Arama
ARAMA SONUÇLARI
29/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 72
Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin bir kademeden faydalanması
26/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sosaal çalışmacı kadrosuna atanma
22/07/1994Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmadıkları
22/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık hizmetleri sınıfına atanma
21/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Orta okul veyalise üstü mesleki eğitim yükselebilecek dereceleri
20/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izin yeniden verilebileceği
08/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 146
Avukatlara ödenecek vekalet ücreti
04/07/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memurun belediyenin ortak olduğu limited şirkette görevlendirilemeyeceği
30/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
926 sayılı Kanuna tabii personelin memur olarak atanması halinde uygulanacak ek gösterge
29/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
36 A/4 uygulaması ve genel intibak
29/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Lise mezunun 68 maddenin B bendi hükmünden faydalanması
29/06/1994Kanun No : 1475 MaddeNo : 25
Özürlü işçiler için izn alınmayacağı
24/06/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 44, 45
Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası
24/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası
24/06/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli personelin naklinde harcırah
23/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık teknikeri olarak istihdam edilemeyeceği
22/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56
Mahkeme karaı ile geri dönen aday memurun adaylık eğitimine tabi olacağı
21/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 87
87 madde kapsamındaki kamu kurumları hakkında
20/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Memur olarak atanacakların taşıması gereken şartlar
16/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 146
Avukatlara ödenecek vekalet ücreti
16/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibakta 657 sayılı Kanunun 67 maddesinin uygulaması
16/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kooperatif geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylıkta degerlendirilmesi
16/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Sigorta müfettiş ve yrd ödenecek özel hizmet tazminatı
16/06/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 38, 39, 40, 42
Sözleşmeli personelin sicil ve başarı ücreti
16/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Sözleşmeli personelinsicil ve başarı ücreti
13/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 67
67'nci madde uygulaması
13/06/1994Kanun No : 5434 MaddeNo : 39
Mahkeme kararının uygulanması ve resen emeklilik
10/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 40
Müfettiş yardımcılığına atanmada ya şartı
09/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Emeklilik kesenek ve karşılığının yatırılmaması memuriyet statüsünü sonlandırmaz
09/06/1994Kanun No : 1475 MaddeNo : 14
Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi
01/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
657 sayılı Kanunun 37'nci maddesi uygulaması
01/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 211
Kadro karşılığı sözleşmeli personele giyim yardımı yapılması
01/06/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Kit sözleşmeli personelinin memur kadrosuna vekalet etmeyeceği
25/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Hizmet değerlendirilmesi
12/05/1994Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
Akademik personelin görev aylığı tespitinde bir dereceden faydalanması
12/05/1994Kanun No : 233 MaddeNo : 7, 8
Akademik personelin görev aylığının tespitinde bir dereceden faydalanması
12/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Ek gösterge uygulaması
12/05/1994Kanun No : 3291 MaddeNo : 16
Ek gösterge uygulaması
12/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İşçilikte geçen hizmetlerin değerlendirlmesi
12/05/1994Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Tekniker kadrosuna atanma
12/05/1994Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Tekniker kadrosuna atanma
12/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Tekniker kadrosuna atanma
11/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Daha önce memuriyeti olan sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması
11/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92
Devlet hizmeti yükümlüğüğü olmayanın sınavsız atanamayacağı
11/05/1994Kanun No : 2514 MaddeNo : 2
Devlet hizmeti yükümlülüğü olmayanın sınavsız atanamayacağı
11/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Disiplin affı uygulaması
11/05/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
09/05/1994Kanun No : 2547 MaddeNo : 31
Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı
09/05/1994Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı
09/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 97
Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı