Aylıksız izni sayılan haller için verilebileceği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih23/08/1993
Kaynak8 sayılı bülten 21. sayfa
ÖzetDevlet memurları kanununun 108 inci maddesinde sayılamayan, halleri için, aylıksız izin verilmesine imkan bulunmadığı hk.

İlgi yazıda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel statüsünde göre yapan ???e, kendini yetiştirmek amacıyla yurtdışına gitmesi halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 58 inci maddesinde yer alan ?Sözleşmeli personele ilişkin olarak Bu kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlete Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır? hükmüne dayanılarak ücretsiz izin verilip verilemeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. Bilindiği üzere hangi hallerde kimlere ne kadar aylıksız izin verilebileceği hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, kendini yetiştirmek amacıyla yurtdışına gitmek gibi 108 inci maddede sayılamayan haller için Devlet memurlarına aylıksız izin verilesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ilgi yazıda sözü edilen sözleşmeli personele de 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin verilmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2125 kez okundu.