Aylıksız izin verilmesi için eşin memur olması gerektiği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih04/10/1990
Kaynak5 sayılı bülten 34. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince aylıksız izin verilen memurun eşinin de memur olması gerektiği Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Devlet Personel Başkanlığı arasında yapılan bir yazışmada; Dışişleri Bakanlığının Sofya Büyükelçiliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmüne göre "Sözleşmeli Personel" olarak istihdam edilen ..................'in eşi olan Bakanlığınız memuru ..............?e 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddecinin değişik ikinci fıkrası hükmüne istinaden ilgide kayıtlı onay ile 4 yıl süreyle aylıksız izin verildiği tespit edilmiştir.

Halbuki Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin 15.2.1989 tarih ve 368 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ikinci fıkrasında "İstekleri üzerine;...yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eklerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.11 hükmü yer almaktadır. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarınca aylıksız izin talebinde bulunan memurlara bu hükmün uygulanabilmesi için bu personelin eşinin de mutlaka memur olması gerekmektedir.

................?in memur olmaması ve durumunun mezkur fıkra hükmüne uymaması sebebiyle adı geçenin eşi Bakanlığınız memuru ..............'e, Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca verilen aylıksız iznin iptal edilerek adı geçen şahsın Bakanlığınızdaki görevine dönmesi hususunda gereğini arz ederim.

Bu görüş 1969 kez okundu.