Arama
ARAMA SONUÇLARI
28/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Biyolog kadrosuna atanma
28/01/1994Kanun No : 2547 MaddeNo : 43
Biyolog kadrosuna atanma
27/01/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 29
Ücretin peşin ödenmesi, çalışılmayan sürelere ilişkin ücretin iadesi
25/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Ön lisans mezunlarının teknisyen kadrosuna atanamayacakları
21/01/1994Kanun No : 3795 MaddeNo : 2
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunlarının Teknik Hizmetler Sınıfında yer almadığı
20/01/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 32
Ölüm yardımı ödeneğinde temel ücretin alınacağı
17/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Dolu kadroya kurum içinden vekalette ücret
15/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İşçilik ve sözleşmeli stade geçen hizmetlerin değerlendirilmesi
13/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 74
İşçinin memur kadrosuna naklen atanamıyacağı
12/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Akşam liselerinin eğitim süresinin fazla olmadığı 36 A/6b uygulaması
12/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 121
İki sicil amirinin sicilinden ikincisine itibar edileceği, kin ve gazar uygulaması
12/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 21
Sicilde tarafsızlık notu
07/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 97
Akademik personelin bekleme süresine tabii olmadığı
07/01/1994Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Memuriyetten istifa eden kişinin akademik kadroya atanmada bekleme süresine tabii olmadığı
06/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise üzerine meslek lisesini bitirenlerin intibakı
03/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97
Askerde suç işleyen ve 5 ay hapis cezasına mahkum kişiye uygulanacak hüküm
03/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Bilgi işlemde yer alan mühendis kadrosuna atanma
03/01/1994Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 58
Eşi memur, sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesine göre izin verilmesi
03/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 59
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği kadrolarının İstisnai memuriyet kapsamında olmadığı
01/01/1994Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İnribakta 64 üncü maddenin ayrıca uygulanacağı
21/12/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Kariyer mesleklere aday memurun naklinin yapılabileceği
07/12/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 37
Lise mezunun sicil notu sebebiyle bir üst dereceye yükseltilmesi
26/11/1993Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT'lerde sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli
26/11/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli
15/11/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 72
72 maddenin uygulanması için her iki kişinin memur olması gerektiği
09/11/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Orta öğretimde fazla okunan sürelere bir kademe verilmesi
27/10/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Asılda aranan şartları taşımayanların vekil atanamayacağı
21/10/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Genel idareye atanan kaymakamın ek göstergesi
29/09/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 92, 97
İstifa eden istisnai memurun dönüşü
23/09/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Metalurji mühendisliği mezunun mühendis kadrosuna atanabileceği
13/09/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92
İstifa eden aday memurun geri dönüşü
24/08/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İstatistikçi kadrosuna atanma
23/08/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 108
Aylıksız izni sayılan haller için verilebileceği
26/07/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58
Adaylık süresinin iki yılı aşamayacağı
22/07/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
Askerlik sicilleri 37 64 madde değerlendirilmesi
22/07/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Sıhhi izin sonrasında kademe ilerlemesi
25/06/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Aday memurun akademik kadroya atanması
25/06/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 99
Memurun part-time çalışamayacağı
25/06/1993Kanun No : 2368 MaddeNo : 2
Memurun part-time çalışamayacağı
28/05/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Olumsuz sicil iptalinde uygulama
25/05/1993Kanun No : 1939 MaddeNo : 45
Kız meslek lisesi mezunlarının öğretmen kadrolarına atanamayacakları
30/04/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 87
Doktor'a aynı kurumdaki diğer doktorluk kadrosunun ikinci görevolarak verilemeyeceği
26/04/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64
37 ve 64 üncü maddelerin ikisinin birlikte uygulanması
14/04/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 121
İstifa sonrası dönüşte sicil doldurulması
29/03/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Lise üzerine meslek lisesini bitirenlerin intibakı
18/02/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 123
Memurra verilecek ödüle gösterge ve ek göstergeninnin dahil olduğu
03/02/1993Kanun No : 2914 MaddeNo : 20
Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı
03/02/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 97
Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı
03/02/1993Kanun No : 2547 MaddeNo : 33
Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı
01/02/1993Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibakta bir derecenin ayrıca ilavesi