Arama

Arama Sonuçları


01/06/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'li maden mühendisinin atanması 17/05/2000 Kanun No : 544 MaddeNo : 26 Kütüphanecinin türk patent enstitüsünde sözleşmeli istihdamı 16/05/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Memur olma niteliğinin kaybedilmesi halinde yapılacak işlem 07/05/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Doktor ve mühendis 36 A/9m uygulanması 05/05/2000 Kanun No : 2514 MaddeNo : 4 Devlet hizmeti yükümlülüğü 28/04/2000 Kanun No : 399 MaddeNo : 9, 29 Başka bir kuruma yine sözleşmeli statüde atanan kişinin aylığı 28/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 98 Rüşvet suçu işleyen ve memnu hakların iadesi kararı alan kişinin atanması 25/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Belediyede çalışan memurun başka belediyeye geçici süreli görevlendirilmesi 11/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 101 24 saat devamlılık arz eden işler 11/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Memnu hakların iadesi kararı 07/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 37 Birinci dereceye yükselme 07/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56, 57 KİT'deki sözleşmeli personelin görevi ile bağdaşmayan davranışlar 07/04/2000 Kanun No : 399 MaddeNo : 6, 40, 43, 58 KİT'lerdeki personelin görevi ile bağdaşmayan davranışlar 06/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 34 Belediye ve iktisat müfettişlerinin görev tanımları 06/04/2000 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Ebe emşirelik bölümü mezununun hemşire kadrosuna atanması 05/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Eşi üniversite tarafından yurt dışına gönderilen memura aylıksız izin verilmesi 03/04/2000 Kanun No : 399 MaddeNo : 15 Kamu görevlilerrinin işyeri hekimi olarak çalıştırlması 03/04/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Kamu görevlilerrinin işyeri hekimi olarak çalıştırlması 03/04/2000 Kanun No : 1475 MaddeNo : 74 Kamu görevlilerrinin işyeri hekimi olarak çalıştırlması 31/03/2000 Kanun No : 190 MaddeNo : 12 Norm kadro uygulaması 31/03/2000 Kanun No : 3797 MaddeNo : 62 Norm kadro uygulaması 28/03/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Dış işlerinde çalışan sözleşmeli personelin ayrılması halinde tazminat ödenmesi 10/03/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 53 Özürlü olarak istihdam 09/03/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 74 Belediyelerde görevde yükselme niteliğinde atamalar 06/03/2000 Kanun No : 2547 MaddeNo : 51 Fakülte sekreterinin şube müdürü olması 06/03/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 74 Fakülte sekreterinin şube müdürü olması 06/03/2000 Kanun No : 2547 MaddeNo : 51 Fakülte sekreterinin şube müdürü olması 01/03/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'ye tabi sözleşmeli personelin nakli 28/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Belediyedeki memur kadrolarına atama 28/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Farklı unvanlara yapılacak atamalar 25/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Serbest çalışan mimarın sözleşmeli çalıştırılması 18/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Daha önce yazı işleri müdürü kadrosunda görev yapan kişinin yeniden atanması, kazanılmış hak 15/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Askerliğini yedek subay olarak yapan kişinin sınavsız memur olamıyacağı 10/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Müfettiş yardımcılığından müfettişliğe atanma 04/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 36 Çeşitli unvanlarda atama 01/02/2000 Kanun No : 2547 MaddeNo : 62 90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması 01/02/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması 01/02/2000 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması 28/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Öğretmenlerin mühendis kadrolarına atanması 25/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 16 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanamayacağı 25/01/2000 Kanun No : 5441 MaddeNo : 5 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanamayacağı 24/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'de tedavi izni ve iş görmezlik ödeneği 05/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Mahalli idarelerde görevli personelin görevde yükselmeleri için kurumsal yönetmelik çıkartmaya gerek olmadığı 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57, 94, 97 Aday memurun devamsızlığından ne anlaşılmalıdır 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Anonim şirket ortaklığı 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 Günün 24 saatinde devamlılık arz eden hizmetler 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Kurum içi geçici görevlendirmeye ilişkin 01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 11, 45, 86, 87, 88 Kurum içi görevlendirme 01/01/2000 Kanun No : 6245 MaddeNo : 14 Kurum içi görevlendirme