Doğum izni ve yıllık izin sonrasında aylıksız izin verilebileceği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih05/08/1994
Kaynak11 sayılı bülten 17. sayfa
ÖzetDoğum yaptıktan sonra altı hafta mazeret izni ve bunu müteakiben bir aylık yıllık izin kullanan bir personele bu izinlerini müteakip aylıksız izin verilebileceği hk.

Doğum yaptıktan sonra altı hafta mazeret izni, bir ay da yıllık izin kullanan personele altı ay süreyle aylıksız izin verilip verilemeyeceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde "Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihte» itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile gönde birbuçuk saat süt izni verilir.", 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında (1) "İstekleri üzerine; doğum yapan Devlet memurlarına en çok altı aya...kadar aylıksız izin verilebilir." denilmektedir.

Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin, çocuğun bakım ve anne sütü ihtiyacına bağlı bir izin olduğu ve esas itibariyle 6 haftalık mazeret iznini müteakip kullanılması gerekmekle birlikte, mazeret izninden sonra yıllık iznin kullanılması halinde ise bu izin kullanıldıktan sonra aylıksız izin verilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

Bu itibarla, doğum yaptıktan sonra altı hafta mazeret izni ve bir ay yıllık izin kullanan bir personele bu izinlerini müteakip aylıksız izin verilebileceği ve bu hususun kurumunuzun takdir yetkisi dahilinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

(1) Söz konusu fıkralardaki süreler; 6.7.1995 tarih ve 562 sayılı KHK'nin 3'üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

Bu görüş 2302 kez okundu.