Arama

Arama Sonuçları


18/05/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 77 Avrupa birliğinde organlarında görev alan personel 16/05/2005 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştirmeden nakledilen personelin hizmet intibakı 13/05/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başkatip, şef unvanlı kadroya atanabilir mi? 26/04/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 16 Hizmet kolu değişikliği 25/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 74 Bilim doktorluğu unvanını ihraz eden kişinin atanması 14/04/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Koruma güvenlik görevlisi 13/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi olarak yapmış ve halen öğretmen olan kişinin görevde yükselme tabi olmaksızın APK uzmanı olarak atanabileceği 13/04/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sendika üyesi olmaya ilişkin 07/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisi olarak yapmış olan kişinin görevde yükselme ile müdür kadrosuna atanması 05/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Sınıf öğretmeninin kimyager kadrosuna atanması 05/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yönetmen yardımcısının şube müdürü kadrosuna atanması 01/04/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yardımcı hizmetlerden memur kadrosuna atanma 23/03/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna atanma 17/03/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 İta amirlerinin sendika üyesi olması 16/03/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Başkatip ve şef unvanlarının denkliği 24/02/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Bölge müdür yardımcısı, denetmen ve lobratuvar müdürünün sendikalı olması 24/02/2005 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Fen kurulu üyesi, bölge müdür yardımcıları,tapu sicil müdürleri 21/02/2005 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Fon saymanının şube müdürü kadrosuna sınav ile atanacağı 28/12/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 115 Aylıksız izili personelin sicili 28/12/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Aylıksız izili personelin sicili 28/12/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Okul müdürünün sendika üyesi olması 28/12/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sayman ve yardımcılarının sendikalı olmaları 28/12/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Snedika yöneticileinin bu hizmetlerinin değerlendirlmesi 03/12/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Müdür unvanı personelin sendikalı olması 25/11/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Doktora yapan memurlara bir derece verilmesi 12/11/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olmaları 08/10/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 2547 sayılı Kanuna tabi olarak üniversitede göreve özel okullarda öğretmenlik hizmetinin değerlendirilmesi 08/10/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 18/08/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Hizmet sınıfı değişenlerin ek göstergesi 09/08/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 16 Hizmet kolu değişikliği 12/07/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Avukat ve müdürlerin sendikalı olması 09/07/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Görevde yükselmede hizmetlerin değerlendirilmesi 07/07/2004 Kanun No : 399 MaddeNo : 20 Sözleşmeli doktorun işyeri hekimi olarak çalışması 07/07/2004 Kanun No : 2368 MaddeNo : 2 Sözleşmeli doktorun işyeri hekimi olarak çalışması 06/05/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'li sözleşmeli personele doğum izni 22/04/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 175 Vekil yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmesi 07/04/2004 Kanun No : 4688 MaddeNo : 18 Sendika yöneticisine görev izni 19/03/2004 Kanun No : 399 MaddeNo : 49, 51 Sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan personelin idari ve adli kovuştumasına ilişkin 14/03/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hukuk uzmanının avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna atanması 21/01/2004 Kanun No : 657 MaddeNo : 209 Sağlık yardımından faydalanmayan ana baba 10/12/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Veteriner hekimlerin ssk lı hizmetlerinin değerlendirilmesi 13/11/2003 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16, 26 Bağlı kuruluş bünyesinde şube müdürlüğü ile basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğü kurulması hk. 13/11/2003 Kanun No : 4857 MaddeNo : 8 Tutuklanan kapsam dışı personel hakkında tesis edilecek işlem 04/11/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5 ve 6 bölgelerde görev yapmaya ilişkin 04/11/2003 Kanun No : 2577 MaddeNo : 28 Görevden çıkma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararının uygulanması 04/11/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Hukuksuz atanma, geri dönüş için hak teşkil etmez 04/11/2003 Kanun No : 2809 MaddeNo : 3, 30 Yabancı diller yüksekokulu kurulması 30/10/2003 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Memur olma niteliğini kaybeden memurun görevine son verme 21/10/2003 Kanun No : 190 MaddeNo : 10 Üniversite idari teşkilatı 21/10/2003 Kanun No : 2547 MaddeNo : 51 Üniversite idari teşkilatı