Arama

Arama Sonuçları


01/01/2000 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine kurs bitirmenin öğrenim durumunu değiştirmeyeceği 01/01/2000 Kanun No : 1739 MaddeNo : 29 Lise üzerine kurs bitirmenin öğrenim durumunu değiştirmeyeceği 01/01/2000 Kanun No : 5436 MaddeNo : 14 özelleştirmeden ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması 31/12/1999 Kanun No : 506 MaddeNo : 123 Laborant çalıştırılması 29/12/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 İşçinin sözleşmeli olarak atanması 29/12/1999 Kanun No : 1475 MaddeNo : 1 İşçinin sözleşmeli olarak atanması 29/12/1999 Kanun No : 4857 MaddeNo : 1 İşçinin sözleşmeli olarak atanması 28/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Mahalli idarelerde görevde yükselme 27/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Belediye başkanının ek göstergesi 27/12/1999 Kanun No : 1580 MaddeNo : 7 Belediye başkanının ek göstergesi 27/12/1999 Kanun No : 5434 MaddeNo : 48 Belediye başkanının ek göstergesi 27/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 175 Boş kadrolara üctersiz vekalet 27/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 19, 98 Re'sen emeklilik sonucu yokluk ile butlan olan işlem sonucu yapılan ödemelerin istirdadı 24/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Hemşirenin sağlık teknikerliği kadrosuna atanması 24/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Teknik hizmetler sınıfındaki kadrolara sınavla atanılacağı 21/12/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 7 18 yaşını doldurmayan kişinin sözleşmeli olarak atanamayacağı 21/12/1999 Kanun No : 1475 MaddeNo : 1 İşçilik sınavları hakkında 21/12/1999 Kanun No : 4857 MaddeNo : 1 İşçilik sınavları hakkında 21/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 Memur serbest avukat eşinin tedavisini kurumuna yaptıramaz 20/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 33, 172 Başka bir göreve atanmak üzere alınma işleminde, işlemin aynı anda yapılması 17/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Apk müdürünün kazanılmış hakkı 17/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Sicil raporlarının doldurulmasu 17/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 16 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna vekalet etmesi 16/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 90 İkinci vekalet hakkında 16/12/1999 Kanun No : 6245 MaddeNo : 14 İkinci vekalet hakkında 16/12/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Nakledilen personelin şahsa bağlı hakları 14/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Korumaya muhtaç çocukların merkezi sınav kapsamı dışında olduğu 14/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Korumaya muhtaç çocukların merkezi sınav kapsamı dışında olduğu 14/12/1999 Kanun No : 2828 MaddeNo : 1 Merkezi sınav kapsamı dışında olduğu 13/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 4 yıllık akşam ticaret lisesi mezunlarına kademe 09/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 137, 141, 143 Kesilen aylıkların ödenmesi 09/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 69 Personelin idari kadrolara atanması 09/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 12 Sahne ışıkcısının naklinin olmayacağı 09/12/1999 Kanun No : 5441 MaddeNo : 5 Sahne ışıkcısının naklinin olmayacağı 09/12/1999 Kanun No : 3713 MaddeNo : 21 Terörle mücadele sebebiyle şehit ve malul olanların istihdamı 08/12/1999 Kanun No : 190 MaddeNo : 9 Bir yıl içinde iki defa boş kadro değişikliği yapılamayacağı 08/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 33 Bir yıl içinde iki defa boş kadro değişikliği yapılamayacağı 07/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Olumsuz sicil alınan yıllar için kademe ilerlemesi verilemeyeceği 07/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 232 TSK görevli memurlar ve disiplin cezası 07/12/1999 Kanun No : 926 MaddeNo : 1 TSK'da görevli memurlar ve disiplin cezası 07/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 107, 152 Yurt dışında izinde hastalan memurun tazminatının kesilmesi 06/12/1999 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Oyak'ın 217 kapsamında olmadığı 02/12/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin görevlendirilmesi 02/12/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Savunma sekreterinin ek göstergesi 29/11/1999 Kanun No : 2828 MaddeNo : 1 Korunmaya muhtaç çocukların memuriyete alınmaları 25/11/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Arkeolog kadrosuna atanma 25/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Arkeolok kadrosuna atanabilecekler 19/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin uygulaması 19/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 MYO bilgisayar programcılığı bölümü mezununun tekniker atanması 19/11/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 MYO bilgisayar programcılığı bölümü mezununun tekniker olarak atanması