Arama
ARAMA SONUÇLARI
31/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Kazanılmış hak uygulaması
28/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselme sınavına itiraz ve sınavın iptali
27/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması
27/12/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 2, 15
4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması
27/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmelilerin sicillerinin doldurulmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı
27/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97
İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları
27/12/2007Kanun No : 2802 MaddeNo : 3
İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları
26/12/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Baş mühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği
26/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Başmühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği
17/12/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Sendikanın yönetim kuruluna seçilen aylıksız izin talebinde bulunmayan personele izin verilmesi
13/12/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Banka promosyon komisyonlarında yetkili sendika
13/12/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Banka promosyon komisyonlarında yetkili sendika
13/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personelin yıllık izinlerinin toplu olarak kullandırılması
07/12/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
MİT'te uzman olarak çalışmış kişinin sınavsız uzmanlığa atanması hakkında
06/12/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58
Kitlerde Kapsamdışı personelin sözleşmeli pozisyonlara genel hükümlere uyularak atanabileceği
28/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 104, 108
Sözleşmeli personele doğum sonrası aylıksız izin verilmesi
23/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Doğum öncesi yıllık izin kullanan memurun mazeret iznini doğum sonrası kullanamayacağı
23/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Doğum öncesi yıllık izin kullanan memurun mazeret iznini doğum sonrası kullanamayacağı
23/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 48
KKTC vatandaşının Stajyer Sanatçı olarak atanması
23/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Sosyologlara zam tazminat belirlenmesi
20/11/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
100 fazla personelin 100 altına düşmesi halinde sendikalı olmaya ilişkin
19/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 105, 108
Hastalığı sebebiyle eğitime katılamayan memurun adaylık süresinin uzaması
15/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 108, 224, 225
Kendi imkanları ile yurt dışına giden devlet memurlarından yüklenme senedi alınması
14/11/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personelin yıllık izinleri
13/11/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Zirai Karantina Müdürlüklerinin snedikalı olmaları hakkında
13/11/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Zirai Karantina Müdürlüklerinin snedikalı olmaları hakkında
31/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 92
İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı
31/10/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı
31/10/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 58
İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı
31/10/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 58
İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı
31/10/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Uzman unvanılı pozisyonların 399 sayılı KHK 3 maddesi (b) bendi kapsmına alınması
26/10/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
4688 sayılı Kanuna göre aylıksız izinde olan ve ataması yapılan personelin göreve başladıktan snra yeniden aylıksız izin verilemeyeceği
25/10/2007Kanun No : 4924 MaddeNo : 1
4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında
25/10/2007Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında
24/10/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi
24/10/2007Kanun No : 5682 MaddeNo : 14
Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi
23/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmeli personeli mahkemelerde bilirkişilik yapabileceği
23/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B'linin bilirkişilik yapması
23/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Belediyelerde A.P.K. Uzmanı kadrosunda bulunaların sınavsız Müdür kadrosuna atanamayacağı
19/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
(3047)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik koduna ilşikin
19/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 97
Kurumlarından istifa eden memurların 657 sayılı Kanunun 74 ve 97 maddeleine uyulmak suretiyle KPSS yerleştirmeleri sonucunda atanabileceklerine ilşikin
18/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58
Naklen geldiği kurumda adaylık eğitimi alan memurun adaylığının kaldırılması
10/10/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Sendika üyesinin üye olunmayacak birkadroya atanması sonra yeniden üye olunabilecek kadroya atanması
09/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
926 sayılı Kanuna tabi personelin görevde yükselme sınavına girmeden atanacakları kadrolar
09/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 55
Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi
09/10/2007Kanun No : 2919 MaddeNo : 12
Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi
08/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Öğretmen iken istifa eden memurun öğretmen veya matematikci olarak yeniden atanması
08/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirmede atanılamayacak yerler hakkında
02/10/2007Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi
02/10/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108
Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi