Arama

Arama Sonuçları


31/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı 31/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personel 36/A-5 fıkrası hükmü uyarınca bir dereceden faydalanmamayacağı 27/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 211 Aylıksız izin alan memura giyecek yardımı yapılamayacağı 27/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 211 Aylıksız izinde olan giyim yardımından yararlanamaz. 25/05/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 15 657 Sayılı Kanuna tabi Kadrolu koruma güvenlik görevlilerinin sendikalara üye olamayacakları 25/05/2011 Kanun No : 3046 MaddeNo : 16 Genel müdür yardımcısı artırılması ve kadrolarının ihdası 25/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Master yapanlara 1 kademe TODAİE master yapanlara 2 kademe verilir. 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Eş durumu özründe Yönetmelik hükmüne uyulması 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Evlilik ve analık mazeret izinlerinin kullanılması 18/05/2011 Kanun No : 399 MaddeNo : 45 Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 104, 122, 132, 203 Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması 18/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 92, 93 TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması 18/05/2011 Kanun No : 5335 MaddeNo : 30 TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması 16/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 99 Lisan eğtimi için çalışma saatlerinin ayarlanamayacağı 13/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 104 Ölü doğum yapan memurun analık iznin aktarılması 12/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 3 Görevde yükselmede hizmet değerlendirmesi 11/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94 İstifa eden memurlar sözleşmeli olarak çalışacakları zaman bekleme süresine tabi olmadıkları 11/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Özelleştirme sonucu geçici personel olarak istihdam edilenlerin ücretlerinin ve pozisyonlarının değiştirilemeyeceği 11/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108 Refakat izni uygulamasına ilişkin çeşitli konular 09/05/2011 Kanun No : 3046 MaddeNo : 15 Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü kurulması 06/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 112, 132 Disiplin cezası alanların atanamayacağı görevler ve bakanlık müşavirinin bu kapsamda olmadığı 04/05/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8 Geçici görevlemdirme süresinin uzatılması 29/04/2011 Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15 90 kamu görevlisi olan devlet hastahanesimde müdürün sendika üyesi olamıyacağı 29/04/2011 Kanun No : 5393 MaddeNo : 49 Belediyede sözleşmeli personel istihdamı 27/04/2011 Kanun No : 3046 MaddeNo : 15 ?Daire Başkanları?nın ?Hukuk Müşaviri?ne göre öndegelim sıralaması 27/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mimarın 4924 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği 27/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 189 Yurtdışından dönenlerin yurt içinde 3 yıl çalışma şartına ylıksız izin süreleri dahil değildir. 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Azeri vatandaşlarınının diğer şartları taşımaları halinde memur olabilecekleri 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8 Geçici görevlemdirmenin dayanağı hakkında 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 8 Geçici görevlendirmenin mahiyeti 26/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103, 89, 176 Üniversitede görevli öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyeceği 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56 Adaylık eğitim sınavında başarısız olana ikinci bir sınav hakkı verilemeyeceği 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 36, 59, 68 Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi 25/04/2011 Kanun No : 933 MaddeNo : 4, 8 Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Emekli olan memurn intibakı yapılmaz 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 105 Maksimum izin süresi dolan memurun iyileştiğinde veya hastalığın devam etmesi durumunda rapor getirmesi gerektiğine dair 25/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 86 Sözleşmeli personelin amir olarak görevlendirilemeyeceği 20/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57 Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği 20/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 57 Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği 20/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 KPSS 2010 sınavına önlisans seviyesinden giren 2011 (A) grubu sınavına girenin 2010 sınavı iptal olmaz 18/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 4/B sözleşmeli personel ve geçici personelin refakat izninden faydalanamaz 18/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 53 6111 sayılı Kanun ile yapılan önce yapılan özürlü memur sınavları 18/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93 Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması 18/04/2011 Kanun No : 3713 MaddeNo : 1 Terörle mücadele malül olanların veya yakınlarının atanması 15/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Aday devlet memurlarının eş durumundan yer değişikliğinin yapılabileceği 15/04/2011 Kanun No : 2819 MaddeNo : 18 Seçim için istifa edenlerin ne zaman göreve başlatılacakları 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Azami süreler kadar rapor alan memurların emekli edilmesi 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 113, 126, 128, 135 Disiplin amiri itiraza 15 gün içerisinde cevap vermeli 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 126, 128, 135 Disiplin zezalarına itiraz ve kurulların yetkileri 08/04/2011 Kanun No : 657 MaddeNo : 105 Maksimum hastalık izni kullanan memurun iyileştiğine dair rapor alınması gerektiği