Arama
ARAMA SONUÇLARI
07/07/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli personelin memur kadro görevlerini yürütmesi
07/07/2008Kanun No : 217 MaddeNo : 2
Üniversitelerin 217 sayılı KHK kapsamında olduğu
04/07/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği
04/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Kadro karşılığı sözleşmeli personele vekalette ödenecek ücret
02/07/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 58
Hizmet değerlendirilmesi
02/07/2008Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı
02/07/2008Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 89
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği
27/06/2008Kanun No : 5580 MaddeNo : 1
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 28
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Devlet memurlarına da, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Aday memurununvan değişikliği sınavına katılamayacağı
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 59
Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Başmühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceği
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Asli memurluğa atananların unvan değişikliği sınavına katılabileceği
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 59
İstisnai memurun unvan sınavına girmeden avukat kadrosuna atanacağı,
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 89
Memurlara Özel Öğretim Kurumları Kanununu uyarınca ek ders görevi verilmesi
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Orman muhafaza memurunun unvan değişikliği sınavına girmesi
27/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Türkiye Kalkınma Bankası Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcisini bulunacağı
26/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 74
İstisnai memurun muvafakat ile Akademik personel olarak nakil olabileceği
26/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mali hizmer uzmanlarının 657 sayılı Kanunun 36/A11 fayalanamayacakları
26/06/2008Kanun No : 5682 MaddeNo : 14
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdamına müsaade edilen personelin aylıksız izinli sayılması, 5682 sayılı Pasaport Kanunundan faydalanacağı
19/06/2008Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa edenlerin yurt dışı hizmet leri
18/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
108 inci maddenin birinci fıkrasına göre verilen aylıksız iznin 1 katı kadar uzatılabileceği
17/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
İdarenin yıllık izin talebine cumartesi ve pazar günlerinin dahil edemeyeceği
16/06/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
4688 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında göre haklı sebeplerin neler olduğu
16/06/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kanununa göre hukuki statüsü
16/06/2008Kanun No : 233 MaddeNo : 31
Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme
16/06/2008Kanun No : 233 MaddeNo : 31
Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme
13/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 146
Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenen huzur hakları
13/06/2008Kanun No : 4009 MaddeNo : 39
Yurt dışında uzman personel görevlendirilmesi
12/06/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 14
Üye sayılarının belirlenmesi
11/06/2008Kanun No : 711 MaddeNo : 1
711 sayılı Kanun?a göre yürütülmekte olan Nöbetçi Memurluğu uygulaması
11/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 101
711 sayılı Kanun?a göre yürütülmekte olan Nöbetçi Memurluğu uygulaması
11/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 121
Aylıksız izinli personelin sicillerinin doldurulması
11/06/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 30
Tatil günlerinde fazla çalıştılanlara izin verilmesi
10/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 125
Görevde yükselme eğitimi ve sınavından sonra disiplin cezası almış olanların ataması
10/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Öğretmenin psikolog kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği
10/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Öğretmenin psikolog kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiği
06/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiği
06/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 53
Sınav iptalinin uygulanması
04/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği
04/06/2008Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Özelleştimeden nakledilen personelin sicillerinin 64 madde değerlendirileceği
02/06/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Hizmet bölgesi değişen yer hakkında
30/05/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Üye sayılarının tespiti
28/05/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Aylıksız izin kullanılması
28/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Doktorun serbest meslek icrası
26/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Yıllık izin süresine son cumartesi ve pazarın dahil edilmesi
23/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 121
İnsan haklarına saygı sorusuna kaç puan verilmeli
23/05/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18, 23
İşyeri temsilcisinin görev yeri değişikliği
23/05/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması
23/05/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Özel Güvenlik Görevlisinin kamu görevlisi sendikasına üye olması