Arama

Arama Sonuçları


23/05/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personelin bakmakla mükellef oldukları kişilere refakat etmesi 23/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 80 Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına personelden hastalık raporu beyan ederek eğitimlerine devam edenler hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiği 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Akademik sicillerin 657 sayılı Kanunun 64 maddesinde değerlendirilemeyeceği 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8 Disiplin kurularında görevlendirilecek sendika temsilcisi 16/05/2008 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Fen Fakültesi Matematik-Fizik grubunda ön lisans öğrenimi (iki yıllık) mezunlarının ?teknisyen? veya ?tekniker? olarak istihdam edilmeleri 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8 Geçici görevlendirmede süre 16/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına bir derece verilmesi 14/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 54, 64 Aday memurlara doldurulan adaylık sicillerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı 14/05/2008 Kanun No : 5258 MaddeNo : 3 İş kanununa tabi doktorun aile hekimliği hakkında 14/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilen kişinin aday devlet memur eşine, 657 sayılı Kanunu?nun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin verilebileceği 14/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 TSK?den re?sen emekliye sevk edilen kişinin, 657 sayılı Kanununun 92?nci maddesi hükmü çerçevesinde Kurumunuza açıktan atanması 13/05/2008 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Sözleşmeli personelin disiplin affından faydalanması 12/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli 12/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli 09/05/2008 Kanun No : 1416 MaddeNo : 1 1416 sayılı Kanun hükümlerine göre mecburi hizmet yükümlülüğünün 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlar arasında devredilebileceği 09/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 224 1416 sayılı Kanun hükümlerine göre mecburi hizmet yükümlülüğünün 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlar arasında devredilebileceği 05/05/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 5 Hizmet kolu belirlenmesi 02/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak belirlenen Burdur İli?ne, atanması 02/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık meslek lisesi olarak işe girdikleri tarihten önceki yüksekokul diplomalarının intibakı 02/05/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirme yönetmeliğinin 15 inci maddesi uygulamasında evlilik nedeniyle kayıtlı olduğu il değişen personelin atanması 30/04/2008 Kanun No : 3628 MaddeNo : 8 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin mal bildirimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına vermeleri gerektiği 30/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İl Özel İdaresinde ayniyat saymanı unvanlı kadronun şef unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığı 25/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 77, 78, 108 Aylıksız izin süresinin uzatılması, aylıksız izin dönüşü kullanılacak mehil müddeti, sözleşmeli sağlık personelinin yıllık izni, istifa sonrası göreve dönüşte yıllık izinin kullanılması 25/04/2008 Kanun No : 4924 MaddeNo : 5 Aylıksız izin süresinin uzatılması, aylıksız izin dönüşü kullanılacak mehil müddeti, sözleşmeli sağlık personelinin yıllık izni, istifa sonrası göreve dönüşte yıllık izinin kullanılması 25/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 78, 108 Aylıksız izin, mehil müddeti, yıllık izinde hizmet süresi ve istifa sonrası dönüşte yıllık iznin kullanılması 24/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar 24/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar 24/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 KİT sözleşmeli çalışan personelin eş durumu kapsamında olmadığı 22/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği 22/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 4 657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği 22/04/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 KİT ve bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu üyeliğine atanması veya Daire Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi durumunda sendika üyeliği 04/04/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3,92 Topçu Kıdemli Üsteğmen olarak istifa eden kişinin Şef ve Amir unvanlı kadrolara atanması 19/03/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Müezzinin KPSS sonucuna göre imam hatip olarak yerleştirilmesi halinde naklinin yapılabileceği 10/03/2008 Kanun No : 2828 MaddeNo : 3 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan ceza infaz kurumlarının sosyal hizmet kuruluşu olmadığı 10/03/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 VHKİ'nin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya sınavsız atanması 07/03/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları 03/03/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 45 399 sayılı KHK 45/a mad. uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceği 13/02/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 5 Hizmet kolu belirlenmesi 13/02/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Koonfedarasyon yönetim kurulu üyeliğini kaybeden sendika yönetim kurulu üyeliği nedeniyle aylıksız izin kullanılması 30/01/2008 Kanun No : 4456 MaddeNo : 15 Sözleşmeli personelden aylıksız izinli olanların, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavi yardımı giderleri 29/01/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği 29/01/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 146 Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği 24/01/2008 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 28 Takvim yılı içinde kıdemi değişenlerin kıdem ücreti 18/01/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 3 Bazı unvanlara atanma 18/01/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 3 Yıllık izinlerin saatlik izin olarak kullandırılamayacağı 17/01/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2 TC Merkez Bankası personelinin sendikalı olması 10/01/2008 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sivil savunma uzmanı unvanının görevde yükselmede sınavlı ve sınavsız atanabileceği kadrolar 03/01/2008 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının sendikalara üye olamayacakları 31/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Ast subaylıkta geçen hizmetlerin kaznılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesi 31/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Avukatlık stajının değerlendirlmesi ve inibakı