Arama

Arama Sonuçları


20/09/1995 Kanun No : 399 MaddeNo : 5 Sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli 20/09/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli 06/09/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Eğitim enstitüsü mezununun biyoloğ unvanını kullanamayacağı 06/09/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Eğitim enstitüsü mezununun biyoloğ unvanını kullanamayacağı 05/09/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğum izninin verilmesi 31/08/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık idaresi yüksek okulu mezunları 31/08/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Sağlık idaresi yüksek okulu mezunları 28/08/1995 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Kadro karşılığı sözleşmeli personele dil tazminatı 07/08/1995 Kanun No : 4046 MaddeNo : 22 Fark tazminata fazla çalışmanın dahil edilmeyeceği 04/08/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 59 İstisnai memurun adaylık hükümlerine tabi olacağı 31/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İki defadan fazla çekilmeme 26/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Çocuk gelişimcisi kadrosuna atanma 25/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 97 İstisnai memur kadrosuna atanan kişi 97 maddedeki sürelere uyması gerektiği 25/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 48 İstisnai memurkadrolarından istifa edenlerin bekleme süreleri 25/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 101, 105, 212 İtfaiye personelin çalışma saatlerinin belirlenmesi 24/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İşçilikte geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 24/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Rapor alanlara tazminat ödemesi 18/07/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin ikinci görev ücreti 18/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 121 Olumsuz sicil alınan yılların durumu 18/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Soydaşların hizmetlerinin izinde değerlendirilmesi 12/07/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Master yapan devlet memurlarına kademe verilmesi 12/07/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Master yapan devlet memurlarına kademe verilmesi 12/07/1995 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Mülga teknisyen okulu mezunları 30/06/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Hizmet değerlendirilmesi 26/06/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Öğretmen yetiştirmeye yönelik okul mezunlarının ek göstergesi 27/04/1995 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Sosayal çalışmacı unvanı 27/04/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sosyal çalışmacı kadrosuna atanma 24/04/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Memurların sözleşmeli personel pozisyonlarına vekalet edemeyeceği 21/04/1995 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna atanma 21/04/1995 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Tenniker kadrosuna atanma 24/03/1995 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akedemik personelin memur kadrosuna nakli 24/03/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Akedemik personelin memur kadrosuna nakli 20/03/1995 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Askerlik öncesi memuriyet hizmeti olmayanların bir dereceden faydalanamayacağı 14/03/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik ressam kadrosuna atanma 10/01/1995 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Teknisyen unvanı kullanma ve kadroya atanma 01/01/1995 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B'ye tabi sözleşmeli personelin yıllık izni 21/12/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 77 Uluslar arası kurumlarda görev alma 07/12/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 50 Aday devlet memurunun akademik personel olarak atanabileceği 07/12/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Aday memrun akademik kadroya atanması 07/12/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Aday memurun akademik kadroya atanması 07/12/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92 Aday memurun akademik personel olarak atanabileceği 07/12/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Aday memurun araştırma görevlisi kadrosuna atanabileceği 22/11/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 19 Kıyafet belirleme yetkisi 08/11/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kurs öğrenim niteliğini değiştirmez 01/11/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 58 657'nin 108 nci maddesinin uygulanması 16/09/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun kooperatif şirketinde görev alamayacağı 12/08/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması 12/08/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması 12/08/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge 05/08/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Doğum izni ve yıllık izin sonrasında aylıksız izin verilebileceği