Arama
ARAMA SONUÇLARI
25/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Hakilikten hukuk müşavirliğine atananın sebest avukatlıkta geçen hizmetlerinin değerlendirlmesi
25/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Hakimlikten hukuk müşavirliğine atananın ek göstergesi
25/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Hemşire olarak memur kadrosuna atanma
25/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kızılaydaki hizmetlerin değerlendirilmesi
19/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
36 A/5 faydalanmaya ilişkin
13/07/1990Kanun No : 375 MaddeNo : 2
Birden fazla dil için dil tazminatı ödenmesi
10/07/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 74
Sözleşmeli personelin nakli olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi
10/07/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli personelin naklinin olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi
29/06/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 102
Yıllık izin birleştirmesi
31/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25
399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa
31/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25
399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa
23/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25
399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa
22/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 12, 25
KİT'lerdeki personele ilişkin çeşitli konulardaki mütalaa
21/05/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
Özel yarışma sınavını kazanan aday memurun naklinin yapılabileceği
16/05/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Kaldırılan kadroların ek göstergesi
16/05/1990Kanun No : 5434 MaddeNo : 50
Kaldırılan kadroların ek göstergesi
15/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT'lerde açıktan atama izni
14/05/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Kız Meslek Liseleri ile bu liselerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunlarının SHS'da istihdam edilemeyecekleri
14/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KİT'lerde, saklı tutulan kadrolardan atanlarla sözleşme yapılması
14/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 3
KT'lerde, işçinin sözleşmeli olarak atanması
07/05/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Pedagog unvanlı kadroya atanma
03/05/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 92
İstifa sınıraması yalnız 657 sayılı Kanuna tabi istifaları içermektedir.
03/05/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 25
KİT'lerde ücret belirleme yetkisi
03/05/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Türk soylu yabancıların sebest meslek icrası
03/05/1990Kanun No : 2527 MaddeNo : 1, 5
Türk soylu yabancıların sebest meslek icrası
01/05/1990Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
Akademik personelin görevlendirilmesi
01/05/1990Kanun No : 2451 MaddeNo : 2
Akademik personelin görevlendirilmesinde 2451 hükümlerine uyulması
20/04/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 9
399 kapsamı hakkında ve geçici 9 un uygulanması hakkında
12/04/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 34
Part -time çalışandan prim tutarı kesilmesi
10/04/1990Kanun No : 1475 MaddeNo : 1
Memurun işçi kadrosuna nakli
02/04/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Doktora için derece vekademe
22/03/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 1
399 sayılı KHK'nın geçici birinci maddesinin uygulaması
20/03/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71
Endüstri Meslek Lisesi Dökümcülük bölümünden mezun kişinin, teknik hizmetler sınıfına atanabileceği
20/03/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71
Endüstri Meslek Lisesi Dökümcülük bölümünden mezunun teknik hizmetler sınıfına atanabileceği
20/03/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 25
KİT'lerde 2333 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalıştırılması
20/03/1990Kanun No : 5434 MaddeNo : 11
KİT'lerde 2333 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalıştırılması
06/03/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 12
Emekli olanların kitlerde sözleşmeli çalışırılması
28/02/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97
926 sayılı kanuna tabi personelin bekleme süresine tabi olmadığı
27/02/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 4
308 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulanması
13/02/1990Kanun No : 375 MaddeNo : 2
Dil sınavından muaflık
08/02/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210
Kardeşin tedavi giderlerinin karşılanamayacağı
25/01/1990Kanun No : 375 MaddeNo : 2
Tebliğde yer alamayan okul mezunlarının sınava girecekleri
22/01/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Akademik personelin sicillerinde, 37 ve 64 uygulanması
22/01/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 121
Süresinde sicil raporu doldurmayan amirler
04/01/1990Kanun No : 375 MaddeNo : 2
Dil sınavına girmeyen doçentin dil tazminatından faydalanamayacağı
03/01/1990Kanun No : 657 MaddeNo : 50
İştalep formunda gerçeğe akırı bilği
01/01/1990Kanun No : 399 MaddeNo : 1
399 sayılı KHK'nın geçici birinci maddesinin uygulaması
25/12/1989Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Teknisyen unvanlı kadrolara atanma
25/12/1989Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Yıllık izin birleştirilmesi
19/12/1989Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Resim bölümü mezunlarının teknik hizmetlerde istihdamı