Arama

Arama Sonuçları


25/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Hakilikten hukuk müşavirliğine atananın sebest avukatlıkta geçen hizmetlerinin değerlendirlmesi 25/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Hakimlikten hukuk müşavirliğine atananın ek göstergesi 25/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Hemşire olarak memur kadrosuna atanma 25/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kızılaydaki hizmetlerin değerlendirilmesi 19/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 36 A/5 faydalanmaya ilişkin 13/07/1990 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Birden fazla dil için dil tazminatı ödenmesi 10/07/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 74 Sözleşmeli personelin nakli olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi 10/07/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personelin naklinin olmayacağı fakat istenmesi halinde sicillerinin gönderilmesi 29/06/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 102 Yıllık izin birleştirmesi 31/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25 399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa 31/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25 399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa 23/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 25 399 uygulaması konusunda çeşitli mütalaa 22/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 12, 25 KİT'lerdeki personele ilişkin çeşitli konulardaki mütalaa 21/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74 Özel yarışma sınavını kazanan aday memurun naklinin yapılabileceği 16/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 43 Kaldırılan kadroların ek göstergesi 16/05/1990 Kanun No : 5434 MaddeNo : 50 Kaldırılan kadroların ek göstergesi 15/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde açıktan atama izni 14/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Kız Meslek Liseleri ile bu liselerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunlarının SHS'da istihdam edilemeyecekleri 14/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KİT'lerde, saklı tutulan kadrolardan atanlarla sözleşme yapılması 14/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 KT'lerde, işçinin sözleşmeli olarak atanması 07/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Pedagog unvanlı kadroya atanma 03/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa sınıraması yalnız 657 sayılı Kanuna tabi istifaları içermektedir. 03/05/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 KİT'lerde ücret belirleme yetkisi 03/05/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Türk soylu yabancıların sebest meslek icrası 03/05/1990 Kanun No : 2527 MaddeNo : 1, 5 Türk soylu yabancıların sebest meslek icrası 01/05/1990 Kanun No : 2547 MaddeNo : 38 Akademik personelin görevlendirilmesi 01/05/1990 Kanun No : 2451 MaddeNo : 2 Akademik personelin görevlendirilmesinde 2451 hükümlerine uyulması 20/04/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 9 399 kapsamı hakkında ve geçici 9 un uygulanması hakkında 12/04/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 34 Part -time çalışandan prim tutarı kesilmesi 10/04/1990 Kanun No : 1475 MaddeNo : 1 Memurun işçi kadrosuna nakli 02/04/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Doktora için derece vekademe 22/03/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 1 399 sayılı KHK'nın geçici birinci maddesinin uygulaması 20/03/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71 Endüstri Meslek Lisesi Dökümcülük bölümünden mezun kişinin, teknik hizmetler sınıfına atanabileceği 20/03/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 71 Endüstri Meslek Lisesi Dökümcülük bölümünden mezunun teknik hizmetler sınıfına atanabileceği 20/03/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 25 KİT'lerde 2333 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalıştırılması 20/03/1990 Kanun No : 5434 MaddeNo : 11 KİT'lerde 2333 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalıştırılması 06/03/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 12 Emekli olanların kitlerde sözleşmeli çalışırılması 28/02/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97 926 sayılı kanuna tabi personelin bekleme süresine tabi olmadığı 27/02/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 4 308 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulanması 13/02/1990 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Dil sınavından muaflık 08/02/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 209, 210 Kardeşin tedavi giderlerinin karşılanamayacağı 25/01/1990 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Tebliğde yer alamayan okul mezunlarının sınava girecekleri 22/01/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 64 Akademik personelin sicillerinde, 37 ve 64 uygulanması 22/01/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Süresinde sicil raporu doldurmayan amirler 04/01/1990 Kanun No : 375 MaddeNo : 2 Dil sınavına girmeyen doçentin dil tazminatından faydalanamayacağı 03/01/1990 Kanun No : 657 MaddeNo : 50 İştalep formunda gerçeğe akırı bilği 01/01/1990 Kanun No : 399 MaddeNo : 1 399 sayılı KHK'nın geçici birinci maddesinin uygulaması 25/12/1989 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknisyen unvanlı kadrolara atanma 25/12/1989 Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103 Yıllık izin birleştirilmesi 19/12/1989 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Resim bölümü mezunlarının teknik hizmetlerde istihdamı