Arama

Arama Sonuçları


07/02/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Koruma ve güvenlik kadrolarınınsınıfları hakkında 07/02/1996 Kanun No : 190 MaddeNo : 1 Koruma ve güvenlik kadrolarınınsınıfları hakkında 07/02/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 93 Yaş haddinden emekli olanın memur olarak atanması 07/02/1996 Kanun No : 5434 MaddeNo : 40, 98 Yaş hadinden emekli olanın memur olarak atanması 31/01/1996 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Özeleştirmeden nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı 31/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56 Özelleştirmeden nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı 30/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 657 4/B geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi 26/01/1996 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Matematikci kadrosuna atanma 26/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Matematikçi kadrosuna atanma 23/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Alt öğrenimde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 22/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87 Akademisyenlerin ikinci görev verilemeyeceği 22/01/1996 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademisyenlerin ikinci görev verilemeyeceği 19/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 25 yaşını geçmiş kız çocuğunun tedavisi 19/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık hizmetleri yüksek okulu mezunlarının tekniker kadrosuna atanması 17/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Askerlik yapmış ve bir üst öğrenimi bitirmiş olan kişinin intibakı 16/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 54, 98 Sözleşmeli personelin memur olarak atanması 16/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Tekniker unvanına sahip teknisyenin ek göstergesi 09/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Ön lisans üzerine lisan bitirenin intibakı 02/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Tabiplerin mesleklerini serbest olarak icra etmesi 02/01/1996 Kanun No : 2368 MaddeNo : 2 Tabiplerin mesleklerini serbest olarak icra etmesi 01/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Mahkemece iptal edilen olumsuz sicil uygulaması 01/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Mesai saatleri dışında kendi nam ve hesabına çalışma 01/01/1996 Kanun No : 6269 MaddeNo : 5 Mesai saatleri dışında kendi nam ve hesabına çalışma 01/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık teknisyeninin üst öğrenimi bitirmesi halinde intibakı ve özlük hakları 01/01/1996 Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79 Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilme 27/12/1995 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa edenlerin dönüşü 26/12/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 21 399'a tabi sözleşmeli personelin yıllık izni 26/12/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 20 Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti 26/12/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti 08/12/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 Diş tabiplerine baş tabiplik ikinci görev verilmesi 30/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İlğilinin sınıfına bakılmaksızın intibak yapılması hakkında 29/11/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 34 Boş yönetim kurulu başkanlığına vekalet 29/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Boş yönetim kurulu başkanlığına vekalet 29/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Hizmet değerlendirilmesi 29/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İhtisas programına bir kademe verilemeyeceği 29/11/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 3 İhtisas programına bir kademe verilemeyeceği 29/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Memuriyete giriş sınavının geçerlilik süresi 29/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Özelde geçen öğretmenlik hizmeti 28/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 26, 86 Vekalet halinde makam tazminatı ödenmeyeceği 20/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı 20/11/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı 20/11/1995 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı 20/11/1995 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Merkezden kurum içinde taşraya nakil halinde tazminat ödemesi 17/11/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Başuzman kadrosuna atanan tabibin, serbest çalışması 14/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 SSK emeklisi eşin tedavisinin kurumca karşılanamayacağı 06/11/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Peyzaj mimarının mühendis kadrosuna atanamıyacağı 06/11/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Peyzaj mimarının mühendis kadrosuna atanamıyacağı 26/09/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 58 Akademik personele 657 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin uygulanamayacağı 26/09/1995 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personele 657 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin uygulanamayacağı 22/09/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Veteriner hekimin serbest muayenehane açması