Arama
ARAMA SONUÇLARI
05/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS ile yerleştirilenlerin yerleştirildikleri seviyelerde diplomalarını kuruma teslim etmeleri gerektiği
05/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 53
Normal KPSS ile yerleştirilen özürlünün atamasının yapılabileceği
05/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 53
Normal KPSS ile yerleştirilen özürlünün atamasının yapılabileceği
05/04/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Özel sektörde çalışanların şube müdürü kadrolarına atanamıyacağı
04/04/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Sendika il temsilcilerine sendika veya konfedarasyon toplantıları için idari izin verilebileceği
28/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Diğer personel Kanunları uyarınca elde edilen ek göstergeler 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak olmaz
24/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personelin sözleşmesinin fesih edilmesi
24/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 100, 178
Nöbet dolayısı ile fazla çalışma izni verilemeyeceği
23/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71, 74, 92
İstifa sonrası memur olarak atanan askeri personelin derecesinde bekletilmesi
23/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 71, 74, 92
TSK istifa edenlerin memur olmaları halinde bulundukları derecede bekletilecekleri
15/03/2011Kanun No : 217 MaddeNo : 2
BOTAŞ ın 217 sayılı KHK kapsamında yer aldığı
15/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 224
BOTAŞ mecburi hizmet devrinin yapılabileceği
15/03/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
İller Bankası sözleşmeli personelinin kamu görevlileri sendikalarıa üye olabileceği
14/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Çevre Bakanlığı Yönetmelik gereği sadece görev yaptığı unvanda geçen hizmet süresinin değerlendirilmesi gerektiği
11/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Aday memurun intibakının yapılabileceği
10/03/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
5,6 bölgelerdeki hizmetini tamamlayanların diğer bölgelere atanabileceği
09/03/2011Kanun No : 298 MaddeNo : 7
Seçim için istifa eden kişinin şahsa bağlı kadrosunun iptal edileceği
28/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği
25/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
657 sayılı Kanunun 36/(A) bendinin 9 uncu fıkrası uyarınca; tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde faydalanabileceği
25/02/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Seçimlerde aday veya aday adayı olan kamu görelilerinin durumu
25/02/2011Kanun No : 2839 MaddeNo : 18
Seçimlerde aday veya aday adayı olan kamu görelilerinin durumu
25/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli ve geçici personeli milletvekili seçimleri için istifa etmesi gerektiği
25/02/2011Kanun No : 2839 MaddeNo : 18
Sözleşmeli ve geçici personeli milletvekili seçimleri için istifa etmesi gerektiği
18/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Farklı hastalıklar için alınan raporların süresi dikkate alınarak emeklilik işlemi uygulanamaz.
18/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezununlarına bir derece verileceği
15/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 108
Aylıksız izin kulanan sözleşmeli personel memur oluras aylıksız inin kalan kısmını kullanabilir
14/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Lisans okurken ön lisan diploması alanların KPSS ön lisanstan girip tercih yapabilecekleri
14/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97
Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği
14/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 92, 97
Sösleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği
11/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 48
Hırsızlıktan mahkumiyeti olduğu tespit edilen sözleşmeli personelin görevine son verileceği
11/02/2011Kanun No : 3201 MaddeNo : 24
Nakil sınrlamsı olan polisler
11/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 74
POMEM polis memurnun kurumun muvafakati ile nakil olabileceği
10/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 36
5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği
10/02/2011Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
5289 sayılı Kanuna yayımı tarihinde sözleşmeli çalışan kişiye şimdi 2914 sayılı Kanuna göre atanması sebebiyle bie derece verilemeyeceği
10/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personel siyasi partiye üye olamaz.
10/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Müdür iken uzman olarak atanan kişinin yeniden 5 ve 6 ıncı bölge dışına atanabileceği
07/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Geriye dönük rapor alan memurlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı
04/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 2
Akedemik personel 657 geçici 2 maddeden 1 derece verilemeyeceği
03/02/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 9, 58
Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı
03/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun yer değiştirmeye ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı
02/02/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Şehit yakının 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atanabileceği
01/02/2011Kanun No : 442 MaddeNo : 1
Muhtarların 657 sayılı Kanun uyarınca kamu görevlisi olmadığı
24/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159
Aday ken istifa eden kurumuna geri dönen memurun önceki adaylık süresinin değerlendirilip değerlencirilmeyeceği
24/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58, 159
Başka kurumdaki adaylık süresinin değerlendirilebileceği
19/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Akademik personelin yıllık izinleri
19/01/2011Kanun No : 2914 MaddeNo : 20
Akademik personelin yıllık izinleri
19/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 83
Askerlik dönüşü nezaman müracaat edileceği
19/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 81, 83, 94
Askerlik için aylıksız izin verilen fakat askere gitmeyen kişinin müstafi olacağı
19/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Yurtdışı dönüşünde yıllık izin kullanılması
17/01/2011Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Aylıksız izin verilmesi