Arama
ARAMA SONUÇLARI
31/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı
31/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı
27/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 211
Aylıksız izin alan memura giyecek yardımı yapılamayacağı
27/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 211
Aylıksız izinde olan giyim yardımından yararlanamaz.
25/05/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
657 Sayılı Kanuna tabi Kadrolu koruma güvenlik görevlilerinin sendikalara üye olamayacakları
25/05/2011Kanun No : 3046 MaddeNo : 16
Genel müdür yardımcısı artırılması ve kadrolarının ihdası
25/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Master yapanlara 1 kademe TODAİE master yapanlara 2 kademe verilir.
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Eş durumu özründe Yönetmelik hükmüne uyulması
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Evlilik ve analık mazeret izinlerinin kullanılması
18/05/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 45
Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 122, 132, 203
Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması
18/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 92, 93
TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması
18/05/2011Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması
16/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 99
Lisan eğtimi için çalışma saatlerinin ayarlanamayacağı
13/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 104
Ölü doğum yapan memurun analık iznin aktarılması
12/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede hizmet değerlendirmesi
11/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94
İstifa eden memurlar sözleşmeli olarak çalışacakları zaman bekleme süresine tabi olmadıkları
11/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Özelleştirme sonucu geçici personel olarak istihdam edilenlerin ücretlerinin ve pozisyonlarının değiştirilemeyeceği
11/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108
Refakat izni uygulamasına ilişkin çeşitli konular
09/05/2011Kanun No : 3046 MaddeNo : 15
Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü kurulması
06/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 132
Disiplin cezası alanların atanamayacağı görevler ve bakanlık müşavirinin bu kapsamda olmadığı
04/05/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 8
Geçici görevlemdirme süresinin uzatılması
29/04/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15
90 kamu görevlisi olan devlet hastahanesimde müdürün sendika üyesi olamıyacağı
29/04/2011Kanun No : 5393 MaddeNo : 49
Belediyede sözleşmeli personel istihdamı
27/04/2011Kanun No : 3046 MaddeNo : 15
?Daire Başkanları?nın ?Hukuk Müşaviri?ne göre öndegelim sıralaması
27/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Mimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği
27/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 189
Yurtdışından dönenlerin yurt içinde 3 yıl çalışma şartına ylıksız izin süreleri dahil değildir.
26/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Azeri vatandaşlarınının diğer şartları taşımaları halinde memur olabilecekleri
26/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 8
Geçici görevlemdirmenin dayanağı hakkında
26/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 8
Geçici görevlendirmenin mahiyeti
26/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 89, 176
Üniversitede görevli öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyeceği
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56
Adaylık eğitim sınavında başarısız olana ikinci bir sınav hakkı verilemeyeceği
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 36, 59, 68
Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi
25/04/2011Kanun No : 933 MaddeNo : 4, 8
Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Emekli olan memurn intibakı yapılmaz
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 105
Maksimum izin süresi dolan memurun iyileştiğinde veya hastalığın devam etmesi durumunda rapor getirmesi gerektiğine dair
25/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 86
Sözleşmeli personelin amir olarak görevlendirilemeyeceği
20/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57
Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği
20/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 57
Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği
20/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS 2010 sınavına önlisans seviyesinden giren 2011 (A) grubu sınavına girenin 2010 sınavı iptal olmaz
18/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
4/B sözleşmeli personel ve geçici personelin refakat izninden faydalanamaz
18/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 53
6111 sayılı Kanun ile yapılan önce yapılan özürlü memur sınavları
18/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93
Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması
18/04/2011Kanun No : 3713 MaddeNo : 1
Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması
15/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Aday devlet memurlarının eş durumundan yer değişikliğinin yapılabileceği
15/04/2011Kanun No : 2819 MaddeNo : 18
Seçim için istifa edenlerin ne zaman göreve başlatılacakları
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Azami süreler kadar rapor alan memurların emekli edilmesi
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 113, 126, 128, 135
Disiplin amiri itiraza 15 gün içerisinde cevap vermeli
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 128, 135
Disiplin zezalarına itiraz ve kurulların yetkileri
08/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Maksimum hastalık izni kullanan memurun iyileştiğine dair rapor alınması gerektiği