Aylıksız iznin bölümler halinde kullanılabileceği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih15/07/1991
Kaynak6 sayılı bülten 30. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince memurların eslerinin aylıksız İzin hakkını bölümler halinde kullanabilecekleri Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin 12.5.1989 tarih ve 368 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci fıkrasında; "İstekleri halinde yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 108 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki "...bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar.? ibaresi ile 2 nci fıkrada belirlenen hakkın tamamına atıfta bulunulduğundan, aylıksız izin hakkını 4 yıl süre ile kullanmış olanların, eşlerinin fıkrada öngörüldüğü şekilde yeniden yurt dışına gönderilmeleri halinde aylıksız izin talebinde bulunamayacakları tabidir.

Yukarıda açıklandığı gibi yurt dışına sürekli görevle veya yetiştirilmek üzere gönderilen memurların eşlerinin aylıksız izin haklarını maddede belirlenen azami süre ile sınırlı olmak üzere bir kerede kullanabilecekleri gibi toplam 4 yılı tecavüz etmeyen bölümler halinde de kullanabilecekleri sonucuna varılmaktadır.

Bu sebeple, evvelce eşinin yurt dışına sürekli görevle atanması nedeniyle 2 yıl süre ile aylıksız izin kullanan memura eşinin ikinci kez yurt dışına sürekli görevle atanması halinde yeniden ücretsiz izin verilmesinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir. Ancak, her iki izin süresinin 4 yıllık azami süreyi aşmaması gerekmektedir.

Bu görüş 1749 kez okundu.