Arama

Arama Sonuçları


28/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Biyolog kadrosuna atanma 28/01/1994 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Biyolog kadrosuna atanma 27/01/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 29 Ücretin peşin ödenmesi, çalışılmayan sürelere ilişkin ücretin iadesi 25/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Ön lisans mezunlarının teknisyen kadrosuna atanamayacakları 21/01/1994 Kanun No : 3795 MaddeNo : 2 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunlarının Teknik Hizmetler Sınıfında yer almadığı 20/01/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 32 Ölüm yardımı ödeneğinde temel ücretin alınacağı 17/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Dolu kadroya kurum içinden vekalette ücret 15/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İşçilik ve sözleşmeli stade geçen hizmetlerin değerlendirilmesi 13/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 İşçinin memur kadrosuna naklen atanamıyacağı 12/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akşam liselerinin eğitim süresinin fazla olmadığı 36 A/6b uygulaması 12/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 İki sicil amirinin sicilinden ikincisine itibar edileceği, kin ve gazar uygulaması 12/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 21 Sicilde tarafsızlık notu 07/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabii olmadığı 07/01/1994 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Memuriyetten istifa eden kişinin akademik kadroya atanmada bekleme süresine tabii olmadığı 06/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine meslek lisesini bitirenlerin intibakı 03/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97 Askerde suç işleyen ve 5 ay hapis cezasına mahkum kişiye uygulanacak hüküm 03/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Bilgi işlemde yer alan mühendis kadrosuna atanma 03/01/1994 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 58 Eşi memur, sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesine göre izin verilmesi 03/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 59 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği kadrolarının İstisnai memuriyet kapsamında olmadığı 01/01/1994 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İnribakta 64 üncü maddenin ayrıca uygulanacağı 21/12/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Kariyer mesleklere aday memurun naklinin yapılabileceği 07/12/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 37 Lise mezunun sicil notu sebebiyle bir üst dereceye yükseltilmesi 26/11/1993 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 26/11/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli 15/11/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 72 72 maddenin uygulanması için her iki kişinin memur olması gerektiği 09/11/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Orta öğretimde fazla okunan sürelere bir kademe verilmesi 27/10/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 86 Asılda aranan şartları taşımayanların vekil atanamayacağı 21/10/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Genel idareye atanan kaymakamın ek göstergesi 29/09/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 59, 92, 97 İstifa eden istisnai memurun dönüşü 23/09/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Metalurji mühendisliği mezunun mühendis kadrosuna atanabileceği 13/09/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92 İstifa eden aday memurun geri dönüşü 24/08/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İstatistikçi kadrosuna atanma 23/08/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 108 Aylıksız izni sayılan haller için verilebileceği 26/07/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58 Adaylık süresinin iki yılı aşamayacağı 22/07/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Askerlik sicilleri 37 64 madde değerlendirilmesi 22/07/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Sıhhi izin sonrasında kademe ilerlemesi 25/06/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Aday memurun akademik kadroya atanması 25/06/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 99 Memurun part-time çalışamayacağı 25/06/1993 Kanun No : 2368 MaddeNo : 2 Memurun part-time çalışamayacağı 28/05/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Olumsuz sicil iptalinde uygulama 25/05/1993 Kanun No : 1939 MaddeNo : 45 Kız meslek lisesi mezunlarının öğretmen kadrolarına atanamayacakları 30/04/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 Doktor'a aynı kurumdaki diğer doktorluk kadrosunun ikinci görevolarak verilemeyeceği 26/04/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 37 ve 64 üncü maddelerin ikisinin birlikte uygulanması 14/04/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 İstifa sonrası dönüşte sicil doldurulması 29/03/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine meslek lisesini bitirenlerin intibakı 18/02/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 123 Memurra verilecek ödüle gösterge ve ek göstergeninnin dahil olduğu 03/02/1993 Kanun No : 2914 MaddeNo : 20 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 03/02/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 03/02/1993 Kanun No : 2547 MaddeNo : 33 Akademik personelin bekleme süresine tabi olmadığı 01/02/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibakta bir derecenin ayrıca ilavesi