Arama
ARAMA SONUÇLARI
20/09/1995Kanun No : 399 MaddeNo : 5
Sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli
20/09/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli
06/09/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Eğitim enstitüsü mezununun biyoloğ unvanını kullanamayacağı
06/09/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Eğitim enstitüsü mezununun biyoloğ unvanını kullanamayacağı
05/09/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğum izninin verilmesi
31/08/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık idaresi yüksek okulu mezunları
31/08/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Sağlık idaresi yüksek okulu mezunları
28/08/1995Kanun No : 375 MaddeNo : 2
Kadro karşılığı sözleşmeli personele dil tazminatı
07/08/1995Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Fark tazminata fazla çalışmanın dahil edilmeyeceği
04/08/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 59
İstisnai memurun adaylık hükümlerine tabi olacağı
31/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 92
İki defadan fazla çekilmeme
26/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Çocuk gelişimcisi kadrosuna atanma
25/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 97
İstisnai memur kadrosuna atanan kişi 97 maddedeki sürelere uyması gerektiği
25/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 48
İstisnai memurkadrolarından istifa edenlerin bekleme süreleri
25/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 101, 105, 212
İtfaiye personelin çalışma saatlerinin belirlenmesi
24/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İşçilikte geçen hizmetlerin değerlendirilmesi
24/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Rapor alanlara tazminat ödemesi
18/07/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
Akademik personelin ikinci görev ücreti
18/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121
Olumsuz sicil alınan yılların durumu
18/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Soydaşların hizmetlerinin izinde değerlendirilmesi
12/07/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Master yapan devlet memurlarına kademe verilmesi
12/07/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Master yapan devlet memurlarına kademe verilmesi
12/07/1995Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Mülga teknisyen okulu mezunları
30/06/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Hizmet değerlendirilmesi
26/06/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Öğretmen yetiştirmeye yönelik okul mezunlarının ek göstergesi
27/04/1995Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Sosayal çalışmacı unvanı
27/04/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sosyal çalışmacı kadrosuna atanma
24/04/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Memurların sözleşmeli personel pozisyonlarına vekalet edemeyeceği
21/04/1995Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Tekniker kadrosuna atanma
21/04/1995Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Tenniker kadrosuna atanma
24/03/1995Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akedemik personelin memur kadrosuna nakli
24/03/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Akedemik personelin memur kadrosuna nakli
20/03/1995Kanun No : 458 MaddeNo : 1
Askerlik öncesi memuriyet hizmeti olmayanların bir dereceden faydalanamayacağı
14/03/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Teknik ressam kadrosuna atanma
10/01/1995Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Teknisyen unvanı kullanma ve kadroya atanma
01/01/1995Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/B'ye tabi sözleşmeli personelin yıllık izni
21/12/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 77
Uluslar arası kurumlarda görev alma
07/12/1994Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
Aday devlet memurunun akademik personel olarak atanabileceği
07/12/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Aday memrun akademik kadroya atanması
07/12/1994Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Aday memurun akademik kadroya atanması
07/12/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92
Aday memurun akademik personel olarak atanabileceği
07/12/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Aday memurun araştırma görevlisi kadrosuna atanabileceği
22/11/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 19
Kıyafet belirleme yetkisi
08/11/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kurs öğrenim niteliğini değiştirmez
01/11/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 58
657'nin 108 nci maddesinin uygulanması
16/09/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memurun kooperatif şirketinde görev alamayacağı
12/08/1994Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması
12/08/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması
12/08/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge
05/08/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Doğum izni ve yıllık izin sonrasında aylıksız izin verilebileceği