Arama
ARAMA SONUÇLARI
07/02/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Koruma ve güvenlik kadrolarınınsınıfları hakkında
07/02/1996Kanun No : 190 MaddeNo : 1
Koruma ve güvenlik kadrolarınınsınıfları hakkında
07/02/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 93
Yaş haddinden emekli olanın memur olarak atanması
07/02/1996Kanun No : 5434 MaddeNo : 40, 98
Yaş hadinden emekli olanın memur olarak atanması
31/01/1996Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Özeleştirmeden nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı
31/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56
Özelleştirmeden nakledilen personele adaylık hükümlerinin uygulanmayacağı
30/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
657 4/B geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
26/01/1996Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Matematikci kadrosuna atanma
26/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Matematikçi kadrosuna atanma
23/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Alt öğrenimde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi
22/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 87
Akademisyenlerin ikinci görev verilemeyeceği
22/01/1996Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
Akademisyenlerin ikinci görev verilemeyeceği
19/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210
25 yaşını geçmiş kız çocuğunun tedavisi
19/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık hizmetleri yüksek okulu mezunlarının tekniker kadrosuna atanması
17/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Askerlik yapmış ve bir üst öğrenimi bitirmiş olan kişinin intibakı
16/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 54, 98
Sözleşmeli personelin memur olarak atanması
16/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Tekniker unvanına sahip teknisyenin ek göstergesi
09/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Ön lisans üzerine lisan bitirenin intibakı
02/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Tabiplerin mesleklerini serbest olarak icra etmesi
02/01/1996Kanun No : 2368 MaddeNo : 2
Tabiplerin mesleklerini serbest olarak icra etmesi
01/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Mahkemece iptal edilen olumsuz sicil uygulaması
01/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Mesai saatleri dışında kendi nam ve hesabına çalışma
01/01/1996Kanun No : 6269 MaddeNo : 5
Mesai saatleri dışında kendi nam ve hesabına çalışma
01/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık teknisyeninin üst öğrenimi bitirmesi halinde intibakı ve özlük hakları
01/01/1996Kanun No : 657 MaddeNo : 78, 79
Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilme
27/12/1995Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa edenlerin dönüşü
26/12/1995Kanun No : 399 MaddeNo : 21
399'a tabi sözleşmeli personelin yıllık izni
26/12/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 20
Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti
26/12/1995Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti
08/12/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 88
Diş tabiplerine baş tabiplik ikinci görev verilmesi
30/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İlğilinin sınıfına bakılmaksızın intibak yapılması hakkında
29/11/1995Kanun No : 399 MaddeNo : 34
Boş yönetim kurulu başkanlığına vekalet
29/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Boş yönetim kurulu başkanlığına vekalet
29/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Hizmet değerlendirilmesi
29/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İhtisas programına bir kademe verilemeyeceği
29/11/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 3
İhtisas programına bir kademe verilemeyeceği
29/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Memuriyete giriş sınavının geçerlilik süresi
29/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Özelde geçen öğretmenlik hizmeti
28/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 26, 86
Vekalet halinde makam tazminatı ödenmeyeceği
20/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı
20/11/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı
20/11/1995Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akademik personele 657 s Kanunun 36 maddesinin c bendi hükmünün uygulanamayacağı
20/11/1995Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Merkezden kurum içinde taşraya nakil halinde tazminat ödemesi
17/11/1995Kanun No : 399 MaddeNo : 5
Başuzman kadrosuna atanan tabibin, serbest çalışması
14/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210
SSK emeklisi eşin tedavisinin kurumca karşılanamayacağı
06/11/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Peyzaj mimarının mühendis kadrosuna atanamıyacağı
06/11/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Peyzaj mimarının mühendis kadrosuna atanamıyacağı
26/09/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 58
Akademik personele 657 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin uygulanamayacağı
26/09/1995Kanun No : 2914 MaddeNo : 20
Akademik personele 657 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin uygulanamayacağı
22/09/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Veteriner hekimin serbest muayenehane açması