Arama
ARAMA SONUÇLARI
22/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Önlisan üzerine lisan diploması alan ilgilinin intibakının yapılması gerektiği
22/05/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 3
Sözleşmeli posizyonunda memur olark görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olark görev yapmassı esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı
22/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Sözleşmeli pozisyonunda memur olarak görev yapan ilgilinin daha önce analiz uzmanı olarak görev yapması esas alınarak mühendis pozisyonuna atanamıyacağı
21/05/2009Kanun No : 5747 MaddeNo : 2
5747 sayılı Kanun uygulaması
21/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Sözleşmeli; personelin doğum izni, eş durumundan yer değişikliğ, istifa sonrası dönüş, kurum içi yer değişikliği
20/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 37, 64, 125
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve 64 üncü madde uyarınca 1 kademe verilmesi hükmünün uygulanması
20/05/2009Kanun No : 4688 MaddeNo : 3
Memurken naklen öğretmen olarak atanın sendika üyesi olabileceği
20/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Teknik Eğitim Fakültesi bölümü mezunlarının 657 sayılı Kanununun 36/A-2 maddesi hükümü uyarınca 1 derece alabileceği
14/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memurunun sınavsız avukat kadrosuna atanamıyacağı
13/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Seçim için istifa sonrası göreve başlayan memur sicilden kademe alabileceği
12/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 68
Açıkta geçen sürelerin mahkeme kararı uyarınca intibak ve 68/B değerlendirileceği
12/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 68
Belediye şirketlerindeki sigortalı hizmetler torba kadrolara atanmada değerlendirilir.
12/05/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Uzman kadrosunda görevli olan ve daha önce sınavsız kontrolör olan kişinin sınavsız şube müdürü kadrosuna atanamıyacağı
29/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 108
657 sayılı Kanunun 77 maddesi uyarınca yurtdışında çalışmalarına izin verilen memurların eşlerine aylıksız izin verilemeyeceği
27/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği
27/04/2009Kanun No : 5289 MaddeNo : 1
Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği
22/04/2009Kanun No : 399 MaddeNo : 32
Sözleşmeli personele ödenecek ölüm yardımı
16/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Hafızlıktan derece alan personel ayrıca biyoloğ olması sebebiylede derece alması
16/04/2009Kanun No : 4688 MaddeNo : 23
İşyeri sendika temsilcisine verrilen izin
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 141,143
Görevden uzakta geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin şartları
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 141, 143
Görevden uzklaştırılan fakatgöreve iade edilmş personelin kesilen1/3 iade edilmesi ve terfiğinin yapılacağı
15/04/2009Kanun No : 4688 MaddeNo : 15
Koruma ve güvenlik personelinin seendika üyesi olamıyacağı
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Teknik Eğitim Fakültesine denk okul mezunlarına bir derece verilebileceği
15/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 77, 78
Yabancı memleket ve kuruluşlarda çalışacaklara aylıksız izin verilmesi
14/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 3
YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 25 inci maddesinin uygulanması
14/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 3
YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 25 inci maddesinin uygulanması
13/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 74, 92
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği
13/04/2009Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği
13/04/2009Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevllerinin naklen veya açıktan memur kadrolarına atanabileceği
13/04/2009Kanun No : 2547 MaddeNo : 50
50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında
13/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 92
50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında
10/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 105
Memura verilecek hastalık izin süreleri
10/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 99, 100, 178
Veterinere fazla çalışma ücreti verilmesi
09/04/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 64
Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği
09/04/2009Kanun No : 4924 MaddeNo : 1
Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği
03/04/2009Kanun No : 3046 MaddeNo : 22
Özelleştirmeden Araştırmacı olarak nakledilen personele nöbet hizmeti verilmesi
31/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 28
Kooperatif yönetim ve denetininde olmak kazanç tetirici faaliyet olmadığı
30/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36, 74, 76
Fon uzmanlarına bir derece verilmesi deneçi olarak atanması
27/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin uygulaması
23/03/2009Kanun No : 2914 MaddeNo : 3, 4
Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi
23/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 36
Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi
17/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 3
Muvazzaf askerlik hizmetinin hizmet süresinden değerlendirilmesi
16/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 4
Belediyede kısmi zamanlı sözleşmeli personelin seçimler için istifa etmesi gerektiği
12/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54, 55, 56, 57, 92
Aday memur iken görevine son verilenlerin 3 yıl geçsede 92 inci madde hükmünden faydalanamıyacağı
06/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 54
Adaylıkta farklı unvanda geçen sürenin değerlendirilmesi
06/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 47, 54
Farklı unvan ve kurumda geçen adaylık süresinin adayıkta değerlendirilmesi
02/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 72
Yer değiştirme suretiyle yaplacak atamalarda asaleten atanılmayacak görevlere vekaleten de atanılamaz
02/03/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 102,103
Yıllık izin süresinde değerlendirilecek hizmetler
20/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 86
Boş kadro olmadan görevlendirme yapılamayacağı
19/02/2009Kanun No : 657 MaddeNo : 50
Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin ?Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak? şartı aranılan pozisyonuna yerleştirilen adayın ön lisan diploması olmaması sebebiyle atamasının yapılamayacağı