Arama

Arama Sonuçları


31/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış hak uygulaması 28/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselme sınavına itiraz ve sınavın iptali 27/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması 27/12/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2, 15 4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması 27/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmelilerin sicillerinin doldurulmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı 27/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97 İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları 27/12/2007 Kanun No : 2802 MaddeNo : 3 İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları 26/12/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Baş mühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği 26/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başmühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği 17/12/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendikanın yönetim kuruluna seçilen aylıksız izin talebinde bulunmayan personele izin verilmesi 13/12/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Banka promosyon komisyonlarında yetkili sendika 13/12/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 30 Banka promosyon komisyonlarında yetkili sendika 13/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin yıllık izinlerinin toplu olarak kullandırılması 07/12/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 MİT'te uzman olarak çalışmış kişinin sınavsız uzmanlığa atanması hakkında 06/12/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58 Kitlerde Kapsamdışı personelin sözleşmeli pozisyonlara genel hükümlere uyularak atanabileceği 28/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 104, 108 Sözleşmeli personele doğum sonrası aylıksız izin verilmesi 23/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Doğum öncesi yıllık izin kullanan memurun mazeret iznini doğum sonrası kullanamayacağı 23/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Doğum öncesi yıllık izin kullanan memurun mazeret iznini doğum sonrası kullanamayacağı 23/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 KKTC vatandaşının Stajyer Sanatçı olarak atanması 23/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Sosyologlara zam tazminat belirlenmesi 20/11/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 100 fazla personelin 100 altına düşmesi halinde sendikalı olmaya ilişkin 19/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 105, 108 Hastalığı sebebiyle eğitime katılamayan memurun adaylık süresinin uzaması 15/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 108, 224, 225 Kendi imkanları ile yurt dışına giden devlet memurlarından yüklenme senedi alınması 14/11/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin yıllık izinleri 13/11/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Zirai Karantina Müdürlüklerinin snedikalı olmaları hakkında 13/11/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Zirai Karantina Müdürlüklerinin snedikalı olmaları hakkında 31/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı 31/10/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı 31/10/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı 31/10/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 İstifa etmiş sözleşmeli subayın kitlere sözleşmeli atanamayacağı 31/10/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Uzman unvanılı pozisyonların 399 sayılı KHK 3 maddesi (b) bendi kapsmına alınması 26/10/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 4688 sayılı Kanuna göre aylıksız izinde olan ve ataması yapılan personelin göreve başladıktan snra yeniden aylıksız izin verilemeyeceği 25/10/2007 Kanun No : 4924 MaddeNo : 1 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında 25/10/2007 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında 24/10/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi 24/10/2007 Kanun No : 5682 MaddeNo : 14 Sözleşmeli personele yeşil pasoport verilmesi 23/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personeli mahkemelerde bilirkişilik yapabileceği 23/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'linin bilirkişilik yapması 23/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Belediyelerde A.P.K. Uzmanı kadrosunda bulunaların sınavsız Müdür kadrosuna atanamayacağı 19/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 (3047)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik koduna ilşikin 19/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 97 Kurumlarından istifa eden memurların 657 sayılı Kanunun 74 ve 97 maddeleine uyulmak suretiyle KPSS yerleştirmeleri sonucunda atanabileceklerine ilşikin 18/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58 Naklen geldiği kurumda adaylık eğitimi alan memurun adaylığının kaldırılması 10/10/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sendika üyesinin üye olunmayacak birkadroya atanması sonra yeniden üye olunabilecek kadroya atanması 09/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 926 sayılı Kanuna tabi personelin görevde yükselme sınavına girmeden atanacakları kadrolar 09/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 55 Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi 09/10/2007 Kanun No : 2919 MaddeNo : 12 Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi 08/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Öğretmen iken istifa eden memurun öğretmen veya matematikci olarak yeniden atanması 08/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirmede atanılamayacak yerler hakkında 02/10/2007 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi 02/10/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108 Geçici personele yurtdışında eğitim için aylıksız izin verilmesi