Aylıksız izin kullanılması

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih29/06/1988
Kaynak3 sayılı bülten 75. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 nci maddesi uyarınca Devlet Memurlarına bir kez ve ençok altı aya kadar aylıksız izin verilebileceği Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izin matlablı değişik 108 nci maddesinin 1 nci fıkrası, "Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet Memurlarına istekleri üzerine ençok altı aya kadar aylıksız İzin verilebilir hükmünü amirdir. Kanunda zikredilen "...Ençok attı aya kadar aylıksız İzin verilebilir..." hükmünden aynı hal ile ilgili olarak Devlet Memurlarına 108 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca bir kez ve ençok altı aya kadar aylıksız izin verilebileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla sözkonusu durumda Devlet Memurlarına 108 nci madde uyarınca yeniden altı ay ücretsiz izin kullandırılamıyacağı mütalaa edilmektedir

Bu görüş 2924 kez okundu.