Arama
ARAMA SONUÇLARI
09/05/1994Kanun No : 2514 MaddeNo : 2
Doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü
09/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210
Eşi ssk lı memur çocuklarının tedavi yardımı
09/05/1994Kanun No : 491 MaddeNo : 1
Gemi sörvey kurulu uzmanının zam teazminatı
09/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Gemi sörvey kurulu uzmanının zam teazminatı
09/05/1994Kanun No : 2946 MaddeNo : 4
Görev tahsisli konutlar
09/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 71
Sınıf değişikliğinde bekleme süresi
06/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Diş teknisyenin zam ve tazminatı
03/05/1994Kanun No : 4045 MaddeNo : 1
Güvenlik soruşturmasında değerlendirme komisyonu
03/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Önce kayıtlı olduğu ile atanma
02/05/1994Kanun No : 1402 MaddeNo : 2
Aday memur iken görevine son verilenlerin, 1402 sayılı kanun uyarınca dönmeleri
02/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Çocuk gelişimi ve ev ekonomisi bölümü mezunlarının diyetisyen olamayacağı
02/05/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
02/05/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Ön lisans mezunlarının ek göstergeleri
28/04/1994Kanun No : 2495 MaddeNo : 15
Koruma güvenlik görevlisinin disiplin cezası
27/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Akademik personelin memur kadrosuna nakli
27/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 8, 9
Geçici süreli görevlendirmeye ilişkin
27/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
İlk 4 derece için ek gösterge
25/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Memur sınavına girmeyenin memur olarak atanamayacağı
22/04/1994Kanun No : 3817 MaddeNo : 1
Disiplin affı uygulaması
20/04/1994Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akademik personelden görevlendirileceklere yapılacak ödeme
19/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kit sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmesi
18/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Not olarak verilmeyen sicillerin nota çevrilmesi
15/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Göreve atanmada aranan niteliklerin kaybedilmesi
14/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Zimmet suçundan mahkum olan ve cezası tecil edilen kişinin durumu
12/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Bazı unvanlara atanma
12/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 208
Ölüm yardımı ödeneği verilmesi
12/04/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 32
Ölüm yardımı ödeneği verilmesi
07/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Kitlerde çalışanların tazminat ödemeleri
07/04/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT'lerdeki disiplin kurlu başkan yardımcılarına tazminat ödemeleri
07/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise mezunu olarak göreve başlayan bilahere yüksek okul diploması ibraz edenlerin intibakı
07/04/1994Kanun No : 4109 MaddeNo : 1
Mali imkan sağlanması
07/04/1994Kanun No : 3294 MaddeNo : 1
Mali imkan sağlanması
07/04/1994Kanun No : 3816 MaddeNo : 1
Mali imkan sağlanması
07/04/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Yıllık izin hesaplanmasında değerlendirilecek süreler
31/03/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 34
Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri
30/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 101
Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren işler
30/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Kazanılmış hakkı 4 . Dereceye inen memurun zamve tazminatı
30/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Öğrenimi değişenlere kadro verilmesi
30/03/1994Kanun No : 3795 MaddeNo : 3
Öğrenimi değişenlere kadro verilmesi
29/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Vekil öğretmenlik hizmetinin değerlendirilmesi
25/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibakta emsal uygulaması
25/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Ücretsiz vekaletin asıl olduğu
22/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Sanuvma sekreterinin zamve tazminatı
21/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Sicil düzenlenmesi için 6 ay çalışılması
21/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Subaylıktan memuriyete geçen kişinin ek göstergesi
18/03/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 29
Ayrılan sözleşmeli personelin peşin aldığı ücreti iade etmesi gerektiği
18/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 98
Yanlış memuriyete son verme işlemi hakkında
17/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Kadro sayısından fazla talep olması halinde sınav yapılması gerektiği
14/03/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 97
Akademik personelin 657 sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı
14/03/1994Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akademik personelin 657sayılı kanunun 97'nci maddesinde yer alan bekleme süresine tabii olmadığı