Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında müşavir, hukuk müşaviri ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri unvanlı kadroların istisnai memurluk olmadıkları hk.

5902 sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında bulunan "müşavir", "hukuk müşaviri" ve "basın ve halkla ilişkiler müşaviri" unvanlı kadroların istisnai memurluk olmadıkları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 59 Tarih : 26/01/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 26. sayfa

Başkanlığınız kadroları arasında yer alan "müşavir", "hukuk müşaviri" ve "basın ve halkla ilişkiler müşaviri" unvanlı kadroların istisnai memurluk olup olmadığı konusunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan kadrolardan hangilerinin istisnai memuriyet oldukları aynı Kanunun 59 uncu maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Başbakan Başmüşaviri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman), Başbakan Müşavirliklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç), Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır." denilmektedir.
Bu itibarla, gerek Başkanlığınızda bulunan "müşavir", "hukuk müşaviri" ve "basın ve halkla ilişkiler müşaviri" unvanlı kadroların yukarıda yer verilen madde hükmünde istisnai memurluklar arasında gösterilmemiş olması ve gerekse 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da bu yönde bir düzenleme bulunmaması dikkate alınarak, söz konusu kadroların istisnai memuriyet kadroları olmadıkları değerlendirilmektedir.