Arama

Arama Sonuçları


01/02/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Öğretmenin ek göstergesi 23/01/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Fen edebiyat fakültesi kimya bölümü mezunlarının mühendis kadrosuna atanması 23/01/1993 Kanun No : 2547 MaddeNo : 43 Fen edebiyat fakültesi kimya bölümü mezununun kimyager unvanını kulanabileceği 11/01/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personelin yıllık izni 01/01/1993 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmelin mazeret ve hastalık izni 24/12/1992 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 24/12/1992 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde, disiplin affı uygulaması 07/12/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 5 Memurların vakıf ve derneklerde çalışması 30/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 T.C. Vatandaşlığına geçmeden Bulgaristandaki hizmetlerin değerlendirlmesi 30/11/1992 Kanun No : 2527 MaddeNo : 5 T.C. Vatandaşlığına geçmeden Bulgaristandaki hizmetlerin değerlendirlmesi 23/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 77 Kadrosuz sözleşmeli personele 657sayılı kanunun 77 'nci maddesinin uygulanmayacağı 23/11/1992 Kanun No : 933 MaddeNo : 4 Kadrosuz sözleşmeli personele 657sayılı kanunun 77'nci maddesinin uygulanmayacağı 20/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 101 Bekçilerin vardiyalı çalıştırılamayacakları 20/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lise üzerine meslek lisesini bitirenlerin intibakı 20/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 Memuriyet yazılı sınavlarında notların yukarı tamamlanamayacağı 20/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 Millet vekili seçimleri için yapılan istifanın 92 maddedeki sayıya dahil olmadığı 20/11/1992 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Millet vekili seçimleri için yapılan istifanın 92 maddedeki sayıya dahil olmadığı 18/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 178 Fazla çalışma karşılığı kullandırılacak izinler 04/11/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 C/3 uygulaması serbest akuvatlıkta geçen süreler avukat olarak atanma halinde değerlendirileceği 23/09/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55 Adaylık süresinin iki yılı aşması halinde eğitime tabi tutulamayacağı 19/08/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 4 yıllık akşam lisesi mezunlarıa 36 A/6 b den bir kademe verilemeyeceği 19/08/1992 Kanun No : 3817 MaddeNo : 1 Disiplin affı uygulaması 07/08/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Yıllık izinde değerlendirilecek hizmet süreleri 07/08/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 221 Yurt içinde burslu öğrenci okutulması 31/07/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilemeyeceği 31/07/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 4, 108 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilemeyeceği 27/07/1992 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa edenlerin dönüşü 13/07/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Yıllık izinde değerlendirilen hizmet süreleri 23/06/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 108 Aylıksız izinin sonuna doğru hastalanan memura rapor süresince hastalık izni verileceği ve rapor sonunda göreve başlayacağı 11/05/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 87 İLKSAN'ın 87 nci maddeye tabi kamu kurumu olmadığı 11/05/1992 Kanun No : 2828 MaddeNo : 1 Kanundaki oranından ne anlaşılması 05/05/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 97 Kendi isteği ile emekli olanların geri dönüşte bekleme süresine tabi olmadıkları 13/04/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kimyagerin mühendis kadrosuna atanamıyacağı 08/04/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 88 926 sayılı kanuna tabi personele belediyede ikinci görev verilemeyeceği 20/03/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 33 Matematikçinin teknik hizmetler sınıfından başka kadroya atanamıyacağı 03/03/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 126 Memuriyetten çıkarma cezasının ilgiliye yüksek disiplin kurulunca tebliğ edilmesi 03/03/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mülhak vakıf imamlarının hizmetinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği 20/02/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa sayısının kamuni düzenlemenin yayımı tarihindekilerin sayılması 20/02/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Tüksek okul bitiren teknik ressamın intibakı 13/02/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Ebenin hemşire kadrosuna atanamıyacağı 07/02/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 170 Başka yere atanıp raporlu olanları aylıkları 23/01/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibak memuriyete diriş ve yükselinecek dereceler 17/01/1992 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 İntibakta teknikerlere 36/4 uygulanması 30/12/1991 Kanun No : 458 MaddeNo : 1 Seçim için istifa edilen dönemde 458 sayılı Kanunun çıkması nedeniyle, bir dereceden faydalanılamayacağı 27/12/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64 Sicil düzenlenmeyen yılların atlanılması suretiyle 37 ve 64 uygulanacağı 22/11/1991 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa edenlerin dönüşü 15/11/1991 Kanun No : 298 MaddeNo : 7 Seçim için istifa edenlerin dönüşü 12/11/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 4 4/B sözleşmeli personele verilecek doğum izni 24/09/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Lisan üzerine lisan ögreniminde intibak yapılmayacağı 20/09/1991 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Master yapan devlet memurlarına kademe verilmesi