Hizmet kolu belirlenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Farabi Hastanesi olarak bilinen ancak faaliyetlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında yürüten işyerinin hangi hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiği hususunda.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 5 Tarih : 05/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 23. sayfa

Üniversiteler bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile Mediko Soysal Merkezleri gibi birimlerinde görev yapan personelin hangi hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiği hususundaki ilgi (a) yazıya ilgi (b) yazıyla cevap verilmiş olup, bu konu bağlamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Farabi Hastanesi olarak bilinen ancak faaliyetlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında yürütülen işyerinin hangi hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, ilgi (b) yazıda üniversiteler bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Diş Hekimliği fakültesi Hastanelerinin "Üniversite Hastanesi" bağlamında "Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu" kapsamında değerlendirilmesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mediko Sosyal Merkezi gibi işyerlerinin ise üniversitesi hastanelerine bağlı olması durumunda "Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu", üniversite hastanelerine bağlı olmaması durumun da da "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İlgi ( c) yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde, konuyla ilgili olarak ilgi (d) yazı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Farabi Hastanesi olarak bilinen ancak faaliyetlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında yürüttüğü belirtilen işyerinin niteliği hakkında yeniden bilgi talebinde bulunmuş olup, üniversite rektörlüğünden alınan ilgi ( e) yazı ekinde söz konusu işyerinin kadro yapısında hekim olmadığı, üniversiteye bağlı yüksek öğretim birimlerinde okuyan öğrencilere yönelik hizmet veren ve bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine uygulama ve staj olanağı sağlayan bir kurum olan merkezin, bu hizmetlerini Tıp Fakültesinin verdiği hekim desteğiyle yürüttüğü ve işyerinin resmi adının, Maliye Bakanlığı kayıtlarında da "Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi" olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda yer verildiği üzere konuya ilişkin verilmiş görüşler ile Karadeniz Teknik üniversitesi Rektörlüğünün söz konusu "Merkez" in niteliği ile ilgili belirttiği hususların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, ilgili Üniversitece Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğu belirtilen işyerinin doğrudan üniversite rektörlüğüne bağlı olması durumunda "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.