Arama

Arama Sonuçları


20/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış hak 20/07/2007 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Görevde yükselmede kazanılmış hak 17/07/2007 Kanun No : 2839 MaddeNo : 18 Seçim için istifa edip aday olamayanların atanması 17/07/2007 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa edip aday olamayanların atanması 12/07/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Geçici işçilere kadro verilmesi hakkındaki 5620 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin 12/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi 12/07/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için kademe verilmesi 09/07/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyelerde norm kadro içerisinde kalmak şartı ile terör mağdurlarına kadro ihdası 06/07/2007 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa eden memurların durumu 06/07/2007 Kanun No : 2839 MaddeNo : 19 Seçim için istifa eden memurların durumu 06/07/2007 Kanun No : 2839 MaddeNo : 19 Seçim için istifa eden memurların durumu 04/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması 04/07/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni kullanması 02/07/2007 Kanun No : 5620 MaddeNo : 2 Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine ilişkin 5620 sayılı Kanunun uygulaması hakkında 29/06/2007 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 5289 sayılı Kanunun yayım tarihinde askerde bulunup bilahere memur olanlara bir derece verilemeyeceği 28/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu 28/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 KPSS den sonra ögrenimi değişen adayın intibak durumu 26/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği 26/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceği 26/06/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8, 58 Memurun 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personel olarak atanması 22/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi 22/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Süt izninin toplu plarak kullanılması ve aylıksız izin başlangıç ve bitiş tarihi 20/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74 Memur iken (A) grubu kadroların sınavlarına girip kazanılması 19/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması 19/06/2007 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 2914 sayılı Kanununa tabi ?uzman?nın avukat olarak atanması 15/06/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca istihdam edilenlere yeşil pasapor verilmesi hakkında 15/06/2007 Kanun No : 5682 MaddeNo : 14 Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca istihdam edilenlere yeşil pasapor verilmesi hakkında 12/06/2007 Kanun No : 233 MaddeNo : 3 İktisadi devlet teşekkülü olunan tarih itibariyle genel kurul ve denetim kurulunun kalkacağı 01/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Emekli memurun yeniden atanması 01/06/2007 Kanun No : 5535 MaddeNo : 30 Emekli memurun yeniden atanması 01/06/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 Geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olması 01/06/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Geçici personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olması 01/06/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Seçim için istifa eden sendika yönetim kurulu üyelerine ilişkin 01/06/2007 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa eden sendika yönetim kurulu üyelerine ilişkin 01/06/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendika yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle istifa eden mühendis kadrosuna atanması sebebiyle izini keserek göreve başlayan kişinin durumu 31/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Ölü doğum yapan memurun mazeret izni kullanması 31/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 178 Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı 31/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 30 Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinden faydalanamayacağı 29/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Zabıt katibinin başka kurumun açtığı görevde yükselme sınavına katılamayacapı 28/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması 28/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın müşavir unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanması 25/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9 KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli 25/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9 KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli 25/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 9 KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli 25/05/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Seçim istfa eden yönetim kurulu üyelerinin durumu 25/05/2007 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim istfa eden yönetim kurulu üyelerinin durumu 21/05/2007 Kanun No : 2547 MaddeNo : 53 5535 sayılı Kanunun 2. maddesinin uygulaması 21/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 91 Kadırılan kadroda memurların başka kadrolara atanması 10/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 44 Sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması 09/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması