Arama
ARAMA SONUÇLARI
28/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselme sınavında sorulan hatalı soru için kuruma müracaat etmesi
28/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Yeni ihdas edilen kadrolara görevde yükselme sınavını yedek olarak kazananların atanamayacağı
27/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede daha alt eğitim düzeyi belirleme
12/02/2007Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT?lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya atanma
12/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
KİT'lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya atanma
12/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Tüketici ve rekabet uzmanının hukuk müşaviri olarak atanması
05/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Araştırma görevlisi iken memur kadrosuna atnan ve halen bu kadroda görev yapan kişinin biyoloğ kadrosuna atanması
05/02/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memurun yazdığı kitapta kurum ismini ve unvanını kullanabileceği
26/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 121
Adaylık sicilin hangi yıl sicili kabul edileceği...
26/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Daha önce iki yıl araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin açıktan uzman unvanlı kadroya atanması
26/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 137, 141, 143
Görevden uzakta kalınan sürenin değerlendirilmesi ve sicil
26/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 23, 102, 103
Yıllık izin süresi sınırlaması var mı?
24/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 177
Geçici görevlendirmeye ilişkin
24/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 123
Kitlerde görevli memurlara ödül verilmesi
23/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9
Devlet memurlarının geçici süreli görevlendirilmesi
19/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 99,101
Bekçilerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi
19/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 124, 126, 130
Disiplin amirleri hakkında
18/01/2007Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
16/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Hekimlerin iş yeri hekimi olarak çalıştırılması
09/01/2007Kanun No : 657 MaddeNo : 101
İtfaiye personelinin vardiyalı çalıştırılması
09/01/2007Kanun No : 5502 MaddeNo : 2
Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı sonucunda, Sigorta Müfettiş
29/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Memurun teknisyen kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanabileceği
28/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede klazanılmış hak
22/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 80
Yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla
22/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 80
Yurtdışında 18 ay süreli sertifika eğitim programına katılımıyla
20/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun intibakının yapılacağı
18/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğu
14/12/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı
14/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde olan personelin intibakı
14/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede kazanılmış haklar
14/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 40, 50
Memur ve sözleşmeli personel olarak atanabilmek için aranılan yaş şartı
14/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74
ÖSYM'ce yerleştirilen memurların kurumların muvafakati ile naklen geçebileceği
12/12/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Baştabip görevini vekil veya ikinci görev olarak yürütenlerin sendika üyelikleri
11/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Hazine avukatlığı sınavına girilmesi
11/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği
11/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Uzman erbaş olarak görev yapmış memurun tekniker kadrosuna sınav ile atanabileceği
08/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Kariyer meslek sınavlarına girişte aranılan yaş sınırı
07/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğuma bağlı aylıksız iznin başlanğıcı
05/12/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92
İstifa eden memurun kpss girip yeniden yerleştirlmeleri
28/11/2006Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8
Memur olarak çalışan personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli pozisyonlara atanması
28/11/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 50,59
Özel kalem müdürü şef unvanlı kadrolara atanması
24/11/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosundan şube müdürü kadrosuna atama
13/11/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS ve ingilizce bilmek
07/11/2006Kanun No : 399 MaddeNo : 6
Memuriyetten istifa eden ve sözleşmeli statüye atan kişinin sözleşme süresi
07/11/2006Kanun No : 399 MaddeNo : 6
Memuriyetten istifa eden ve sözleşmeli statüye atan kişinin sözleşme süresi
03/11/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Kazanılmış haklara ilişkin
03/11/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Kazanılmış haklara ilişkin
01/11/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 92
Üniversitede uzman kadrosundan müstafi olan kişinin mühendis atanması
30/10/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Savunma sekreterinin sendika üyeliği
16/10/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Müfettişin kitap yazabileceği