işçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışmaları için aylıksız izin verilemeyeceği
31/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 123
Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceği
31/12/2008Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceği
31/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Vergi Denetmeni unvanını ihraz etmiş Şube Müdürü unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere atanabileceği
26/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 4
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) bendi uyarınca geçici personel statüsünde çalışanın mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevlerinden istifa etmesi gerektiği
26/12/2008Kanun No : 2972 MaddeNo : 36
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) bendi uyarınca geçici personel statüsünde çalışanın mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevlerinden istifa etmesi gerektiği
26/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Asaleten Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğu
26/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olduğu
25/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Savunma uzmanı unvanı ile şube müdürü unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmediği, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı
23/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 135
Tasfiye İşleri Bölge Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına yapılacak itirazları değerlendirecek merci
22/12/2008Kanun No : 4636 MaddeNo : 6
Kamu görevlisi yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücretler
05/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 62, 63, 92
657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağı
04/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 125, 126
İl ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahip oldukları
01/12/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 178
Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele fazla çalışma sebebiyle 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca izin verilemeyeceğine
26/11/2008Kanun No : 2972 MaddeNo : 36
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Yenileme Kurulu Üyesi ve Üst Kurul üyesi olan Ankara Barosuna bağlı serbest avukatın mahalli idareler seçimi üyeliklerden istifa etmesi g
25/11/2008Kanun No : 4455 MaddeNo : 1
23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğu
25/11/2008Kanun No : 2972 MaddeNo : 36
Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü emrinde iş mevzuatına tabi çalışanların 29/03/2009 mahalli idareler seçiminde aday olması durumunda görevinden istifa etmesi gerekmediğine
21/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışan bilahare veri hazırlama kontrol işletmeni olan kişinin işçilik statüsündeki unvanının görevde yükselme açısından kazanılmış hak teşkil etmesi
20/11/2008Kanun No : 5784 MaddeNo : 2
5784 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca hizmet değerlendirilmesi
16/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Memuriyetten istifa eden ve avukatlık stajını tamamlayan kişinin, herhangi bir kamu kurumunda boş bulunan avukat kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanmasının mümkün bulunduğu