Arama

Arama Sonuçları


22/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 15 yıl süreyle yaşanılan yere atanma 21/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin kimyager kadrosuna atanması 14/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürü unvanını ihraz eden kişinin atanması 12/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa eden aday memurun geri dönmesi 09/02/2001 Kanun No : 2560 MaddeNo : 7 BUSKİ yönetim kurulu üyesinin, genel müdür yardımcısı olarak atanmasının açıktan atamaya girmediğine ilişkin 08/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Yüksekokul sekreterinin şube mudürü kadrosuna atanması 07/02/2001 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 İktisat bölümü mezunlarının ekonomist kadrolarına atanabileceği 07/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Memura ödenecek zam tazminat 07/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Rehber öğretmenin ekonomist kadrosuna atanamayacağı hakkında 01/02/2001 Kanun No : 190 MaddeNo : 9 3 üncü derece üstünde şef kadrosu ihdası hakkında 01/02/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 33 Belirli unvanlar için üst dercelerde kadro ihdası 31/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna sınavsız atanılamayacağı 30/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 121, 214 Yetiştirilmek üzere yurt dışına giden kişinin sicili 29/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Daire tabibinim açıktan atanması 29/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 98, 126, 128 Memur olma niteliğini kaybetme 29/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik eğitim fakültesi mezunlarının tekniker kadrosuna atanması 26/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daha önce çözümleyici kadrosunda görev yapan ilgilinin programcı kadrosuna atanması 26/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Disiplin affı ve memur olma şartları 26/01/2001 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı ve memur olma şartları 19/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın ve hakla ilişkiler müşavirinin sınavsız atanması hakkında 19/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Basın ve halkla ilişkiler müşavirinin mühendis kadrosuna atanması 19/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79 Şahsen özel burs sağlama 12/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 5 ve 6 bölgelere atamaya ilişkin 11/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 166 Hatalı idari işlemden geri dönülmesi hakkında 09/01/2001 Kanun No : 3056 MaddeNo : 35 Başbakanlıkta 2 yıllık okul mezunununkadro karşılığı çalıştırılması 05/01/2001 Kanun No : 647 MaddeNo : 8, 9, 86 Geçici süreli görevlendirilme hakkında 05/01/2001 Kanun No : 625 MaddeNo : 21 Teknikerin sürücü kursunda motor dersi vermesi hk 05/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Teknikerin sürücü kursunda motor dersi vermesi hk 04/01/2001 Kanun No : 3269 MaddeNo : 2 Uzman erbaşın, istifa sonrası zabıta kadrosuna atanması 04/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Uzman erbaşın, istifa sonrasında, zabıta kadrosuna atanması 01/01/2001 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi 01/01/2001 Kanun No : 5434 MaddeNo : 67 Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi 14/12/2000 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özelleştirme kapsamındaki kurum personeline yeşil pasaport verilmesi 14/12/2000 Kanun No : 5682 MaddeNo : 12 Özelleştirme kapsamındaki kurum personeline yeşil pasaport verilmesi 13/12/2000 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde sağlık izni 13/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Şube müdürü kadrosuna atanma 13/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Tedviren şube müdürlüğü görevini yürüten kişinin şube müdürü kadrosuna atanamayacağı hakkında 07/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Adli sicil kaydı olan kişinin memur atanması 07/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Adli sicil kaydının silinmesi 07/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Sivil savunma uzmanının tazminatı 07/12/2000 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16 Şube müdürü kadrosu ihdası 05/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Memur olma niteliğini taşıma durumu 04/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Müdürlük kadrosuna atanma 01/12/2000 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Kararnamenin yürürlük tarihinde 657 sayılı kanuna tabi çalışmayan personelin bir dereceden faydalanamayacağı 01/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 10, 103, 125 Memurluktan çıkarılan fakat mahkeme kararı ile geri dönen memurun yıllık izin kullanılması 01/12/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 10, 103, 125 Yıllık izin kullanılması 30/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74 Hayvan sağlık memurluğu kadrosuna nakil 30/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Meclis üyeliği sona eren memur kadrosuna atanması 28/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79 AB bursu ile yurt dışına gönderme halinde aylık ödemesi 28/11/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 170 Nakledilen ancak raporlu personelin aylığı