Askerlik süresinin borçlanılmasına bakılmaksızın izin ve kazanılmış hak aylığıda degerlendirilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 83, 108
Tarih11/07/1989
Kaynak4 sayılı bülten 15. sayfa
ÖzetMuvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izinli sayılan personelin 657 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi gerektiği Hk.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 nci maddesinin son fıkrasında "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır" denilmekte, değişik 83 üncü maddesinde ise "Devlet memuru iken Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlan da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreli muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir" ifadesi yer almaktadır. Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izinli sayılan personelin askerlikte geçen sürelerinin emekli kesenekleri ve karşılıklarının kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına gönderilmiş olup olmadığı gözönünde tutulmaksızın, 657 sayılı Kanunun değişik 83 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2067 kez okundu.