Arama
ARAMA SONUÇLARI
16/10/2006Kanun No : 5846 MaddeNo : 1
Müfettişin kitap yazıp yazamayacağı
10/10/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 84, 92
İstifa eden uzman çavuş derece kademesinin belirlenmesi
09/10/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mühendis olarak çalışılan sürenin memuriyette değerlendirilmesi
08/10/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Avukatlık stajında geçen sürenin torba kadro uygulamasında değerlendirilmesi
06/10/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede kazanılmış hak
02/10/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
30 gün içerisinde talepte bulun yönetim kurulu üyelrine aylıksız izinli sayılacağı
29/09/2006Kanun No : 5535 MaddeNo : 2
5535 sayılı Kanun uygulamsı
25/09/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sözleşmeli hukuk müşavirliği kadrosunda geçen sürelerin değerlendirilmesi
25/09/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sözleşmeli hukuk müşavirliği kadrosunda geçen sürelerin değerlendirilmesi
18/09/2006Kanun No : 3046 MaddeNo : 16
Müstakil daire başkanlığı statüsünde kurulacak birimin, kanunla düzenlenmesi gerektiği
12/09/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79
Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilme
11/09/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
VHKİ unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya sınav ile atanabileceği
11/09/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
VKİ unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya sınav ile atanabileceği
01/09/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 50
B grubu kadrolara atanma
24/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 68
68 (B) değerlendirilecek hizmet
20/08/2006Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyede norm kadro uygulaması
18/08/2006Kanun No : 2828 MaddeNo : 1
Belediyelerde Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı
18/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 53
BelediyelerdeÖzürlü memur istihdamı
10/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Mühendis kadrosuna sınavla atanılacağı
08/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise mezunlarının 1 inci dereceli kadtrolara atanamayacakları
04/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9
Müsteşarlık personelinin geçici süreli görevlendirmesi
03/08/2006Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Rüşvet suçunun Disiplin affı kapsamında olmadığı
03/08/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Sağlık teknisyeninin şef veya veri hazırlama kadrosuna atanması
31/07/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 2
Kapsam dışı personelin sendika üyeliği
31/07/2006Kanun No : 217 MaddeNo : 2
THY'nın 217 sayılı KHK kapsamı girmesine ilişkin
28/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Memurun ayniyat saymanı kadrosuna atanması
18/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması
13/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Teknisyen kadrosunda görevli personelin tekniker kadrosuna atanması
12/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 83, 84
Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi
12/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi
12/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi
04/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni
04/07/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin doğum izni
03/07/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Sendika yöneti kurulu üyelerinin izinleri
27/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
ön lisans mezunu teknisyene 36 A/4 ten bir derece verilmesi
26/06/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 2, 3, 15
4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağı
23/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalı mezunlarının sınıfı
23/06/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 23
İşyeri temsilcisi seçimi
23/06/2006Kanun No : 233 MaddeNo : 6
Yönetim kurullarında üyeliğinden alınanın ek ödemesi
20/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 98
Askere gitmemiş memurun görevine son verilmesi
19/06/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Sendikaya üye olamayacak memur kadrolarına vekalet edenleride ssendika üyesi olamayacakları
19/06/2006Kanun No : 4688 MaddeNo : 5
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin sendika üyelikleri
17/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210
Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi
17/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210
Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi
16/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 74
TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği
16/06/2006Kanun No : 2954 MaddeNo : 49, 50
TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği
08/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Görevlendirme sebebiyle kullanılmayan yıllık izinin kullanılması
08/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Hastalık izin süresinin uzatılması
08/06/2006Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 88
şef'e avukatlığın ikinci görev olarak verilmesi
07/06/2006Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 12
Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilemeyeceği