Arama
ARAMA SONUÇLARI
21/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Rapor süresi dolmadan göreve başlanılmayacağı
01/12/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Yıllık izinde rapor alan memurun ne zaman göreve başlayacağı
17/11/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 124, 125
Hastalık izinlerinin kuruma abrazlarının usule uymayanları hakkında yapılacak işlermler
03/11/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Refakat izninin 1-4 gün gibi parça parça kullanılmayacağı
14/10/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98
Askerde işlenilen firar ve izin tecavüzü sonunda alınan 10 ay hapis cezasının memuriyete engel teşkil etmediği
26/09/2011Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
Emakli askeri personelin memur kadrosuna atanması
26/09/2011Kanun No : 5510 MaddeNo : 106
Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması
26/09/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93
Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması
26/09/2011Kanun No : 5434 MaddeNo : 98, 104
Emekli askeri personelin memur olarak atanması
11/08/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 56, 64
6111 sayılı KAnundan önce ceza gerektiren fiil işleyen memurn görevine son verilemeyeceği
05/08/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 134
Memur dişindaki personel için memur disiplin mevzuatına yollama yapılabileceği
22/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 64, 135
Uyarma ve kınama cezası alan memura 657/64 üncü madde uygulanmaz
20/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 53, 48, 98
1 yıldan fazla hapis cezasıalan memurun görevine son verileceği
20/07/2011Kanun No : 5237 MaddeNo : 191
1 yıldan fazla hapis cezasıalan memurun görevine son verileceği
11/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı
11/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı
06/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
İller Bankası A.Ş sözleşmeli personele uygulanacak hükümler
05/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127, 132
İtrazın kabulu, amirlerin ceza verme yetkileri
05/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 127, 132, 135
Muhtelif disiplin cezalarına ilişkin
04/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 152, 154
Geçici sürevli görevlendirilen memurun özlük hakları
04/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memurun cazğırlık faliyetini sözleşmeye taraf olması ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmesinin mümkün olmadığı,
01/07/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Normal öğrenim süresinin fazla olması halinde kademe verilmesi
22/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Polis Okulunda Mesleki temel eğitimi için kademe verilmez.
17/06/2011Kanun No : 5258 MaddeNo : 3
Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan doktorların yeniden atanması
17/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği mezununa bir derece verileceği
17/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 224
Mecburi hizmetin devri
16/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 101
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli hakkında farklı çalışma saati belirlenebileceği
16/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54
Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei
16/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54
Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei
15/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108
Aylıksız izinde olan personelin analık izni kullanabileceği
13/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55
632 sayılı KHK ile memur olanlar adaylığa tabi olamayacakları
13/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir.
13/06/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 7
Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir.
13/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
İstifa sonrası dönen memurların döndükleri yıl için yıllık izin hakkının olduğu
13/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kimyagerlere hizmet sınıfına bakılmaksızın bir derece verilemeyeceği
13/06/2011Kanun No : 5237 MaddeNo : 104, 212
Mazeret izni kulanan memurlara bus üreye ilişkin yardımın nakden ödenemeyeceği
09/06/2011Kanun No : 375 MaddeNo : 8
Yurt dışında görevli Sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği
09/06/2011Kanun No : 375 MaddeNo : 8
Yurt dışında görevli Sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği
09/06/2011Kanun No : 375 MaddeNo : 8
Yurtdışında 4/B sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği
09/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Yurtdışında 4/B sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği
07/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 147
Doç. Dr. ?.?nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı
07/06/2011Kanun No : 2914 MaddeNo : 20
Doç. Dr. ?.?nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı
07/06/2011Kanun No : 2547 MaddeNo : 24, 25
öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı
07/06/2011Kanun No : 2914 MaddeNo : 5
öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı
07/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 147
öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı
06/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87, 88
Vekalet görevi verilmesi
06/06/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48
Yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alan kişinin atanması
06/06/2011Kanun No : 5237 MaddeNo : 53
Yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alan kişinin atanması
02/06/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 16
Sendika üyeliğinden istifanın geçerli olması ve yeni sendikaya üyeliğin kabulü
02/06/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 30
Sendikalı kamu görevlilerin belirlenmesi dahil olma