Arama
ARAMA SONUÇLARI
09/05/2007Kanun No : 4857 MaddeNo : 81
Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması
09/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Şartlar arasına yüksek lisans diploması alma şartı aranamayacağı
08/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Gıda mühendislerinin kamuda istihdamlarının artırılması
08/05/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
İstifa etmiş memurların sözleşmeli olarak atanabilecekleri
08/05/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 24
Sözleşmeli personelden kesilecek aidatlara ilişkin
08/05/2007Kanun No : 3046 MaddeNo : 16
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağı
08/05/2007Kanun No : 3819 MaddeNo : 18
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağı
07/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Üniversitede 2914 sayılı Kanunna tabi uzman kadrosunda çalışan kişinin mühendis kadrosuna atanması
04/05/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Aday öğretman olarak çalışmakta iken istifa eden kişinin KPSS sınavı ile diğer kurumlara yerleşmesi hakkında
03/05/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 32
Sicil doldurulamayan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilemeyeceği
01/05/2007Kanun No : 5535 MaddeNo : 2
Akademik personelin memur kadrosuna atanması
30/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin
30/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 9
Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin
30/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
İşçi statüsünde çalışanın KPSS ile aynı kuruma memur olarak atanması
30/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Lise üzerine meslek lisesi bitiren kişi KPSS'de meslek lisesi tercihi yapması
26/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B sözleşmeli öğretmenlerin sendikalaşması
26/04/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olması hakkında
26/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği
26/04/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği
26/04/2007Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği
26/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli 4/B sendikaya üye olmaları ve sendika ödeneği verilmesi
26/04/2007Kanun No : 375 MaddeNo : 4
Sözleşmeli 4/B sendikaya üye olmaları ve sendika ödeneği verilmesi
24/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Şube müdürü iken emekli iken belediyede yeniden göreve başlayan kişinin müdür kadrosuna yeniden nakli
20/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Belediye müfettişlerinin A grubu kadrolardan olduğu
20/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 59
İstisnai memurların sözleşmeli pozisyonlara atanması
20/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 59
İstisnai memurların sözleşmeli pozisyonlara atanması
18/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 14
Sözleşmeli personelin sendikalara üye olması
18/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 14
Sözleşmeli personelin sendikalara üye olması
17/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Araştırma görevlisi kadrosunda görevli olan kişinin biyologolarak atanması
17/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Halen sözleşmeli istatistikçi olan daha önce araştırma görevlisi olması sebebiyle teknik uzman unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı
17/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Halen sözleşmeli istatistikçi olan daha önce araştırma görevlisi olması sebebiyle teknik uzman unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı
13/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Sicil amirlerinden bazılarının bulunmaması hali
06/04/2007Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
?Mesken masuniyetini ihlal ve silah çekmek? suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tecziye edilen ???nin disiplin affı kapsamında olması
06/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 45
?Mesken masuniyetini ihlal ve silah çekmek? suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tecziye edilen ???nin disiplin affı kapsamında olması
05/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8
Görevde yükselmede kurumda iki yıl çalışma şartının aranması
05/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Kariyer meslek sınavlarını yedek olarak kazanma
04/04/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8
KİT'lerde deneme süresini tamamlamadan istifa etmiş sözleşmeli personelin KPSS'ye girmeden atanması
02/04/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Aylıksız izinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı katılınamayacağı
30/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 100, 101, 178
Polislerin çalışma saatleri ve fazla çalışma yaptırılması
30/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 64
Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği
30/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 64
Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği
29/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 88
Başka unvalı kadroda görevli memura avukatlık görevi ikinci görev olarak verilmesi
29/03/2007Kanun No : 4046 MaddeNo : 9
Nakledilen personelin hangi hizmetlerinin değerlendirileceği
16/03/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Aylıksız izinde ileri bir tarih belirlenemeyeceği
15/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Takdir belgeleri ve bazı eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilmesi
13/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin
13/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin
13/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için açılan görevde yükselme eğitimi
05/03/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin
02/03/2007Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Sendika yönetim kurulu üyesi kamu personelinin görev yerinin değiştirilmesi