İşyeri temsilcisinin görev yeri değişikliği

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez." hükmüne göre nelerin haklı sebep olabileceği ile 10 personelin çalıştığı bir işyerinde sendika temsilcisinin kamu işvereni tarafından görev yerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18, 23 Tarih : 23/05/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 38. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez." hükmüne göre nelerin haklı sebep olabileceği ile 10 personelin çalıştığı bir işyerinde sendika temsilcisinin kamu işvereni tarafından görev yerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez" denilmekte olup, İşyeri sendika temsilcisi başlıklı 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, ?..dir" denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;

1- Kamu kurumlarının çalışma koşulları ve yaptığı hizmetlerin farklı olması sebebiyle haklı sebeplerin kurumların özel koşullarına göre değişiklik gösterebileceğinden bunun tespitinin kamu kurumlarının takdirinde bulunduğu,

2-Kamu kurumlarında bir adet sendika işyeri temsilcisinin belirlenebilmesi için o işyerinde en az 20 kamu görevlisinin çalışıyor olması gerektiği

mütalaa edilmektedir.