Arama

Arama Sonuçları


09/05/1994 Kanun No : 2514 MaddeNo : 2 Doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü 09/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 Eşi ssk lı memur çocuklarının tedavi yardımı 09/05/1994 Kanun No : 491 MaddeNo : 1 Gemi sörvey kurulu uzmanının zam teazminatı 09/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Gemi sörvey kurulu uzmanının zam teazminatı 09/05/1994 Kanun No : 2946 MaddeNo : 4 Görev tahsisli konutlar 09/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 71 Sınıf değişikliğinde bekleme süresi 06/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Diş teknisyenin zam ve tazminatı 03/05/1994 Kanun No : 4045 MaddeNo : 1 Güvenlik soruşturmasında değerlendirme komisyonu 03/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 Önce kayıtlı olduğu ile atanma 02/05/1994 Kanun No : 1402 MaddeNo : 2 Aday memur iken görevine son verilenlerin, 1402 sayılı kanun uyarınca dönmeleri 02/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Çocuk gelişimi ve ev ekonomisi bölümü mezunlarının diyetisyen olamayacağı 02/05/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 02/05/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Ön lisans mezunlarının ek göstergeleri 28/04/1994 Kanun No : 2495 MaddeNo : 15 Koruma güvenlik görevlisinin disiplin cezası 27/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Akademik personelin memur kadrosuna nakli 27/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9 Geçici süreli görevlendirmeye ilişkin 27/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 İlk 4 derece için ek gösterge 25/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Memur sınavına girmeyenin memur olarak atanamayacağı 22/04/1994 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 20/04/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelden görevlendirileceklere yapılacak ödeme 19/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kit sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmesi 18/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Not olarak verilmeyen sicillerin nota çevrilmesi 15/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 132 Göreve atanmada aranan niteliklerin kaybedilmesi 14/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 48 Zimmet suçundan mahkum olan ve cezası tecil edilen kişinin durumu 12/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Bazı unvanlara atanma 12/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 208 Ölüm yardımı ödeneği verilmesi 12/04/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Ölüm yardımı ödeneği verilmesi 07/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Kitlerde çalışanların tazminat ödemeleri 07/04/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerdeki disiplin kurlu başkan yardımcılarına tazminat ödemeleri 07/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise mezunu olarak göreve başlayan bilahere yüksek okul diploması ibraz edenlerin intibakı 07/04/1994 Kanun No : 4109 MaddeNo : 1 Mali imkan sağlanması 07/04/1994 Kanun No : 3294 MaddeNo : 1 Mali imkan sağlanması 07/04/1994 Kanun No : 3816 MaddeNo : 1 Mali imkan sağlanması 07/04/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Yıllık izin hesaplanmasında değerlendirilecek süreler 31/03/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 34 Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 30/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren işler 30/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Kazanılmış hakkı 4 . Dereceye inen memurun zamve tazminatı 30/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Öğrenimi değişenlere kadro verilmesi 30/03/1994 Kanun No : 3795 MaddeNo : 3 Öğrenimi değişenlere kadro verilmesi 29/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Vekil öğretmenlik hizmetinin değerlendirilmesi 25/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibakta emsal uygulaması 25/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Ücretsiz vekaletin asıl olduğu 22/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 152 Sanuvma sekreterinin zamve tazminatı 21/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Sicil düzenlenmesi için 6 ay çalışılması 21/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Subaylıktan memuriyete geçen kişinin ek göstergesi 18/03/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 29 Ayrılan sözleşmeli personelin peşin aldığı ücreti iade etmesi gerektiği 18/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 98 Yanlış memuriyete son verme işlemi hakkında 17/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Kadro sayısından fazla talep olması halinde sınav yapılması gerektiği 14/03/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin 657 sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı 14/03/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personelin 657sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı