Arama
ARAMA SONUÇLARI
14/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Psikolog ve sosyal çalışmacı ların serbest meslek icra edemeyecekleri
11/01/2011Kanun No : 5648 MaddeNo : 14
Aylıksız izin onayında unvan belirtilmemesi onayın yenilenmesini gerektirmediği
07/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Memurun dizilerde belirli şartlarda figuranlık yapabileceği
07/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 86, 175
Vekalet aylığı ödenmesi
05/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Aday devlet memurunun yeni KPSS ile kurumların muvafakati ile naklen geçebileceği
05/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 94, 97, 108
Askerlik için aylıksız izinli olan memurun bu süre içinde istifa edebileceği ve idarece kabul edilebileceği
05/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 20, 94
Aylıksız izinde olan memurun istifa talenbinde bulunabileceği
05/01/2011Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 74
KPSS sınavı ile yerleşen adayın memurun nakli yapılabilir.
03/01/2011Kanun No : 399 MaddeNo : 15
Sözleşmeli personelin at yarışı spikerliği yapamayacağı
31/12/2010Kanun No : 2547 MaddeNo : 31, 32, 33
Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak atanabileceği
31/12/2010Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
Emekli memurun sözleşmeli öğretim görevlisi olarak istihdam edilebileceği
31/12/2010Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
Emekli personelin sözleşmeli akademik personel olarak atanması
31/12/2010Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
Emekli uzman jandarmanın memur olarak atanması
31/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 93
Emekli uzman jandarmanın memur olarak atanması
28/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik? suçlardan mahkûm olan bir daha memur olamaz
27/12/2010Kanun No : 5525 MaddeNo : 1
Disiplin cezasına bağlı sözleşmesi fesh edilen personele iş sonu tazminatı ödenemez
20/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Kısıtlanan yasal haklarının iadesine karar verilen kişinin memurluğu
09/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Assubaylık ve uzman çavuşluk hizmeti torba kardrolara atanmada değerlendirleceği
09/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 68
Disiplinsizlik sebebiyle emekli edilen sonra memur olan kişinin intibakı
06/12/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 102,103
Hastahaneye gidiş geliş süreleri yıllık izinden düşülemez.
25/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 105
Bakmakla yükümlü olunan engelli yakın için izin verilmesi
22/11/2010Kanun No : 5335 MaddeNo : 30
Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri
22/11/2010Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Emekli olanların emekli maaşları kesilerek istihdam edilebilecekleri
22/11/2010Kanun No : 2547 MaddeNo : 31, 32, 33
Emekli personelin yeniden atanması
12/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 92
Askeri personel memur olarak atandığında uygulanacak ek gösterge
12/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Belediyelere tabip atanması usulü
12/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Emekli veya istifa edenAstsubayın memur olması halinde ek göstergesi
12/11/2010Kanun No : 5510 MaddeNo : 106
İstifa eden askeri personeli memur atanınca ödenecek ek gösterge
12/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43, 92
İstifa eden askeri personeli memur atanması
12/11/2010Kanun No : 2822 MaddeNo : 9
Kaldırılan belediyelerden nakledilen işçilerin toplu sözleşmelerden faydalanması
12/11/2010Kanun No : 3046 MaddeNo : 16
Sivil savunma uzmanlarının denkliği
10/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 7
Aday devlet memurnun geçici süreli görevlendirilemeyeceği
10/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 102, 103
Askerlik dönüşü yıllık izinde düşme yapılmayacağı
05/11/2010Kanun No : 5902 MaddeNo : 14
5902 sayılı kanunun14. maddesi uyarınca başbakan veya yetki verdiği bakan tarafından görevlendirileceği
04/11/2010Kanun No : 5682 MaddeNo : 14
5 inci derece zabıta kadrosu bulunmaması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağı
04/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz
04/11/2010Kanun No : 2914 MaddeNo : 3
Akademik personel 36/A-2 bir derece alamaz
02/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah
02/11/2010Kanun No : 6245 MaddeNo : 9
İntibak, bir derece verilmesi ve harcırah
02/11/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 102, 103
Memur olmadan önceki Koruma ve güvenlik hizmeti memuriyette değerlendirilmez
27/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İntibakta emsalin belirlenmesi
27/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Vekil öğeretmenlerin 92 madeden faydalanamayacağı
20/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sağlık Hizmetleri Sınıfında görevli sosyal çalışmacılara 1 derece verileceği
18/10/2010Kanun No : 4359 MaddeNo : 7
4359 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi uygulaması
07/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS puanını memurluk için kullandıktan sonra aynı puanın 4/B sözleşmeli içinde kullanuılabileceği
05/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43
3üncü derece okutman kadrosundan daire başkanı kadrosuna atanan memurun ek göstergesi
01/10/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 97
Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara tanmalarında bekleme sürelerine tabi olmadıkları
27/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 84, 102, 103
Askerlik süresinin yıllık izinde değerlendirleceği
27/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
İki lisans mezununun iki öğrenimdende müracaat edebileceği
27/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 132
Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı hakkında 657 sayılı Kanunun 132 maddesi hükmünün uygulanacağı