Arama

Arama Sonuçları


29/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 72 Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin bir kademeden faydalanması 26/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sosaal çalışmacı kadrosuna atanma 22/07/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmadıkları 22/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık hizmetleri sınıfına atanma 21/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Orta okul veyalise üstü mesleki eğitim yükselebilecek dereceleri 20/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izin yeniden verilebileceği 08/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 146 Avukatlara ödenecek vekalet ücreti 04/07/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Memurun belediyenin ortak olduğu limited şirkette görevlendirilemeyeceği 30/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 926 sayılı Kanuna tabii personelin memur olarak atanması halinde uygulanacak ek gösterge 29/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 A/4 uygulaması ve genel intibak 29/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 68 Lise mezunun 68 maddenin B bendi hükmünden faydalanması 29/06/1994 Kanun No : 1475 MaddeNo : 25 Özürlü işçiler için izn alınmayacağı 24/06/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 44, 45 Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası 24/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Görevi terk eden personele uygulanacak disiplin cezası 24/06/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin naklinde harcırah 23/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sağlık teknikeri olarak istihdam edilemeyeceği 22/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 55, 56 Mahkeme karaı ile geri dönen aday memurun adaylık eğitimine tabi olacağı 21/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 87 madde kapsamındaki kamu kurumları hakkında 20/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Memur olarak atanacakların taşıması gereken şartlar 16/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 146 Avukatlara ödenecek vekalet ücreti 16/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibakta 657 sayılı Kanunun 67 maddesinin uygulaması 16/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kooperatif geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylıkta degerlendirilmesi 16/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Sigorta müfettiş ve yrd ödenecek özel hizmet tazminatı 16/06/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 38, 39, 40, 42 Sözleşmeli personelin sicil ve başarı ücreti 16/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Sözleşmeli personelinsicil ve başarı ücreti 13/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 67 67'nci madde uygulaması 13/06/1994 Kanun No : 5434 MaddeNo : 39 Mahkeme kararının uygulanması ve resen emeklilik 10/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 40 Müfettiş yardımcılığına atanmada ya şartı 09/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Emeklilik kesenek ve karşılığının yatırılmaması memuriyet statüsünü sonlandırmaz 09/06/1994 Kanun No : 1475 MaddeNo : 14 Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi 01/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 657 sayılı Kanunun 37'nci maddesi uygulaması 01/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 211 Kadro karşılığı sözleşmeli personele giyim yardımı yapılması 01/06/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Kit sözleşmeli personelinin memur kadrosuna vekalet etmeyeceği 25/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Hizmet değerlendirilmesi 12/05/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin görev aylığı tespitinde bir dereceden faydalanması 12/05/1994 Kanun No : 233 MaddeNo : 7, 8 Akademik personelin görev aylığının tespitinde bir dereceden faydalanması 12/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ek gösterge uygulaması 12/05/1994 Kanun No : 3291 MaddeNo : 16 Ek gösterge uygulaması 12/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İşçilikte geçen hizmetlerin değerlendirlmesi 12/05/1994 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna atanma 12/05/1994 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Tekniker kadrosuna atanma 12/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Tekniker kadrosuna atanma 11/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 Daha önce memuriyeti olan sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması 11/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92 Devlet hizmeti yükümlüğüğü olmayanın sınavsız atanamayacağı 11/05/1994 Kanun No : 2514 MaddeNo : 2 Devlet hizmeti yükümlülüğü olmayanın sınavsız atanamayacağı 11/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 125 Disiplin affı uygulaması 11/05/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 09/05/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 31 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 09/05/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 09/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı