Arama
ARAMA SONUÇLARI
20/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede kazanılmış hak
20/07/2007Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Görevde yükselmede kazanılmış hak
17/07/2007Kanun No : 2839 MaddeNo : 18
Seçim için istifa edip aday olamayanların atanması
17/07/2007Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa edip aday olamayanların atanması
12/07/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Geçici işçilere kadro verilmesi hakkındaki 5620 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin
12/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi
12/07/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi
09/07/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyelerde norm kadro içerisinde kalmak şartı ile terör mağdurlarına kadro ihdası
06/07/2007Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa eden memurların durumu
06/07/2007Kanun No : 2839 MaddeNo : 19
Seçim için istifa eden memurların durumu
06/07/2007Kanun No : 2839 MaddeNo : 19
Seçim için istifa eden memurların durumu
04/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması
04/07/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması
02/07/2007Kanun No : 5620 MaddeNo : 2
Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine ilişkin 5620 sayılı Kanunun uygulaması hakkında
29/06/2007Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
5289 sayılı Kanunun yayım tarihinde askerde bulunup bilahere memur olanlara bir derece verilemeyeceği
28/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu
28/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu
26/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği
26/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği
26/06/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58
Memurun 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personel olarak atanması
22/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108
Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi
22/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108
Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi
20/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74
Memur iken (A) grubu kadroların sınavlarına girip kazanılması
19/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması
19/06/2007Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması
15/06/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca istihdam edilenlere yeşil pasapor verilmesi hakkında
15/06/2007Kanun No : 5682 MaddeNo : 14
Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca istihdam edilenlere yeşil pasapor verilmesi hakkında
12/06/2007Kanun No : 233 MaddeNo : 3
İktisadi devlet teşekkülü olunan tarih itibariyle genel kurul ve denetim kurulunun kalkacağı
01/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 93
Emekli memurun yeniden atanması
01/06/2007Kanun No : 5535 MaddeNo : 30
Emekli memurun yeniden atanması
01/06/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
Geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olması
01/06/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olması
01/06/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Seçim için istifa eden sendika yönetim kurulu üyelerine ilişkin
01/06/2007Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa eden sendika yönetim kurulu üyelerine ilişkin
01/06/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Sendika yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle istifa eden mühendis kadrosuna atanması sebebiyle izini keserek göreve başlayan kişinin durumu
31/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Ölü doğum yapan memurun mazeret izni kullanması
31/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 178
Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı
31/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 30
Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı
29/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Zabıt katibinin başka kurumun açtığı görevde yükselme sınavına katılamayacapı
28/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması
28/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması
25/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9
KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli
25/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9
KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli
25/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9
KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli
25/05/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Seçim istfa eden yönetim kurulu üyelerinin durumu
25/05/2007Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim istfa eden yönetim kurulu üyelerinin durumu
21/05/2007Kanun No : 2547 MaddeNo : 53
5535 sayılı Kanunun 2. maddesinin uygulaması
21/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 91
Kadırılan kadroda memurların başka kadrolara atanması
10/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 44
Sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması
09/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması