Arama

Arama Sonuçları


28/04/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Sicil raporlarının doldurulması 26/04/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 159 Adaylık süresinin derece ve kademede değerlendirileceği 20/04/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 137 Görevden uzaklaştırlan memurlar memurriyet sıfatlarının devam ettiği ve disiplin hükümlerinin uygulsnscsğı 12/04/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Aylıksız izin sürelerinin kazanılmış hak aylık dercesinde degerlendirilemeyeceği 29/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mimarın mühendis kadrosuna atanması 29/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Mühendis kadrosuna Mimar'ın atanamıyacağı 25/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Meslek lisesi mezunlarının giriş dereceleri 25/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Sekreterlik lisesi mezunlarının 12'nci derecenin 2'nci kademesine atanacakları 25/03/1988 Kanun No : 281 MaddeNo : 1 Yabancı diller tazminatı 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 107 Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 105, 107 Hastalık izni tek hekimleri en fazla 20 gün rapor verecekleri 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 92 İstifa etmiş devlet memuru idari takdir çerçevesinde geri döneceği 17/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 97 İstifa sonrası geri dönüşte idarenin takdi yetkisi 16/03/1988 Kanun No : 2182 MaddeNo : 1 1.3.1979 askerde olmayanlara bir derece verilemeyeceği 16/03/1988 Kanun No : 2182 MaddeNo : 1 Askerde olmayanın 2182'den faydalanamayacağı 16/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 212 Yiyecek yardımında bütün boş kadrolarında göz önünde bulundurulması 16/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 212 Yiyecek yardımında serbest kadroların esas alınacağı 15/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Akademik personele 36 A/9 uygulaması 15/03/1988 Kanun No : 2914 MaddeNo : 3 Akademik personele 36 maddenin A/9 fıkrasının uygulaması 15/03/1988 Kanun No : 2914 MaddeNo : 36 Yüksek lisans ve doktora yapanlara 36 ncı maddenin A/9 fıkrasının uygulaması 15/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Yüksek lisans ve doktora yapanlara 36/A 9 uygulaması 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 125, 158 Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 125, 132 Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 125, 158 Aday memura disiplin cezası verilmesi ve uygulanması 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 56 Aday memurra disiplin cezası verilmesi ve uygulanması 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Çiftçilikle ugraşmak nezaman ticari kazanç olur. 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 28 Çiftçilikle ugraşmak ticari faliyet oluşu 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88, 175 Sözleşmeli personele ikinci görev verilemeyeceği 11/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 88, 175 Sözleşmeli personele ikinci görev verilemeyeceği 11/03/1988 Kanun No : 399 MaddeNo : 3 Sözleşmeli personele ikinci görev verilemeyeceği 10/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 137, 145 Görevden uzaklaştırılan memurların intibakının yapılacağı 10/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 137 Görevden uzaklaştırılan memurn üst öğrenimi bitirmei halinde intibakının yapılacağı 10/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Görevden uzaklaştırılan memurn üst öğrenimi bitirmei halinde intibakının yapılacağı 07/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 94 Azami süreler kadar göreve gelmiyelerin sebeplerinin araştırılması 07/03/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 94 Çekilme isteginde bulunmada ilgilinin mazeretinin araştırılması gerektiği 07/03/1988 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 GÜVEN SİGORTA 217 sayılı KHK nin kapsamında olduğu 07/03/1988 Kanun No : 217 MaddeNo : 2 Güven sigorta a.ş. 217 sayılı KHK kapsamında olduğu 07/03/1988 Kanun No : 5434 MaddeNo : 50 Kaldırılan kadroların ek göstergesi ve denkliği 24/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 77 Milletler arası kuruluşlarda görev alma 24/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik hizmet sınıfına en az mesleki orta öğretim görenlerin atanacağı 24/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Teknik hizmetler sınıfına en az orta dereceli eğitim görenlerin atanabileceği 24/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 77 Yurt dışı kurumlarda görevlendirme 11/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54 Adaylık süresinin iki yılı aşamayacağı 11/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 58 Adaylık süresinin iki yılı geçemeyeceği 11/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Birden fazla öğrenim bitirenlere yeniden intibak yapılacağı 11/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 36 Birden fazla öğrenimi degişen memurun intibakı 03/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 137 Görevden uzaklaştırılan amir sicil dolduramaz 03/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 121 Görevden uzaklaştırılan amir sicil dolduramaz 03/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 137 Görevden uzaklaştırılan memurlarının sicillerinin doldurulmayacağı 01/02/1988 Kanun No : 657 MaddeNo : 12 Sözleşmeli personelin çocuk bakım evlerinden ücreti mükabili faydalanacağı