Arama
ARAMA SONUÇLARI
13/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Evlat edinen memurun 108 inci madde aylıksız izin kullanamayacağı
11/11/2008Kanun No : 217 MaddeNo : 2
Vakıf üniversitelerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olmadığı
07/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 117, 121
1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler
07/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 117, 121
1 yıl sonunda olumsuz sicil alan aday memur hakkında yapılması gereken işlemler
07/11/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Naklen atama sonrası askere giden memurun sicilinin doldurulması
06/11/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağı
03/11/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği
31/10/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Bakmaya mecbur olduğu birinci derece yakınının rahatsızlığından dolayı toplam 12 ay aylıksız izin kullanan Devlet memurunun, aynı yakınının farklı bir rahatsızlığı için de ayrıca aylıksız izin kullana
31/10/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 92
İstifa etmiş Uzman erbaşların, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolara atanmalarının mümkün olduğu
31/10/2008Kanun No : 217 MaddeNo : 2
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olduğuna
31/10/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 175
Vekaleten atananlara ek tazminat, makam tazminatı ve temsil tazminatı ödenmesinin mümkün olup olmadığı
24/10/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Hemşire unvanlı kadrodan, mühendis unvanlı kadroya atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği
23/10/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 30
Denetimi altındaki teşebbüsten menfaat sağlama niteliğinde bir faaliyet yerine getirmemesi hükmünün uygulaması
16/10/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan otuz günlük sürenin müracaat süresi olduğu
26/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 24
3Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağı
25/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii sözleşmeli statüde çalışan personelin bilahare aynı Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde farklı bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğ
23/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendini sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağı
23/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 21
İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin veril
18/09/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli olan personelin nakli yapılması halinde aylıksız iznin kesilmesi
10/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki Ankara İli?ne atanmasının mümkün bulunmadığı
10/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin uygulaması 5 ve 6 ncı bölgelerde hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 1 nci hizmet bölgesi kapsamındaki
10/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 54, 158, 153
İstisnai memurların asalet tasdiki olmayacağı, istisnai memuriyet kadrolarından diğer kadrolara atananların da adaylık hükümlerine tabi tutulmayacağı
10/09/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Kamu iktisadi teşebbüslerine hizmet alımı yolu ile personel alınmasına ilişkin
09/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Anadolu Liselerinde hazırlık sınıfı okuyanların ?İngilizce bilmek? şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvurmalarının mümkün olduğu
08/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 17
Kızılay?da görev alanların bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte memur olmaları halinde değerlendirileceği
05/09/2008Kanun No : 5258 MaddeNo : 3
5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı
03/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği
03/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceği
03/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İkinci yüksek lisansa kademe verilemeyeceği
02/09/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeği için ?Bebek annesinin bakımına muhtaçtır.? şeklinde alınacak rapor ile Devlet memuruna ücretli izin verilemeyeceği
26/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 105
Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri
26/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 93, 105
Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabilecekleri
22/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Belediye Başkan Yardımcısının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabileceği
15/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Hastalık veya mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli memurun yıllık izin kullanması
12/08/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Banka Promosyonları ile ilgili 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinin uygulanması
12/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
TODAİE yapılan ?Tezli? ve ?Tezsiz? Yüksek Lisans Programına 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesi verilmesi
08/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 86
399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin (I) sayılı cetvele 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna vekalet edemeyeceği
08/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 121
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde çalışılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, sicil notları esas alınarak kademe verilmesi ve sicil notlarının 100 puana çevrilme
08/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 134
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığındaki disiplin kurullarında Sendikayı temsilen bir üyenin yer alması gerektiği
05/08/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eşinin 1?inci derecede öncelikli yöreye mecburi hizmetle atanan memura 657 sayılı Kanunun mezkur 72 inci maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi
29/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 102,103
Aralığın 18'inde göreve başlayan memurun yıllık izni hak etmesi ve kullanması
23/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 108
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerinin dikkate alınması gerektiği
18/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Özel üniversitedeki hizmetin kazanılmış hak aylığı ile 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi
18/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Özel üniversitedeki hizmetin kazanılmış hak aylığı ile 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi
16/07/2008Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa döneminde tutuklananların memuriyete geri dönmesi
16/07/2008Kanun No : 132 MaddeNo : 14
Uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği
15/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği
15/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği
11/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 224
Uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği
07/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Disiplin kurulu üyesi sendika temsilcisi