Arama

Arama Sonuçları


19/11/1999 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 MYO bilgisayar programcılığı bölümü mezununun tekniker olarak atanması 16/11/1999 Kanun No : 233 MaddeNo : 24 Bağlı ortaklık genel müdürlüğündeki atamalar 16/11/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Bağlı ortaklık genel müdürlüğündeki atamalar 16/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79 Sahsen özel burs mesleği ile ilgili göndreileceği 08/11/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 08/11/1999 Kanun No : 1475 MaddeNo : 50 İşçilerin izinlerinin sonraki yıllara bırakılması 08/11/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 İşçilerin izinlerinin sonraki yıllara bırakılması 08/11/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Olumsuz sicil alanlara disiplin affı nedeniyle kademe verilmeyeceği 08/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 121 Olumsuz sicil alanlara disiplin affı nedeniyle kademe verilmeyeceği 06/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'ye atanmada mesleki tecrübe 05/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 135, 136 Bakanın verdiği disiplin cezasına itiraz 02/11/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 62, 63 Süreler ve özlük hakları 02/11/1999 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Süreler ve özlük hakları 27/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 16 Devlet sanatçısının görevine devam etme şartları 27/10/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 27/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Disiplin affının uygulanması 27/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 71, 92 İstifa sonrası geri dönen memurun görevde yükselme yönetmeliğine uygun atanacağı 26/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92, 159 Adaylık hizmetlerinin değerlendirlmesi 26/10/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması 26/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması 21/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personele 657 36 A/4 uyarınca bir derece verilmesi 21/10/1999 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personele 657 36 A/4 uyarınca bir derece verilmesi 21/10/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Akademik personele 657 36 A/4 uyarınca bir derece verilmesi 21/10/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Toplum sağlığı bölüm mezunları 20/10/1999 Kanun No : 1580 MaddeNo : 7 2 dönem belediye başkanlığına seçilen kişinin yeniden atanması ve özlük haklarına ilişkin 20/10/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 7 6 aydan fazla hapis cezası alan kişinin KİT'lerde sözleşmeli personel olamayacağı 20/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 6 aydan fazla hapis cezası alan kişinin KİT'lerde sözleşmeli personel olamayacağı 20/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 56, 125 Aday memura disiplin affının uygulanması 20/10/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Belediye başkanlığına seçilen kişinin yeniden atanması 20/10/1999 Kanun No : 2972 MaddeNo : 3 Belediye başkanlığına seçilen kişinin yeniden atanması 20/10/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 19/10/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Sözleşmeli çözümleyici ve sistem programcısı istihdamı 18/10/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 08/10/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 9 Kapsam dışı statüde çalışan personelin izinleri 04/10/1999 Kanun No : 2985 MaddeNo : 2 Sözleşmeli personelin izin hakkı 30/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Şube müdürlüğü hizmetinin memur eliyle gödürüleceği, sözleşmeli pozisyon ihdas edilemeyeceği 28/09/1999 Kanun No : 4455 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 27/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 112 Sicil amiri eşin sicil doldurması 23/09/1999 Kanun No : 2547 MaddeNo : 3 Öğretim üyesinin soruşturmasının disiplin amirleri tarafından yapılabileceği 22/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79, 108 Şahsen özel burs sağlayanların eşlerine aylıksız izin verilmesi 22/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Tekerrürden ne anlaşılması gerektiği 21/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 94 Kesintiriz on günlük süreler hususunda 21/09/1999 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 Yeni göreve atanmak üzere görevden alınan kişilerin aylıkları eski görevlerinden ödeneceği hakkında 21/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 170, 171 Yeni göreve atanmak üzere görevden alınan kişilerin aylıklarının, eski görevlerinden ödeneceği hakkında 15/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 107, 108 Yurt dışı hastalık raporunu uyarınca aylıksız izin verilmesi 10/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Fen memurununA/4 faydalanması 10/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 107 Usule aykırı raporun hastalık iznine çevrilmesi 08/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Kurumlar arası nakilde kurumların muvafakatinin şart olduğu 06/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Disiplin cezası alanın il müdürü olması 06/09/1999 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Uzman erbaşların memur kadrolarına atanması