Arama

Arama Sonuçları


09/05/2007 Kanun No : 4857 MaddeNo : 81 Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması 09/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Şartlar arasına yüksek lisans diploması alma şartı aranamayacağı 08/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Gıda mühendislerinin kamuda istihdamlarının artırılması 08/05/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 İstifa etmiş memurların sözleşmeli olarak atanabilecekleri 08/05/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 24 Sözleşmeli personelden kesilecek aidatlara ilişkin 08/05/2007 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16 Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağı 08/05/2007 Kanun No : 3819 MaddeNo : 18 Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağı 07/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Üniversitede 2914 sayılı Kanunna tabi uzman kadrosunda çalışan kişinin mühendis kadrosuna atanması 04/05/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Aday öğretman olarak çalışmakta iken istifa eden kişinin KPSS sınavı ile diğer kurumlara yerleşmesi hakkında 03/05/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Sicil doldurulamayan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilemeyeceği 01/05/2007 Kanun No : 5535 MaddeNo : 2 Akademik personelin memur kadrosuna atanması 30/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin 30/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 9 Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin 30/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 İşçi statüsünde çalışanın KPSS ile aynı kuruma memur olarak atanması 30/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Lise üzerine meslek lisesi bitiren kişi KPSS'de meslek lisesi tercihi yapması 26/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli öğretmenlerin sendikalaşması 26/04/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3 4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olması hakkında 26/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği 26/04/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği 26/04/2007 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyede çalışan sözleşmeli personelin sendikalı olması ve sendika ödeneği 26/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli 4/B sendikaya üye olmaları ve sendika ödeneği verilmesi 26/04/2007 Kanun No : 375 MaddeNo : 4 Sözleşmeli 4/B sendikaya üye olmaları ve sendika ödeneği verilmesi 24/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Şube müdürü iken emekli iken belediyede yeniden göreve başlayan kişinin müdür kadrosuna yeniden nakli 20/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Belediye müfettişlerinin A grubu kadrolardan olduğu 20/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 59 İstisnai memurların sözleşmeli pozisyonlara atanması 20/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 59 İstisnai memurların sözleşmeli pozisyonlara atanması 18/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 14 Sözleşmeli personelin sendikalara üye olması 18/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 14 Sözleşmeli personelin sendikalara üye olması 17/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi kadrosunda görevli olan kişinin biyologolarak atanması 17/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Halen sözleşmeli istatistikçi olan daha önce araştırma görevlisi olması sebebiyle teknik uzman unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı 17/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Halen sözleşmeli istatistikçi olan daha önce araştırma görevlisi olması sebebiyle teknik uzman unvanlı kadroya sınavsız atanamayacağı 13/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Sicil amirlerinden bazılarının bulunmaması hali 06/04/2007 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 ?Mesken masuniyetini ihlal ve silah çekmek? suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tecziye edilen ???nin disiplin affı kapsamında olması 06/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 45 ?Mesken masuniyetini ihlal ve silah çekmek? suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tecziye edilen ???nin disiplin affı kapsamında olması 05/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8 Görevde yükselmede kurumda iki yıl çalışma şartının aranması 05/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Kariyer meslek sınavlarını yedek olarak kazanma 04/04/2007 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 7, 8 KİT'lerde deneme süresini tamamlamadan istifa etmiş sözleşmeli personelin KPSS'ye girmeden atanması 02/04/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Aylıksız izinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı katılınamayacağı 30/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 100, 101, 178 Polislerin çalışma saatleri ve fazla çalışma yaptırılması 30/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 64 Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği 30/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 64 Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği 29/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Başka unvalı kadroda görevli memura avukatlık görevi ikinci görev olarak verilmesi 29/03/2007 Kanun No : 4046 MaddeNo : 9 Nakledilen personelin hangi hizmetlerinin değerlendirileceği 16/03/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izinde ileri bir tarih belirlenemeyeceği 15/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Takdir belgeleri ve bazı eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilmesi 13/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin 13/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin 13/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için açılan görevde yükselme eğitimi 05/03/2007 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin 02/03/2007 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendika yönetim kurulu üyesi kamu personelinin görev yerinin değiştirilmesi