Arama

Arama Sonuçları


06/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Halen çalışan personelin KPSS yerleştirm 06/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 Yabancı uyruklu anne ve babanın tedavi giderinin karşılanması 02/06/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Desinatörün görevde yükselme sınavı ile tekniker kadrosuna atanabileceği 30/05/2006 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin kadrosu ile nakle 30/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Araştırma görevlisinin kadrosu ile naklen atanamayacağı 26/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 174, 175 Dolu veya boş kadroya vekalette mali hakları 26/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Kariyer uzman yardımcılığından ayrılanların bu unvana yeniden atanmaları 22/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 APK uzmanının matematikci atanması 17/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanılması 12/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka yerde çalıştırılması 12/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürünün tekniker atanması 09/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 53 Belediyede özürlü presonel istihdamı 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 108 Atanmadan doğum yapan memura aylıksız izin 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğum sonrası aylıksız izinin başlanğıcı 08/05/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS sınavına alt öğrenimden girilmeyeceği 28/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 5 ve 6. hizmet bölgelerinde hizmeti olmayanın şube müdürü olarak atanması 28/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Akademik personelin KPSS sınavı ile memur kadrosuna atanması 27/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 İstifa etmiş erbaşların sınava girmeksiz yerleştirmeye müracaat edemeyeceği 27/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Orta öğretimde fazla okunan hazırlık sınıfı için kademe verilmesi 21/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Genel yönetmelik kapsamında bulunmayan kurumda elde edilen unvan kazanılmış hak teşkil etmez 21/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 40 KPSS yerleştirmelerinde yaş şartı 21/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sulama birliğinden bakanlık kadrosuna naklen atama yapılması 18/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Geçici süreli görevlendirme 17/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa eden sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanamayacağı 14/04/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Askerlik süresininin mesleki tecrübeden sayılamayacağı 30/03/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15 Açıktan vekil atanaların ve 5393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin sendikaya üye olması 30/03/2006 Kanun No : 3628 MaddeNo : 22 İzinli pesonelin mal bildiriminde bulunması 24/03/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15 4/B Sözleşmeli personelin sendika üyesi olmayacağı 24/03/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15 657 sayılı Kanunun 4/B tabi sözleşmeli personelin sendikalara üye olmıyacağı 23/03/2006 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16 şube müdürlüğü kadrolarının bağlantılarının değiştirilmesi 22/03/2006 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Akademik personelin belediyede geçici görevlendirilmesi 22/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi 22/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi 22/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirmesi 17/03/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT II sayılı cetvele ve işçi kadrolarına atanma 16/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş akademik personelin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanacağına ilişkin 16/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş akademik personelin memur kadrosuna atanmsı 09/03/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 8 İstifa etmiş uzman erbaşların KİTlere sözleşmeli pozisyonlara nakil ve açıktan atanması 08/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Sözleşmesi fesh edilen ancak dava eden personelin üyeliğinin devam edeceği 08/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Sözleşmesi fesh edilen ancak dava eden personelin üyeliğinin devam edeceği 07/03/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Memurların görmesi gereken hizmetlerin dernek personeline gördürülemeyeceği 06/03/2006 Kanun No : 5286 MaddeNo : 1 Mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesi 24/02/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna vekalet edemeyeceği 24/02/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna vekalet edemeyeceği 23/02/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 İstifa etmiş memurların kitlere atanması 23/02/2006 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 8 İstifa etmiş memurların kitlere atanması 20/02/2006 Kanun No : 3713 MaddeNo : 1 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca göreve başlayan ve istifa eden kişinin göreve dönüşü 08/02/2006 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 100 personel sayısına işçilerin dahil olmadığı 09/01/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 48, 98 Ortaokul mezunu iken ilkokul mezunları sınavına giren memurun intibakı