Arama

Arama Sonuçları


16/10/2006 Kanun No : 5846 MaddeNo : 1 Müfettişin kitap yazıp yazamayacağı 10/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 84, 92 İstifa eden uzman çavuş derece kademesinin belirlenmesi 09/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendis olarak çalışılan sürenin memuriyette değerlendirilmesi 08/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Avukatlık stajında geçen sürenin torba kadro uygulamasında değerlendirilmesi 06/10/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede kazanılmış hak 02/10/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 30 gün içerisinde talepte bulun yönetim kurulu üyelrine aylıksız izinli sayılacağı 29/09/2006 Kanun No : 5535 MaddeNo : 2 5535 sayılı Kanun uygulamsı 25/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sözleşmeli hukuk müşavirliği kadrosunda geçen sürelerin değerlendirilmesi 25/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sözleşmeli hukuk müşavirliği kadrosunda geçen sürelerin değerlendirilmesi 18/09/2006 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16 Müstakil daire başkanlığı statüsünde kurulacak birimin, kanunla düzenlenmesi gerektiği 12/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79 Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilme 11/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 VHKİ unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya sınav ile atanabileceği 11/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 VKİ unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya sınav ile atanabileceği 01/09/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 B grubu kadrolara atanma 24/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 68 (B) değerlendirilecek hizmet 20/08/2006 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyede norm kadro uygulaması 18/08/2006 Kanun No : 2828 MaddeNo : 1 Belediyelerde Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı 18/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 53 BelediyelerdeÖzürlü memur istihdamı 10/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Mühendis kadrosuna sınavla atanılacağı 08/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise mezunlarının 1 inci dereceli kadtrolara atanamayacakları 04/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Müsteşarlık personelinin geçici süreli görevlendirmesi 03/08/2006 Kanun No : 5525 MaddeNo : 1 Rüşvet suçunun Disiplin affı kapsamında olmadığı 03/08/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sağlık teknisyeninin şef veya veri hazırlama kadrosuna atanması 31/07/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2 Kapsam dışı personelin sendika üyeliği 31/07/2006 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 THY'nın 217 sayılı KHK kapsamı girmesine ilişkin 28/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun ayniyat saymanı kadrosuna atanması 18/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması 13/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Teknisyen kadrosunda görevli personelin tekniker kadrosuna atanması 12/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 83, 84 Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi 12/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi 12/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Bankalar yeminli murakıplarına bir derece verilmesi 04/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni 04/07/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin doğum izni 03/07/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendika yöneti kurulu üyelerinin izinleri 27/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 ön lisans mezunu teknisyene 36 A/4 ten bir derece verilmesi 26/06/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2, 3, 15 4/B sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağı 23/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalı mezunlarının sınıfı 23/06/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 23 İşyeri temsilcisi seçimi 23/06/2006 Kanun No : 233 MaddeNo : 6 Yönetim kurullarında üyeliğinden alınanın ek ödemesi 20/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 98 Askere gitmemiş memurun görevine son verilmesi 19/06/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sendikaya üye olamayacak memur kadrolarına vekalet edenleride ssendika üyesi olamayacakları 19/06/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 5 Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin sendika üyelikleri 17/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210 Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi 17/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 209, 210 Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi 16/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği 16/06/2006 Kanun No : 2954 MaddeNo : 49, 50 TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği 08/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Görevlendirme sebebiyle kullanılmayan yıllık izinin kullanılması 08/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Hastalık izin süresinin uzatılması 08/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 87, 88 şef'e avukatlığın ikinci görev olarak verilmesi 07/06/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 12 Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilemeyeceği