Arama

Arama Sonuçları


21/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Rapor süresi dolmadan göreve başlanılmayacağı 01/12/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Yıllık izinde rapor alan memurun ne zaman göreve başlayacağı 17/11/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 124, 125 Hastalık izinlerinin kuruma abrazlarının usule uymayanları hakkında yapılacak işlermler 03/11/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Refakat izninin 1-4 gün gibi parça parça kullanılmayacağı 14/10/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Askerde işlenilen firar ve izin tecavüzü sonunda alınan 10 ay hapis cezasının memuriyete engel teşkil etmediği 26/09/2011 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 Emakli askeri personelin memur kadrosuna atanması 26/09/2011 Kanun No : 5510 MaddeNo : 106 Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması 26/09/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Emekli askeri personelin memur kadrosuna atanması 26/09/2011 Kanun No : 5434 MaddeNo : 98, 104 Emekli askeri personelin memur olarak atanması 11/08/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57, 56, 64 6111 sayılı KAnundan önce ceza gerektiren fiil işleyen memurn görevine son verilemeyeceği 05/08/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 134 Memur dişindaki personel için memur disiplin mevzuatına yollama yapılabileceği 22/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 64, 135 Uyarma ve kınama cezası alan memura 657/64 üncü madde uygulanmaz 20/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 53, 48, 98 1 yıldan fazla hapis cezasıalan memurun görevine son verileceği 20/07/2011 Kanun No : 5237 MaddeNo : 191 1 yıldan fazla hapis cezasıalan memurun görevine son verileceği 11/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı 11/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Yıllık izinlerin bir sonraki seneye aktarılamayacağı 06/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 İller Bankası A.Ş sözleşmeli personele uygulanacak hükümler 05/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 127, 132 İtrazın kabulu, amirlerin ceza verme yetkileri 05/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 126, 127, 132, 135 Muhtelif disiplin cezalarına ilişkin 04/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 152, 154 Geçici sürevli görevlendirilen memurun özlük hakları 04/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun cazğırlık faliyetini sözleşmeye taraf olması ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmesinin mümkün olmadığı, 01/07/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Normal öğrenim süresinin fazla olması halinde kademe verilmesi 22/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Polis Okulunda Mesleki temel eğitimi için kademe verilmez. 17/06/2011 Kanun No : 5258 MaddeNo : 3 Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan doktorların yeniden atanması 17/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği mezununa bir derece verileceği 17/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 224 Mecburi hizmetin devri 16/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 101 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli hakkında farklı çalışma saati belirlenebileceği 16/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54 Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei 16/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 54 Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmei 15/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Aylıksız izinde olan personelin analık izni kullanabileceği 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55 632 sayılı KHK ile memur olanlar adaylığa tabi olamayacakları 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir. 13/06/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 7 Hapis cezasının tecil edilmesi 399sayılı KHK tabi sözleşmeli ve 4/B sözleşmeli çalışmanıza engel teşkil etmektedir. 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 İstifa sonrası dönen memurların döndükleri yıl için yıllık izin hakkının olduğu 13/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kimyagerlere hizmet sınıfına bakılmaksızın bir derece verilemeyeceği 13/06/2011 Kanun No : 5237 MaddeNo : 104, 212 Mazeret izni kulanan memurlara bus üreye ilişkin yardımın nakden ödenemeyeceği 09/06/2011 Kanun No : 375 MaddeNo : 8 Yurt dışında görevli Sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği 09/06/2011 Kanun No : 375 MaddeNo : 8 Yurt dışında görevli Sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği 09/06/2011 Kanun No : 375 MaddeNo : 8 Yurtdışında 4/B sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği 09/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Yurtdışında 4/B sözleşmeli personele aile yardımı ödenemeyeceği 07/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 147 Doç. Dr. ?.?nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı 07/06/2011 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Doç. Dr. ?.?nun bu kadroya atanmadan ek gösterge, makam tazminatında yararlanmayacağı 07/06/2011 Kanun No : 2547 MaddeNo : 24, 25 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı 07/06/2011 Kanun No : 2914 MaddeNo : 5 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı 07/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 147 öğretim üyesinin kadroya atanmadan ek gösterge ve makam tazminatından faydalanamayacağı 06/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87, 88 Vekalet görevi verilmesi 06/06/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48 Yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alan kişinin atanması 06/06/2011 Kanun No : 5237 MaddeNo : 53 Yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alan kişinin atanması 02/06/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 16 Sendika üyeliğinden istifanın geçerli olması ve yeni sendikaya üyeliğin kabulü 02/06/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 30 Sendikalı kamu görevlilerin belirlenmesi dahil olma