Arama
ARAMA SONUÇLARI
30/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İşçilikte geçen sürelerin değerlendirilmesi, bir derece
30/09/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Lise mezununun başkatip kadrosuna vekaleten atanıp atanamayacağı
19/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 74
İki yıl olumsuz sicilalan memurun başka bir kuruma nakli
19/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 121
İki yıl olumsuz sicilalan memurun başka bir kuruma nakli
12/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 74
İgdaş ta çalışanın nakil yolu ile memur olamayacağı
06/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79
Sözleşmeli personele yurt dışı izni verilmesi
05/09/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Çocuk gelimcisi kadrosuna atanma
28/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 94
Raporlu memurun müstafi addedilemeyeceği
26/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
30 günlük yıllık izin
26/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Açık öğretim bitiren teknisyenin intibakı
26/08/1996Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT'lerde, 30 günlük yıllık izin
18/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 56
Eğitime tabi tutulmayan aday memurun iki yılın sonunda adaylığının kaldırılması
16/08/1996Kanun No : 399 MaddeNo : 3
399/ II saylı cetvele tabi sözleşmeli personelinin memur kadrosuna naklinin yapılamayacağı
16/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 74
KİT sözleşmeli personelininin, memur kadrosuna naklinin yapılamayacağı
15/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğum sonrası aylıksız izin
15/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Okur yazar olmayanın emsali
13/08/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
458'in yürürlük tarihinde işçi olan kişiye bir derece verilmesi
13/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 146
Avukatlara ödenecek vekalet ücreti
13/08/1996Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Bir derecenin uygulanması
13/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Memurluk sınavını kazanan kişinin mahkeme kararı ile atanmasında açıktan atama iznine gerek olmadığı
13/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 71, 76
Özelleştirmeden nakledilenlerin sınnıf ve yer değiştirmeleri
13/08/1996Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Özelleştirmeden nakledilenlerin sınnıf ve yer değiştirmeleri
12/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Adaylık devresinde sınıf değiştirilmesi
12/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 71
Adaylık devresinde sınıf değiştirilmesi
12/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğuma bağlı aylıksız izninin başlama tarihi
12/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibakta askerlik hizmeti değerlendirilmesi
12/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 102
İşçilikte kullanılmayan izinler
12/08/1996Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT'lerde, başarı ücreti
09/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Ekonomistlere 36 A/4 uygulaması
08/08/1996Kanun No : 1475 MaddeNo : 1
Avukatlara ödenecek vekalet ücreti
08/08/1996Kanun No : 5434 MaddeNo : 30
Emeklilik derece ve kademesinin belirlenmesi
08/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Naklen atama yapılan personelin özlük hakları
07/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 68, 76
Kurum içinde yer değiştirmelerde düşük derecelere atanma
07/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memuriyet ve işçilik statüsünün her ikisinin aynı anda bir kişide olamayacağı
06/08/1996Kanun No : 1136 MaddeNo : 72
657 sayılı Kanunun 36 A/1 uygulaması
01/08/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Aylıktan kesme ve kademe ilermemesi cezası alan daire başkanı görevden alınması
31/07/1996Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
3795 kanun ile elde edilen unvan
31/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Dava açmayanların özel hizmet tazminatı
31/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 127, 128
Disiplin cezası verilmesi
31/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İşçi statsünde geçen hizmetlerin değerlendirlmesi
31/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Öğretmenin ek göstergesi
29/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 56, 57
Görevine son verilen aday memurun bilahere yeniden adaylığa atanması
29/07/1996Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Sivas demir çelik personeli
29/07/1996Kanun No : 5434 MaddeNo : 12
Sivas demir çelik personeli
25/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi
19/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Sınav komisyonun teşkili
18/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
30 günlük yıllık izin
18/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58
Adaylık süresinin iki yılı aşamayacağı
11/07/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71
36 A/8 dönüşte 71 in uygulaması
11/07/1996Kanun No : 399 MaddeNo : 53
399'da ceza ertelemesi