Arama
ARAMA SONUÇLARI
23/05/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personelin bakmakla mükellef oldukları kişilere refakat etmesi
23/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 80
Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına personelden hastalık raporu beyan ederek eğitimlerine devam edenler hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiği
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Akademik sicillerin 657 sayılı Kanunun 64 maddesinde değerlendirilemeyeceği
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8
Disiplin kurularında görevlendirilecek sendika temsilcisi
16/05/2008Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Fen Fakültesi Matematik-Fizik grubunda ön lisans öğrenimi (iki yıllık) mezunlarının ?teknisyen? veya ?tekniker? olarak istihdam edilmeleri
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 7, 8
Geçici görevlendirmede süre
16/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına bir derece verilmesi
14/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 54, 64
Aday memurlara doldurulan adaylık sicillerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağı
14/05/2008Kanun No : 5258 MaddeNo : 3
İş kanununa tabi doktorun aile hekimliği hakkında
14/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilen kişinin aday devlet memur eşine, 657 sayılı Kanunu?nun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin verilebileceği
14/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93
TSK?den re?sen emekliye sevk edilen kişinin, 657 sayılı Kanununun 92?nci maddesi hükmü çerçevesinde Kurumunuza açıktan atanması
13/05/2008Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Sözleşmeli personelin disiplin affından faydalanması
12/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli
12/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Araştırma görevlisinin memur kadrosuna nakli
09/05/2008Kanun No : 1416 MaddeNo : 1
1416 sayılı Kanun hükümlerine göre mecburi hizmet yükümlülüğünün 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlar arasında devredilebileceği
09/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 224
1416 sayılı Kanun hükümlerine göre mecburi hizmet yükümlülüğünün 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlar arasında devredilebileceği
05/05/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 5
Hizmet kolu belirlenmesi
02/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde III üncü hizmet bölgesi olarak belirlenen Burdur İli?ne, atanması
02/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık meslek lisesi olarak işe girdikleri tarihten önceki yüksekokul diplomalarının intibakı
02/05/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirme yönetmeliğinin 15 inci maddesi uygulamasında evlilik nedeniyle kayıtlı olduğu il değişen personelin atanması
30/04/2008Kanun No : 3628 MaddeNo : 8
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin mal bildirimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına vermeleri gerektiği
30/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
İl Özel İdaresinde ayniyat saymanı unvanlı kadronun şef unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığı
25/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 77, 78, 108
Aylıksız izin süresinin uzatılması, aylıksız izin dönüşü kullanılacak mehil müddeti, sözleşmeli sağlık personelinin yıllık izni, istifa sonrası göreve dönüşte yıllık izinin kullanılması
25/04/2008Kanun No : 4924 MaddeNo : 5
Aylıksız izin süresinin uzatılması, aylıksız izin dönüşü kullanılacak mehil müddeti, sözleşmeli sağlık personelinin yıllık izni, istifa sonrası göreve dönüşte yıllık izinin kullanılması
25/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 78, 108
Aylıksız izin, mehil müddeti, yıllık izinde hizmet süresi ve istifa sonrası dönüşte yıllık iznin kullanılması
24/04/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar
24/04/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar
24/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 72
KİT sözleşmeli çalışan personelin eş durumu kapsamında olmadığı
22/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 4
657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği
22/04/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 4
657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği
22/04/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
KİT ve bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu üyeliğine atanması veya Daire Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi durumunda sendika üyeliği
04/04/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3,92
Topçu Kıdemli Üsteğmen olarak istifa eden kişinin Şef ve Amir unvanlı kadrolara atanması
19/03/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Müezzinin KPSS sonucuna göre imam hatip olarak yerleştirilmesi halinde naklinin yapılabileceği
10/03/2008Kanun No : 2828 MaddeNo : 3
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan ceza infaz kurumlarının sosyal hizmet kuruluşu olmadığı
10/03/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
VHKİ'nin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya sınavsız atanması
07/03/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları
03/03/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 45
399 sayılı KHK 45/a mad. uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceği
13/02/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 5
Hizmet kolu belirlenmesi
13/02/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Koonfedarasyon yönetim kurulu üyeliğini kaybeden sendika yönetim kurulu üyeliği nedeniyle aylıksız izin kullanılması
30/01/2008Kanun No : 4456 MaddeNo : 15
Sözleşmeli personelden aylıksız izinli olanların, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavi yardımı giderleri
29/01/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 25
Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği
29/01/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 146
Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği
24/01/2008Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 28
Takvim yılı içinde kıdemi değişenlerin kıdem ücreti
18/01/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 3
Bazı unvanlara atanma
18/01/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 108, 3
Yıllık izinlerin saatlik izin olarak kullandırılamayacağı
17/01/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 2
TC Merkez Bankası personelinin sendikalı olması
10/01/2008Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Sivil savunma uzmanı unvanının görevde yükselmede sınavlı ve sınavsız atanabileceği kadrolar
03/01/2008Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının sendikalara üye olamayacakları
31/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Ast subaylıkta geçen hizmetlerin kaznılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesi
31/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Avukatlık stajının değerlendirlmesi ve inibakı