4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilemeyeceği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 4, 108
Tarih31/07/1992
Kaynak7 sayılı bülten 17. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdamı olunan personele eşinin tayini sebebiyle 108 nci madde uyarınca aylıksız izin verilmesinin mümkün olamayacağı hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 nci maddesinde sözleşmeli personelin aylıksız izni ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Diğer taraftan, sözleşmeli personel statüsünün 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde tadat edilip 4/A maddesindeki asli ve sürekli görevli memur kadrosu dışında tutulduğu da bilinmektedir.

Bu nedenle anılan Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam olunan personele eşinin tayini nedeniyle 108 nci madde uyarınca aylıksız izin verilmesinin mümkün olamayacağı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2058 kez okundu.