Arama
ARAMA SONUÇLARI
23/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı
23/09/2010Kanun No : 5237 MaddeNo : 51, 53
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı
16/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Asil olarak atanılamayacak yere vekil de atanılamaz
14/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personelin muhtarlık yapamayacağı
14/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Gweçici personelin muhtarlık yapamayacağı
13/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92, 94, 97
İstifa eden memurun süresinin başlanğıç tarihi
13/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50, 92, 94, 97
İstifa eden memurun süresinin başlanğıç tarihi
13/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 94, 97
İstifada bekleme süresinin başlangıç tarihi
13/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS sınavına en üst eğitim seviyesinde katılmanın gerektiği
13/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS tarihinin belirlenmesi
07/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Sınavı yedek olarak kazananların atanmalarının 2 yıllık süre ile sınırlı olduğu
06/09/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Merkez kadrolarına atanacakları bölgelerde boş kadro yoksa atama yapılabileceği
06/09/2010Kanun No : 2527 MaddeNo : 3
Türk soyluların memur olarak istihdamları, çifte vatandaşların istihdamları
31/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
?hırsızlık konusu malı bilerek kabul etmek? suçundan dolayı ağır para cezası ile mahkum olnın memur olarak atanması
31/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
?hırsızlık konusu malı bilerek kabul etmek? suçundan dolayı ağır para cezası ile mahkum olnın memur olarak atanması
31/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği
31/08/2010Kanun No : 2972 MaddeNo : 36
Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği
20/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 50, 62, 63
Askerde iken yarleştirmesi yapılanın atanması
20/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Yerleşilen bir kadroya aranılan niteliklerin taşınmaması sebebiyle ataması yapılmayan kişinin yeniden KPSS gireceği
19/08/2010Kanun No : 1632 MaddeNo : 63
Askerde iken KPSS ile yerleştirilenlerin askerlik dönüşü başlatılabileceği
19/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 62, 63
Askerlikten bakaya kalanın atanması
19/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48, 50, 62, 63
Askerlikten bakaya kalanın atanması
19/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
çeşitli suçlarda ceza alanın memur olarak atanması
19/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 48
çeşitli suçlarda ceza alanın memur olarak atanması
19/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 106, 209
Memurlara verilecek hastalık izinlerde uyacakları usul
16/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 237
4/B sözleşmeli hizmetlerin memuriyette değerlendirileceği
16/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Belediyeden istifa eden doktorun atanması
16/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 71
Belediyenin doktor kadrosuna atama şekli
09/08/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
TRT'de görevli yapım ve yayın görevlisine 1 derece verilmesi
29/07/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Geçici personelin siyasi partilere üye olamayacağı
19/07/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 6, 7, 58
İşçilerin kitlerde I-II sayılı cetvellere sınavsız atanamıyacağı
19/07/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 23
İşyeri sendika temsilcisi
19/07/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 3, 6, 7, 58
Kapsamdışı işçilerin kitlerde I-II sayılı cetvellere sınavsız atanamıyacağı
15/07/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
KPSS ye müracaat tarihinin son günü mezun olmadıklarıı öğrenim düzeyinden sınava girebilecekleri ve tercih yapabilecekleri
08/07/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
Promosyon komisyonuna katılacak sendika temsilcisi
17/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
Aday memura aylıksız izin verilmesi
17/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
Aday memura aylıksız izin verilmesi
15/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 71
GİH sınıfındaki memurların unvanlarının mevzuata uyularak değiştirilebileceği
14/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Torba kadroya atanmada özel sektörde çalışılan sürenin en fazla 6 yıl ilave edileceği
11/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği
11/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personele disiplin cezası verilemeyeceği, yönetmelikle düzenleme olmayacağı, sözleşmesinin fesh edilebileceği
11/06/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 23
TÜİK bölge müdürlüğünün iş yeri sayılması
01/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 53, 56, 57, 71, 92
Adaylık süresi içinde görevine son verilen özürlü memurun genel hükümlere uyularak yeniden özürlü memur olabileceği
01/06/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Uzman erbaşların memur kadrolarına atanması
31/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54, 57
Aday Devlet Memurun sicil dolduramayacağı
26/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Görevde yükselmede bazı unvanlara atanma
26/05/2010Kanun No : 2547 MaddeNo : 38
Vakıf üniversite personelinin kamu kurumlarında görevlendirilmesi
25/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir
25/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izinde değerlendirilir
21/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
İki taraflı rıza ile sözleşme fesh edilse dahi bekleme süresine tabi olunacağı