Arama
ARAMA SONUÇLARI
18/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 152
İl Afet ve Acil Durum Müdürü kadro unvanı için ödenecek zam ve tazminatlar hk.
14/05/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 42
Açıktan vekil ve geçici personelin sendika üyeliği
13/05/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 27
Askerlik sebebiyle doldurulmayan sicil nedeniyle başarı ücreti ödenmeyeceği
13/05/2010Kanun No : 2560 MaddeNo : 5
Kanalizayon idaresi yönetim kurulu üyeliklerine vekaleten atanalara ücret ödenemeyeceği
12/05/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 14, 16
4668 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinki "Aynı tarihli" ibaresi ne anlaşılacağı
12/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 125
Sendikal eylem sebebiyle işbırakana disiplin cezası verileceği
12/05/2010Kanun No : 4046 MaddeNo : 22
Şahsa bağlı haklarda makam tazminatı ödenmesi
12/05/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 16, 25
Üyelikten ayrılma ve aidat kesintisi
12/05/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 30
Yetkili sendika belirlenmesinde üyeliğin esas alınacağı
11/05/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi
11/05/2010Kanun No : 3046 MaddeNo : 44
Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi
07/05/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 3, 15, 18
Belirli unvanların sendikalara üye olmalarına ilişkin
06/05/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 18
Yönetim Kurulu üyesinin nakil olması halinde iznin devam edeceği
04/05/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 25
Düzenlenmeyen sicil için başarı ücreti ödenemiyeceği
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
İlave kademe ve derecelere ilişin hükümlerin adaylara uygulanması
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 202
Memurun BAĞ-KUR ile ilişkilendirilen eşi için aile yardımı ödeneği verilmez
30/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 202
Ziraai faaliyet yapan eş için aile yardımı ödenemeyeceği
29/04/2010Kanun No : 233 MaddeNo : 7
Devlet memuruna ancak 1 yönetim kurulu ücretinin ödenebileceği
29/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 152
Kararnamede yer almayan unvanın zam tazminatının belirlenmesi
28/04/2010Kanun No : 5944 MaddeNo : 22
Meslekten men cezası alan polis memurnun memur olarak atanması
28/04/2010Kanun No : 3201 MaddeNo : 82
Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması
28/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92
Meslekten men cezası alan polisin memur olarak atanması
22/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Teknik eğitim fakültesi mezunlarına ödenecek ek gösterge
22/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 43
Teknisyen unvanıyla görev yapan Teknik Öğretmen unvanına haiz kişinin ek göstergesi
22/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Yıpranma sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirlmeyeceği
20/04/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 58
Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi
20/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 64, 37
Sözleşmeli personelin emeklilik mükteseplerine ilişkin sicillerinin değerlendirilmesi
16/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 146
Avukata vekalet ücreti ödenmesi
16/04/2010Kanun No : 1389 MaddeNo : 1
Müşavir avukata vekalet ücreti ödenmesi
14/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Koruma ve güvenlik görevlilerinin atanabileceği unvanlar
13/04/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 1, 2, 3
Açıktan vekil atananların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerri
09/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 28, 205, 206
Doğrudan satış organizasyonuna katılan eş için aile yardımı ödenemeyeceği
09/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 28, 205, 206
Gelir getirici faaliyetlerde bulunan çocuklar için aile yardımı ödenmez
09/04/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 24
Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları
09/04/2010Kanun No : 399 MaddeNo : 24
Muvazzaf askerlik hizmetini yapanların aylıksız izinli oldukları
05/04/2010Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Sendika üyesi olacak sözleşmeli persoenl
05/04/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 50
SHÇEK tarafından bakılan ve korunan çocukların kamuda işçi statüsünde istihdamı
24/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93
Emekli edilen kişinin yeniden atanması
24/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 92, 93
Emekli edilen kişinin yeniden atanması
24/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Kıdemli üsteğmen rütbesinden görevden ayrılan kişinin atanabileceği memur kadroları
19/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanma
19/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3, 105
Sağlık raporu nedeniyle eğitime katılamayanın sınava girebileceği
19/03/2010Kanun No : 217 MaddeNo : 2
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 217 sayılı KHK kapsamında olduğu
19/03/2010Kanun No : 217 MaddeNo : 2
Türkiye Kalkınma Vakfı'nın 217 sayılı KHK'nın kapsamında olmadığı
16/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 3
İlçe Belediyesindeki 'başkan yardımcılığı'nın 'daire başkanlığı'na eşdeğer olmadığı
04/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
4/6sözleşmeli personelin cumhur başkanlığında görevlendirilemeyeceği
04/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli personelin cumhurbaşkanlığında görevlendirilebileceği
03/03/2010Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Göreve başladığında yüksek örenim mezunun intibakının yapılamayacağı