Arama

Arama Sonuçları


09/01/2006 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Sözleşmeli olarak istihdam edilmekte iken 458 sayılı KHK yürürlüğe girmesi sebebiyle derece yükselmesinden faydalanamayacağı hakkında 06/01/2006 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Nakledilen personelin şahsa bağlı ek göstergesi 06/01/2006 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personelin şahsa bağlı ek göstergesi 26/12/2005 Kanun No : 7163 MaddeNo : 15 TODAİE doktora programına katılan memura izin verilmesi 08/12/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Oda persorsonelinin memur olarak atanamayacağı 22/11/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Yer değiştirmede değişen illerin durumu 07/11/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135 Uyarma ve kınama cezalarına itiraz 27/10/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Çıraklık Eğitim Mekezinden alınan kurs bitirme belgesi intibak yapılmayacağı 19/10/2005 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 8 ay Araştırma görevlisinin memur kadrosuna naklen atanamayacağı 19/10/2005 Kanun No : 233 MaddeNo : 6 KİT yönetim ve denetim kurulu üyelikleri 18/10/2005 Kanun No : 5286 MaddeNo : 1 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kalpatılmasıda işçilerin nakline ilişkin 13/10/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2 4688 sayılı Kanunun kapsamı 13/10/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2 4688 sayılı Kanunun kapsamı 30/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 134 Sendikaların disiplin kurullarında temsil edilmesi 20/09/2005 Kanun No : 3713 MaddeNo : 1 Şehit ve gazi yakınlarının atanması 15/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Koruma güvenlik görevlisi 12/09/2005 Kanun No : 399 MaddeNo : 1 Müdür yardımcısı kadrosuna atanma 09/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Diplomaya konulan şerhin intibaka etkisi 07/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Bilgisayar sertifikası 06/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Fen memurunun teknisyen kadrosuna atanması 01/09/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Alt öğrenimden sınava girme 31/08/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Kamu kurumlarına ilk defa memur ataması 25/08/2005 Kanun No : 399 MaddeNo : 21 KİT'lerde yıllık izin tespiti 23/08/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 54 B grubu kadrolara atanma 19/08/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97 Öğretim görevlilerinin bekleme süresine tabi olmadığına ilişkin 19/08/2005 Kanun No : 2547 MaddeNo : 33 Öğretim görevlilerinin bekleme süresine tabi olmadığına ilişkin 01/08/2005 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel ücreti 01/08/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 45, 86, 88 Teknik personele yaptırılacak işler 27/07/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendikal izinlere ilişkin 20/07/2005 Kanun No : 688 MaddeNo : 15 Sendikaya üye olabilme 18/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Araştırma görevlisinin nakli 18/07/2005 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 Araştırma görevlisinin nakli 18/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 İcra müdürü sınavsız şube müdürü olarak atanması 18/07/2005 Kanun No : 5188 MaddeNo : 10 Koruma güvenlik görevlisi 12/07/2005 Kanun No : 4603 MaddeNo : 1 Silah ruhsatı verilmesine ilişkin 12/07/2005 Kanun No : 6136 MaddeNo : 7 Silah ruhsatı verilmesine ilişkin 11/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 71 Bir derece yükselmesinden yararlanma 11/07/2005 Kanun No : 5289 MaddeNo : 1 Bir derece yükselmesinden yararlanma 08/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 2 yıllık yüksek okul mezunlarının müdür olabilecekleri 07/07/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kooperatif merkez birliğinde müdürlük yapan kişinin memuriyette sınav ile müdür olacağı 04/07/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 16 Sendika üyeliğinin sona ermesi 01/07/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 2 4688 sayılı Kanun kapsamı 21/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Geçerli tüm KPSS sınavlarını kapsayacak şekilde ilana çıkılması gerektiği 21/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 41, 48 Üst öğrenimi gizleyen kişinin intibakının yapılamayacağı 20/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87, 88 İzinli peresonelin yerine vekaleten atama yapılması 20/06/2005 Kanun No : 3713 MaddeNo : 1 Şehit ve malül yakınlarının atanması 14/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 01/06/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Hangi hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir 26/05/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Özelleştirme dolayısı ile işsiz kalanların geçici personel olarak istihdamlarına ilişkin 24/05/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Uzman yardımcısının şef kadrosuna atanması