Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin mal bildirimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına vermeleri gerektiği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin mal bildirimlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına vermeleri gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 3628 / 8 Tarih : 30/04/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 21. sayfa

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin mal bildirimlerinin Bakanlığınıza verilip verilmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiş olup; konu hakkında Başkanlığımızın 01/05/2007 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12-900-4885 sayılı yazısında da belirtildiği üzere; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; "Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır?", hükmünün, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 8 nci maddesinin (c) bendinde ise; "Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık," hükmünün yer alması ve söz konusu Kurumun ilişkili olduğu Bakanlığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olması sebebiyle; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin mal bildirimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına vermeleri gerektiği mütalaa edilmektedir.