Arama

Arama Sonuçları


01/07/2002 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personele, 657sayılı kanunun 67'nci maddesinin uygulanması 01/07/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 67 Akademik personele, 657sayılı kanunun 67'nci maddesinin uygulanması 27/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Denklik belgesi üzerine intibak 25/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 87 madde kapsamı hakkında 25/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 121 Sicil nedeni ile kademe verilmesi 25/06/2002 Kanun No : 4460 MaddeNo : 1 Spor toto personelinin nakli 25/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Üniversite uzmanın arkeoloğ olarak nakli 24/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma kadrosunda APK uzmanı kadrosuna atanması 24/06/2002 Kanun No : 391 MaddeNo : 7, 41 Hüküm giyen personelin sözleşmesinin fesh edilmesi 21/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Memnu hakların iadesini alanların memur olarak atanmaları 12/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun eğitim uzmanı kadrosuna atanması 10/06/2002 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Çoğrafya bölümü mezunu 05/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Kartografın teknisyen kadrosuna atanması 04/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 18, 98 Sınav şartlarını taşımadığı anlaşılan ve başka kadroya atanan kişinin durumu 04/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi 03/06/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi 30/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 108 inci 1 inci fıkrası uyarınca 6 ay aylıksız izin verilebileceği 30/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Kınama cezasına itiraz 30/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Tecil edilen hükmün uygulanması 29/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 Fazla çalışma ücretinin orantılı ödeneceği 29/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Memurken avukatlık stajını yapana bir kademe verilmesi 28/05/2002 Kanun No : 2514 MaddeNo : 3 Uzman tabiplerin açıktan atanması, devlet hizmeti mecburiyeti 24/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 A/4 faydalanmaya ilişkin 24/05/2002 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Fazla alınan ücretin iadesi 24/05/2002 Kanun No : 832 MaddeNo : 63 Fazla alınan ücretin iadesi 23/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Üst öğrenimi bitiren kişinin intibakının yapılamayacağı 20/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personelin yıllık izni 16/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Şube müdürü 5 ve 6 ncı bölgeler atamalar hakkında 14/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Mahkeme kararının uygulanması 14/05/2002 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Sosyolog ve sosyal çalışmacı 13/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mahkeme kararı ile dönenlerin açıkta oldukları dönemin değerlendirilmesi 09/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 4/B sözleşmeli personelin yurtdışına geçici görevlendirilmesi 09/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'li personelin ücretsiz izni 09/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin fizikçi kadsrosuna atanması 09/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 40 Devlet memurluğuna atamada yaş 08/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lisede fazla okunan başarılı yıllar için bir kademe 06/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Memurun veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanması 06/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 SSK tabi hizmetlerin Kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmesi 03/05/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135, 136 Kınama cezasının kaldırılması 30/04/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Lise mezununun şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılamayacağı hk. 25/04/2002 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Kosgep de geçen hizmetlerin 68/ B'de değerlendirilmesi 25/04/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Kosgep de geçen hizmetlerin 68/ B'de değerlendirilmesi 25/04/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine meslek lisesini bitirenlerin intibakı 25/04/2002 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mesleklerini serbest olarak icra edenlerin hizmet değerlendirilmesi 03/01/2002 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesindeki hükmün çıkarılması 03/01/2002 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesindeki hükmün çıkarılması 30/11/2001 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 İşletme müdürünün sendika üyeliği 16/11/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık idaresi yüksek okulu mezununun giriş derecesine bir derece ilave edilmesi 16/11/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık idaresi yüksek okulu mezununun giriş derecesine bir derece ileve edilmesi 09/10/2001 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 İl kültür müdür yardımcısının sndikalı olması